Ühendus Eesti Elulood

Päevakorras

Kogumisvõistluse “Kirjad minu elus” parimate kaastööde saatjad selgunud

2020. aasta oktoobris kuulutas Ühendus Eesti Elulood koostöös Eesti Kultuurilooline Arhiiviga välja kogumisvõistluse „Kirjad minu elus“. Võistlusele olid oodatud nii kodus hoiul olevad kirjavahetused kui ka mälestused kirjavahetuste pidamise kohta. Kuna esialgu laekus kaastöid vähe, tuli võistluse tähtaega pikendada selle aasta kevadeni. Kogumisvõistlus osutus väga populaarseks: arhiivi saabus väga palju kirju, aga oli ka neid, kes soovisid meenutada kunagisi kirjasõpru ja mõtiskleda kirjade vahetamise tähenduse üle. Saabunud kirjavahetused on enamasti ühepoolsed, vaid paaril juhul saadeti võistlusele nii kirjutaja kui ka tema adressaadi kirjad.

Võistluse eestvedaja, ühenduse esinaine Maarja Hollo jagas temaatikast…

Võistluse “Kirjad minu elus” pikendatud tähtaeg

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood on pikendanud võistluse "Kirjad minu elus" tähtaega. Võistlusele võib saata nii kodus hoiul olevaid kirjavahetusi kui ka mälestusi kirjavahetuste pidamise kohta.

Kirjavahetusi ja mälestusi kirjavahetustest ootame arhiivi 1. märtsini 2022.

Mälestuste puhul kirjavahetustest võiks mõelda järgmiste teemade peale:

 • Kuidas kirjavahetus alguse sai, kui sage see oli ja kui kaua see kestis?
 • Kas suhtlus kirjade adressaadiga kulges põhiliselt kirjade kaudu või hõlmas ka tavasuhtlust?
 • Milline oli kirjade vahetamise ja tavasuhtluse suhe?…

Kutsume inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

Katkend Ivar Ivask 1986 II_113-114

Kutsume üles pidama eriolukorra päevikut, sh mõtisklema selle üle

 • kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud,
 • millele pöörate võrreldes varasemaga rohkem ja millele vähem tähelepanu,
 • millised on teie suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad,
 • millised on…

Eluloovõistlus – Mälestused Tartust

Kutsume kõiki tartlasi ja teisi Tartuga seotud inimesi jagama oma mälestusi Tartu linnast.

Kirjutada võivad nii põlised kui ajutised tartlased, nii mitmendat põlve kui mõne päeva Tartu elanud inimesed.

 • Kuidas on Teie elu Tartus kulgenud?
 • Mida Te olete siin läbi elanud ja tähele pannud?
 • Kirjutage, kuidas on Tartu muutunud ja missuguseid mälestusi Tartust ei saa unustada.
 • Mille poolest erineb Tartu teistest linnadest?

Töid auhinnatakse. Kogumisvõistlus kestab kuni 2019. aasta lõpuni.…

EESTI ELULOOKIRJUTUS. ANTOLOOGIA

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus on välja andnud elulugude kogujate ja uurijate Rutt Hinrikuse ja Tiina Ann Kirsi koostatud mahuka Eesti elulookirjutuse antoloogia „Eesti elulookirjutus“. Raamat sisaldab katkendeid 23 päevikust, 19 kirjavahetusest ja 19 eluloost, mis on varustatud saatesõnade ja selgitavate märkustega.

Elulugude nõudlik lumm

Leena Kurvet-Käosaar tutvustab “Sirbis” elulooraamatut “Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood IV”

Kogumiku „Minu elu ja armastus“ lugeja ees avaneb ajaloo suur pilt kui kogemuste panoraam, kus oma roll on nii sihikindlatel valikutel kui ka kokkusattumustel.

„Ka Eesti Vabariigi lugu võib kujutleda eestlaste elulugude keti, sõrestiku või mosaiigina.“ Nii kirjutavad Eesti Vabariigi juubeliks ilmunud kaheköitelise elulookogumiku „Minu…

Minu mälestuste Tartu

Tartu

Kutsume kõik tartlasi ja teisi Tartuga seotud inimesi jagama oma mälestusi Tartust (oma Tartuga seotud elulugu). Tartust on palju kirjutatud, nüüd on võimalus oma mälestused kirjutada kõigile neile, kes seda pole veel teinud.

Kuidas on Teie elu Tartus kulgenud?
Mida Te olete siin läbi elanud ja tähele pannud?
Kuidas on Tartu muutunud ja missuguseid mälestusi Tartust ei saa unustada?
Kuidas erineb Tartu teistest linnadest?

Kirjutada võivad nii põlised kui ka ajutised tartlased, nii mitmendat põlve kui mõne päeva Tartus elanud inimesed.

Kolmele paremale tööle antakse…