Ühendus Eesti Elulood

Päevakorras

Kutsume inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

Katkend Ivar Ivask 1986 II_113-114

Kutsume üles pidama eriolukorra päevikut, sh mõtisklema selle üle

  • kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud,
  • millele pöörate võrreldes varasemaga rohkem ja millele vähem tähelepanu,
  • millised on teie suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad,
  • millised on…

Eluloovõistlus – Mälestused Tartust

Kutsume kõiki tartlasi ja teisi Tartuga seotud inimesi jagama oma mälestusi Tartu linnast.

Kirjutada võivad nii põlised kui ajutised tartlased, nii mitmendat põlve kui mõne päeva Tartu elanud inimesed.

  • Kuidas on Teie elu Tartus kulgenud?
  • Mida Te olete siin läbi elanud ja tähele pannud?
  • Kirjutage, kuidas on Tartu muutunud ja missuguseid mälestusi Tartust ei saa unustada.
  • Mille poolest erineb Tartu teistest linnadest?

Töid auhinnatakse. Kogumisvõistlus kestab kuni 2019. aasta lõpuni.…

EESTI ELULOOKIRJUTUS. ANTOLOOGIA

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus on välja andnud elulugude kogujate ja uurijate Rutt Hinrikuse ja Tiina Ann Kirsi koostatud mahuka Eesti elulookirjutuse antoloogia „Eesti elulookirjutus“. Raamat sisaldab katkendeid 23 päevikust, 19 kirjavahetusest ja 19 eluloost, mis on varustatud saatesõnade ja selgitavate märkustega.

Elulugude nõudlik lumm

Leena Kurvet-Käosaar tutvustab “Sirbis” elulooraamatut “Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood IV”

Kogumiku „Minu elu ja armastus“ lugeja ees avaneb ajaloo suur pilt kui kogemuste panoraam, kus oma roll on nii sihikindlatel valikutel kui ka kokkusattumustel.

„Ka Eesti Vabariigi lugu võib kujutleda eestlaste elulugude keti, sõrestiku või mosaiigina.“ Nii kirjutavad Eesti Vabariigi juubeliks ilmunud kaheköitelise elulookogumiku „Minu…

Minu mälestuste Tartu

Tartu

Kutsume kõik tartlasi ja teisi Tartuga seotud inimesi jagama oma mälestusi Tartust (oma Tartuga seotud elulugu). Tartust on palju kirjutatud, nüüd on võimalus oma mälestused kirjutada kõigile neile, kes seda pole veel teinud.

Kuidas on Teie elu Tartus kulgenud?
Mida Te olete siin läbi elanud ja tähele pannud?
Kuidas on Tartu muutunud ja missuguseid mälestusi Tartust ei saa unustada?
Kuidas erineb Tartu teistest linnadest?

Kirjutada võivad nii põlised kui ka ajutised tartlased, nii mitmendat põlve kui mõne päeva Tartus elanud inimesed.

Kolmele paremale tööle antakse…