Ühendus Eesti Elulood

Võistlused

Ajalugu ja tegevus Võistlused

Ajalugu ja tegevus

KOGUMISE ALGUS

Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi (tookordne nimetus käsikirjade osakond) esimene üleskutse “Kas sa mäletad oma elulugu?” saadeti eestikeelsetele ajalehtedele ja suurematele venekeelsetele ajalehtedele 1989. aasta hilissuvel.

Selles selgitati lühidalt eluloo mõistet ja räägiti elulugude kui ühiskonna mälu kogumise tähtsusest. Aasta lõpuks laekus sadakond erineva pikkusega elulugu.

Esimestel kogumisaastatel avaldati ajalehes ”Postimees” vähemalt kord aastas korduvaid üleskutseid koos ülevaatega kogumise käigust, samuti ka elulugude katkendeid. Aastatel 1994-95 elulugude laekumine aeglustus.

1995. kogus Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi teadur Eve Annuk naiste elulugusid ja koostas esimese eluloovaliku “Eesti elulood. Naised kõnelevad” (1997). 

ELULOOVÕISTLUSED

1996 “Elulood armastusest ja seksist”

Helsinki ülikooli sotsiaalteadlaste võrdleva elulooprojekti raames (soomlaste, eestlaste, leedulaste ja venelaste seksuaalkäitumine ja -kultuur eluloolise ainese põhjal) 60 osavõtjat.

Kogutud elulugude põhjal valmis Merle Karusoo menukas lavastus “Kured läinud, kurjad ilmad” ja 1997. a. ilmus Merle Karusoo koostatuna samanimeline 21 elulugu sisaldav elulooraamat.

1996 sügis – 1997 kevad eluloovõistlus “Minu ja minu lähedaste saatus ajaloo keerdkäikudes”. 262 tööd (kokku ca 20 000 lk). Sellele võistluse laekunud tööde lehekülgede arv on kõige suurem. KUTSUNG

“Läänemeremaade õpetajate elulood”. algatajad Rootsi õpetajate ametühingud, Eestist liitusid sellega Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Pedagoogika Ülikool ja Kirjandusmuuseum. Ühise üleskutse tulemusel laekusid Kirjandusmuuseumi elulugude kogusse 30 õpetaja elulood.

Õpetajate elulugude kogumine jätkub, edaspidi koostatakse raamat õpetajate elulugudest.

1998 sügis – 1999 kevad

Eluloovõistlus “Sajandi sada elulugu”. KUTSUNG

232 elulugu. Kogutu põhjal ilmus 2000. aastal sajast eluloost koosnev 2-köiteline tekstivalik “Eesti rahva elulood. Sajandi sada elulugu”.

2000 sügis – 2001 kevad

eluloovõistlus “Minu ja minu pere elu Eesti NSV-s ja Eesti Vabariigis”. KUTSUNG

330 elulugu. Kogutud elulugudest ilmus 2003. a. viiskümmend elulugu sisaldav Eesti rahva elulugude III osa. (“Eesti rahva elulood. Elu Eesti NSV-s”).

2001 lõpp kuni 2002 algus “ Minu elu aastal 1968”.

2002 kuni 2003 algus “Minu elu ja patarei vangla” 112 elulugu.

2003 kuni 2004 algus “Minu elu saksa ajal” 190 elulugu. KUTSUNG

2004 kuni 2005 kevad “Sõja mõjud minu ja meie pere elus” 190 elulugu.

2015. a. detsembrist kuni 2017 jaanuar “Eesti Vabariik 100. Minu elu ja armastus”. KUTSUNG