Ühendus Eesti Elulood

Eluloopäevad

Ajalugu ja tegevus Eluloopäevad

Ajalugu ja tegevus

13. oktoober 1995

Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Kirjanduse seltsi, Eesti Sotsioloogide seltsi, Elias Lönnroti seltsi Seminar “EESTI ELULUGU“.

Marju Lauristin (Tartu) “Elulood ja sotsiaalsed muutused”

J. P. Roos (Helsinki) “Elulugude kogumine ja uurimine“

Päivi Kosonen (Turu) “Hirmud ja ohud elulugude avaldamisel”

Eve Annuk (Tartu) “Naiste elulood “

Mart Laar (Tallinn) “Elulooline materjal Eesti Muinsuskaitse seltsi arhiivis”

Merle Karusoo (Tallinn) “Pirgu Mälukillu arhiiv”

Rutt Hinrikus ( Tartu ) “Elulood Kirjandusmuuseumis”

6. märts 1996 ÜHENDUSE EESTI ELULOOD ASUTAMINE

ELULOOPÄEV 1997 6. märts

Rutt Hinrikus “Üks aasta elulugude kogumisel”
Mart Laar “Eesti Muinsuskaitse seltsi pärand“
Prof J. P: Roos “Elulood ja tõde“
Merle Karusoo “Kured läinud, kurjad ilmad“
Prof E. Haavio – Mannila “Elulood ja seksuaalsus”

Aruanne kogumisvõistlusest
1997 10. juuni

“Minu ja minu lähedaste saatus ajaloo keerdkäikudes”.
Ülevaade kogumisvõistlusele laekunud 264–st eluloost
Oma perekonna elulugudest räägib Andres Tarand.

1998

6. märts

ELULOOPÄEV

Rutt Hinrikus: Elulugude kogumise aastaaruanne
Ilmar Kopso: Kooliõpetajate elulood
Edakai Simmermann: Kirikuõpetajate elulugude kogumine
Prof. Aili Aarelaid: Eluloointervjuudest

kell 16.00 samas

Merle Karusoo“

1944.aasta elulood”

Viljandi Kultuurikollet ži õpilaste esituses

1999

10. märts

ELULOOPÄEV

Jaan Kross – Kokkuvõtted võistlusest “Sajandi sada elulugu”
Lea Altnurme “Religioossete elulugude kogumisest”
Riina Reinvelt “Ingerisoomlaste elulood“
Tina Kirss “Ariadne lõngakera. Naiste Siberi-teekond elulugudes“
Raamatu “Eesti elulood. Me tulime tagasi“ esitlemine

2000

3. märtsil

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI SAALIS

Koguteose “Eesti rahva elulood“
Tartu esitlus

Raamatu saamisloost kõnelevad: Marju Lauristin, Rutt Hinrikus, autorid ja kirjastuse esindajad

Eluloopäeva ettekanded:

Merle Karusoo ”Põhisuunda mittekuuluv. Elulood teatris”
Triin Mulla “Lapsepõlve kujutamine elulugudes”
Tiiu Jaago “Territoriaalsete, sotsiaalsete jt piiride muutumine inimese elus lähtudes elulugudest”

2001

ELULOOPÄEV

Ülevaade Eluloovõistlusest “Minu elu Eesti NSV-s ja Eesti Vabariigis“
Katkendid elulugudest näitleja Katrin Saukase esituses.
Marju Lauristin “Elumuutused ja ühiskonna muutumine“
Ilvi Jõe-Cannon “Minu elu erinevates ühiskondades”
Tiina Tael “ENSV kohta materjalide kogumisest Eesti Rahva muuseumis”
Ene Kõresaar ”Nõukogude argielu kajastusi elulugudes”

2002

ELULOOPÄEV

ELU JA ELULOOD 1968. AASTAL

Kavas:

Kaido Jaanson: Maailm 1968. aastal
Rutt Hinrikus : Kokkuvõte 1968. aasta kohta kirjutatud elulugudest

Eluloolised mälestused: “Minu elu 1968.aastal”, meenutavad Peeter Vihalemm, Pikkar Joandi, Aarne Vaik jt.

Katkendeid elulugudest näitlejate esituses

2003

ELULOOPÄEV

Kokkuvõtted eluloovõistlusest
MINU ELU JA PATAREI VANGLA
Merle Karusoo, Katrin Saukas, Andrus Vaarik

“EESTI RAHVA ELULOOD III“ esitlus

Raamatu koostamisest räägib Rutt Hinrikus
Elust Eesti NSV-s räägib Marju Lauristin
Andres Söödi dokumentaalfilm “Üksinda ja koos“
Enn Tarto vabadusvõitlusest

2004

ELULOOPÄEV

“Elu saksa ajal”

Professor Helmut Piirimäe “Mälestused Saksa ajast”
Toomas Hiio (Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Riiklik Komisjon) “Saksa aeg – mälestused ja dokumendid”
Rutt Hinrikus teeb kokkuvõtteid Ühenduse Eesti Elulood ja Eesti Kirjandusmuuseumi eluloovõistlusest “Elu saksa ajal”
Enn Lillemets loeb katkendeid võistlustöödest
Väljapanek saksaaegsetest trükistest

Kell 17 RAAMATUESITLUS

Tartu Ülikooli Kirjastuses välja antud artiklikogumik “She who remembers, survives”
(Interpreting Estonian Women’s Post – Soviet Autobiographies)
Toimetanud Tiina Kirss, Ene Kõresaar, Marju Lauristin