Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531123
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Gresseli trükikoja kalender.

Eesti-Ma Rahwa Kalender 1805


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1805 Aasta peäle ... – Tallinn: [J. H. Gressel, 1804] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 109×88 (101×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Öppetus, kuida Kartuhwlid peawad mahhatehtud ja kaswatud sama.
Varem ilmunud 1801. a. Tarto-Ma Rahwa Kalendri lisas, 1804. a. J. H. Gresseli trükitud mittesäilinud kogumikus (-> 456) lk. 33–50 ja 1808 eraldi raamatuna (-> 489).
Lisa käsikiri: TÜ Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 3, 11 l.

Leid. KM: A 5847; ÕES 192.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1806


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1806 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1805] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 110 × 92 (90 × 73) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Neto ja Jürri [jutt] ; Kuida ummala warredest woib linno tehha ; Moista mis se on ; Laste kawwalus [valm] / [Chr. F. Gellert\'i järgi tlk. R. J. Winckler].
Varem ilm. 1801. a. \"Tarto-Ma Rahwa Kalendri\" lisas. \"Kuida ummala warredest ...\" orig.: Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen Ökonomischen Societät, Th. 1, 1802, lk. 214–216.

Käsikiri: TÜ Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 2, 11 l.

Leid. KM: ÕES 197, pd. lk. [45–48]; RR: R/V 322; TA: Eper 62A, pd. lk. [44–46].


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1807


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1807 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1806] ( : J. H. Gressel).
[48] lk. ; 16° 109 × 88 (98 × 74) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Üks tössine Jut ; Wallelik pois ja temma issa / [Chr. F. Gellert\\\'i järgi tlk. R. J. Winckler] ; Moistatussed.

Leid. KM: A 5847; ÕES 208.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1808


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1808 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1807] ( : J. H. Gressel).
[48] lk. ; 16° 106 × 92 (94 × 73) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Patto hakkatus kergem, kui patto ots / [O. R. v. Holtz] ; Körwits ja tamme-törro [valm] /
[J. W. Gleim, tlk. R. J. Winkler] ; Moistatussed.

Leid. KM: ÕES 210. # RR: R/V 323. # TA: Eper 62A, jutu tekst Holtzi käega redigeeritud.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1809


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1809 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1808] ( : J. H. Gressel). - [64] lk. ; 16° 109 × 89 (100 × 73) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Murre on römo eelkäia [jutt] / [O. R. v. Holtz] ; Loukoer ja Lamba-tal [valm] / [Tlk. R. J. Winkler] ; Haige ja temma Öppetaja [valm] / [Tlk. R. J. Winkler] ; Moista, mis se on.

Leid. KM: A 5847; ÕES 214; RR: R/V 324, pd. lk. [1–2]; TA: Eper 62A, pd. lk. [1–2], tempel ÕES.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1810


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1810 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1809] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 109 × 88 (101 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud: Ardo Jaan ja Maddise Pent ; Ardo Jani hinge heitminne ; Köster Pritso.

Leid. KM: ÕES 219; RR: R/V 325, pd. lk. [1–2]; TA: Eper 62A.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1811


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1811 Aasta peale ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1810] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 104 × 91 (97 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutt: Keik tulleb heaks neile, kes Jummalat armastawad.

Leid. KM: ÕES 223.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1812


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1812 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1811] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 104 × 91 (97 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutt: Totter ja Tont.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 55, 8 l.

Leid. KM: ÕES 231; RR: R/V 326; TA: Eper 62A.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1813


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1813 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1812] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 106 × 84 (93 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [46, 48].
Lisas: Kül pat issegi teeb hirmo, agga kes holib sest [jutt] ; Ühhe peigmehhe nutto-laul omma prudi tagganemisse pärrast ; Moistatus.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 55, 8 l.

Leid. KM: ÕES 238; RR: R/V 327; TA: Eper 62A.

Kirj. [Holter, A.] Eesti-Ma (ma) Rahwa (rahwa) Kalender ... 1813, 1814, 1815 aasta peäle. – Beiträge, 1818, H. 12, lk. 98–110.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1814


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1814 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, 1813] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 108 × 88 (100 × 73) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jut on se koroke, Öppetus on se iwwa ; Römo kitus [luul.] / [Fr. Schilleri järgi].

Leid. KM: A 5847, pd. kalendaarium; ÕES 243; RR: R/V 328; TA: Eper 62A.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1815


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1815 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1814] ( : J. H. Gressel). - [32] lk. ; 16° 106 × 84 (96 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Ühhe Nekruti Jummalagajätmisse-Laul Söa aial.

Leid. KM: ÕES 246; TA: Eper 62A.

Kirj. [Holter, A.] – Beiträge, H. 12, 1818, lk. 108–110.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1816


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1816 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1815] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 106 × 89 (100 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutt: Kes teisele auko kaewab, langeb isse sisse.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 55, 8 l.

Leid. KM: ÕES 264; RR: R/V 329; TA: Eper 62A.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1817


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1817 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1816] ( : J. H. Gressel). - [64] lk. ; 16° 106 × 89 (102 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [64].
Lisas jutud: Weikest iwwast touseb suur Pu ; Ka hea Willi annab waest leikust kui se sandi Ma sisse langeb.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 86, 14 l.

Leid. KM: ÕES 276; RR: R/V 330.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1818


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1818 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Reinhold v. Holtz]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1817] ( : J. H. Gressel). - [40] lk. ; 16° 106 × 89 (102 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Sannakuulminne on parrem kui tappa ohwer [jutt] ; Te head, siis sa leiad head [jutt] ; Ärge moistke kohhut, siis ei moisteta ka mitte teie peäle kohhut [laul].

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 98, 5 l.

Leid. KM: ÕES 289; RR: R/V 331.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1819


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1819 aasta peäle ... / [Toim. Abram Holter]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1818] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 104 × 88 (95 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Wallaskallast ja temma püüdmissest ; Iri-kammelist ; Suur konna-karp ; Kotkad tapwad härgi ; Amerika-ma karro tapminne ; Kamtsatka-ma karro tapminne ; Kulutus [O. W. Masingu \"Pühhapäwa Wahhe-luggemissed\"].

Orig.: Flörikes Repertorium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der gesammten Naturkunde. Berlin, 1812.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 140, 10 l.

Leid. KM: A 5847, pd. kalendaarium; ÕES 299; RR: R/V 332.

Kirj. Beiträge, H. 16, 1823, lk. 48–49.


Eesti-ma rahwa Kalender 1820


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1820 aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1819] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 109 × 88 (96 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Elewant ; Sidi-us.

Osalt lühendatud äratr.: Masing, O. W. Pühhapäwa Wahhe-luggemissed, 1818.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 119, 9 l.

Leid. KM: ÕES 315; RR: R/V 333; TA: Eper 62A.


Eesti-ma rahwa Kalender 1821


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Tähtramat 1821 aasta peäle ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1820] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 110 × 89 (92 × 72) mm. – F., kahevärvitr.

Lisas: Luggemissed [anekdoodid, tõlgitud J. P. Hebeli järgi]: Hea wastus ; Rekrut ; Austa omma issa ; Tark kohtomees ; Paks mölder ; Rahha ei aita iggakord ; Rummal innimenne Mailandi linnas ; Suwarow ; Kuida sa metsa hüad, nenda kollab mets wasta ; Arw ees, nou ja teggu tagga.


Eesti-ma rahwa Kalender 1822


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1823 aasta peäle ... / [Toim. Peter Heinrich Schwabe]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1822] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 109 × 90 (94 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas tõlgitud Friedrich Adolf Krummacheri järgi: Ärge jätke wäetimalegi Issandat kulutamatta ; Ärra tüddine mitte lotusse peäle külwades ; Kannatades, jätta ennast Jummala holeks ;´Jummala lodud asjad innimessele öppetusseks.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium; ÕES 354. RR: R/V 336. Rakvere Muuseu-m: 2114.

Kirj. Marahwa Näddala-Leht, 1822, nr. 48, lk. 375; 1823, nr. 12, lk. 94. Napiersky, Beiträge, H. 3, 1851, lk. 76.


Eesti-ma rahwa Kalender 1823


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1823 aasta peäle ... / [Toim. Peter Heinrich Schwabe]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1822] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 109 × 90 (94 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas tõlgitud Friedrich Adolf Krummacheri järgi: Ärge jätke wäetimalegi Issandat kulutamatta ; Ärra tüddine mitte lotusse peäle külwades ; Kannatades, jätta ennast Jummala holeks ; Jummala lodud asjad innimessele öppetusseks.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium; ÕES 354. RR: R/V 336. Rakvere Muuseum: 2114.

Kirj. Marahwa Näddala-Leht, 1822, nr. 48, lk. 375; 1823, nr. 12, lk. 94. Napiersky, Beiträge, H. 3, 1851, lk. 76.


Eesti-ma rahwa Kalender 1824


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1824 aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1823] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 112 × 88 (98 × 74) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Innimessed on tännamatta ; Sippelkas ; Pühhade pildid ; Önnistud kirrikominnia ; Jummal wöttab palwet kuulda ; Ue aasta laul.

Tõlgitud rmt-st: Kanne, J. A. Sammlung wahrer und erwecklicher Geschichten. Nürnberg, 1815.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 218, l. 24–33.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium. RR: R/V 337, sissekirj. Henning. Vene
Rahvusrmtk.: Est. 1-12.

Kirj. [Masing, O. W.] – Ostsee-Provinzen-Blatt, 1823, nr. 51, lk. 437–438; 1824, nr. 12, lk. 48; nr. 24, lk. 31.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1825


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1825 aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn : P. C. G. Dullo, [1824] ( : P. C. G. Dullo). [48] lk. ; 16° 108 × 90 (90 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: Öiged ristirahwas leitakse mittokord seältki, kust ep olle ükski neid otsinud ; Kuida monni wihhamelelinne wahhest saab häbbenema ; Moseri ja temma abbiseltsi terweks-saminne.

Leid. KM: A 5850, pd. kalendaarium; ÕES 370 (fotok. RR: R 4600).; TA: Eper 61A.; TLA: VI-33/1825.; Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-11.

Kirj. O. W. Masingu kiri K. G. Sonntagile 28. dets. 1824. – KM EKLA, koopiad B 105:115.; [Masing, O. W.] – Ostsee-Provinzen-Blatt, 1825, nr. 9, lk. 35.; Masing, O. W. – Marahwa Näddala-Leht, 1825, nr. 10, lk. 73–76; nr. 37, lk. 293–295.


Eesti-ma rahwa Kalender 1826


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1826 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1825]
( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 109 × 89 (98 × 72 mm. – F.

Lisas: Pange tähhele need lillikessed wälja peäl, kuida nemmad kaswawad.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 260, l. 27–33.

Leid. KM: ÕES 377. RR: R/V 339, sissekirj. Knüpfer. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12.


Eesti-ma rahwa Kalender 1827


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1827 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1826] ( : J. H. Gressel).
[48] lk. ; 16° 110 × 90 (100 × 72) mm. – F.

Lisas jutt: Pange tähhele need lillikessed wäljapeäl, kuida nemmad kaswawad .

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 290, l. 16–22.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium; ÕES 384.; RR: R/V 340.; TA: Eper 62A.; Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12.

Kirj. [Rosenplänter, J. H.] – Litterärische Suplemente zum Ostsee-Provinzen-Blatt, 1827, nr. 2, lk. 7–8.; [Masing, O. W.] Die Estnische Kalender in Reval. – Literärischer Begleiter des Provinzialblattes, 1828, nr. 3, lk. 9–11.; Anvelt, L. O. W. Masingu kaastööst G. H. Merkeli \\\"Provinzialblatt \\\'ile\\\". – KKirj., 1963, nr. 10, lk. 594.


Eesti-ma rahwa Kalender 1828


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1828 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel , tsens. 1827] ( : J. H. Gressel). [64] lk. ; 16° 108 × 88 (99 × 72) mm. – F.
Lisas: Nilusse jöe iggaaastasest upputussest ; Tallinnas, Ramato trükkeri Gresseli jures on mitme-suggused makele ramatud sada.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium; ÕES 388. RR: R/V 341, pd. lk. [59–60]; R/V 6121. TA: Eper 62A. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12.


Eesti-ma rahwa Kalender 1829


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1829 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1828]
( : J. H. Gressel). [64] lk. ; 16° 112 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Luggeminne [Egiptuse usust ja kommetest] ; Marahwa loud [rahvalaulud]: 1. Emma arm on pohjato ; 2. Olle römus omma nore ea sees ; 3. Tänna kuld, homme muld ; 4. Kui tö on tehtud, siis on hea hingada ; 5. Ärge murretsege homse ette; iggapääw saab kül ommast waewast.

Leid. KM: A 5847 2 eks., teisel pd. kalendaarium., ÕES 392. RR: R/V 342. Vene Rahvusrmtk.:
Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1830


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1830 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1829]
( : J. H. Gressel). [64] lk. ; 16° 110 × 90 (96 × 72) mm. – F.

Lisas: Monned Wennewäe wahwad teud, wiimse Turgi-söa aial ; Marahwa kolidest Tallinna
maal.

Leid. KM: A 5847; ÕES 404. RR: R/V 343, pd. lk. [25–32]; ArM 1387 koondkd. 13., pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1831


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1831 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1830] (
: J. H. Gressel). [64] lk. ; 16° 110 × 89) (99 × 72) mm. – F.
Lisas: Lutterusse ussorahwa ussotunnistus, Saksama Keisri Kaarle wiendama kätteantud,
Augsburgi linnas petud Rigikoggodusses, aastal 1530.

Leid. KM: A 5847; ÕES 417. RR: R/V 344. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1832


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1832 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1831] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 109 × 89 (100 × 72) mm. – F.
Lisas: Katkust [Eestimaal].

Leid. KM: A 5847; ÕES 425. RR: R/V 345. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1833


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1833 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1832]
( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 111 × 92 (100 × 72) mm. – F.
Lisas: Katkust .

Leid. KM: A 5847(1–3); ÕES 433. RR: R/V 346. TA: Eper 62A, tempel ÕES. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1834


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1834 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : J. H. Gressel, tsens. 1833]
( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 114 × 89 (99 × 72) mm. – F.
Lisas: Pärrast Tallinna üllesehhitamist loetakse tännawo 615 aastat ; Pärrast sedda kui wäggi
Pranburgi läks, loeme 156 aastat ; Pärrast sedda kui Toompä wimist korda pöllend, loetakse
tännawo 150 aastat.

Leid. KM: ÕES 441. RR: R/V 347, sissekirj. Knüpfer. TA: Eper 62A, pd. tagakaas. TÜ: RA 22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.:
Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1835


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1835 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1834]
( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 114 × 90 (99 × 72) mm. – F.
Lisas: Luggemissed [Oleviste kahest põlemisest] ; Ristirahwa pühhapäwadest ja surist Pühhist.

Leid. KM: ÕES 451.RR: R/V 348. TA: Eper 62A 2 eks. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-12.Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22


Eesti-ma rahwa Kalender 1836


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1836 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1835]
( : J. H. Gressel). [64] lk. ; 16° 112 × 92 (96 × 72) mm. – F., 3 lk. lõpus tekstita.
Lisas: Ristirahwa pühhapäwadest ja surist pühhist ;
Tähtpäwadest.

Leid. KM: A 5847; ÕES 458. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241, lk. [43–48]. Vene Rahvusrmt-k.: Est. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1837


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1837 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1836] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 106 × 91 (96 × 74) mm. – F.
Lisas: Tähtpäwadest .

Leid. KM: ÕES 477. RR: R/V 349. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1838


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1838 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1837] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 109 × 89 (96 × 72) mm. – F.
Lisas: Tähtpäwadest .

Leid. KM: A 5847(1); A 5847(2), def.; ÕES 493. RR: R/V 350. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1839


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1839 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1838] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 112 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Tähtpäwadest .

Leid. KM: A 5847, def.; ÕES 520. RR: K/V 351. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Läänemaa Muuseum: HM 1540. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1840


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1840 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1839] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 109 × 87 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Tähtpäwadest .

Leid. KM: ÕES 535. RR: R/V 352. TA: Eper 62A. TÜ: RA-2224. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma Rahwa Kalender 1841


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1841 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn: [J. H. Gressel, tsens. 1840] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 112 × 88 (96 × 74) mm. – F.
Lisas: Luggemissed ; Tähtpäwadest .

Leid. KM: A 5847(1-2), def.; ÕES 551 RR: R/V 353. TÜ: RA-22241, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1842


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1842 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1841] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 112 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Kanaani- ehk Judamaast.

Leid. KM: A 5847; ÕES 571. RR: R/V 354. TA: Eper 62A, kaaneta, pd. lk. [47–48]; Eper 62A, 2. eks., pd. kalendaarium. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12.Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1843


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1843 aasta peäle ... / [Toim. Arnold Friedrich Johann Knüpffer]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1842] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 102 × 83 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Kanaani- ehk Judamaast .

Leid. KM: ÕES 588. RR: R/V 355. TA: Eper 62A, pd. kalendaarium. TÜ: RA-22241. Rakvere Muuseum: 1098. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1844


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1844 aasta peäle ... / [Toim. Gustav Hasselblatt?]. –Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1843] ( : J. H. Gressel). [48] lk. ; 16° 114 × 90 (98 × 74) mm. – F.
Lisas jutud: Temma on alles laps! ; Lahta lesknaene.

Leid. KM: A 5847; ÕES 610. RR: R/V 356. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Ýñò. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1845


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1845 aasta peale ... / [Toim. Gustav Hasselblatt?]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1844] ( : J. H. Gressel). - [48] lk. ; 16° 110 × 90 (98 × 74) mm. – F.
Lisas jutt: Peig ja mörs.

Leid. KM: A 5847; ÕES 628. RR: R/V 357. TÜ: RA-22241. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12.


Eesti-ma rahwa Kalender 1846


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1846 aasta peale ... / [Toim. Gustav Hasselblatt]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1845] ( : J. H. Gressel). – [48] lk. ; 16° 116 × 89 (98 × 74) mm. – F.
Lisas jutud: Luggemissed toeste sündinud asjadest wanna ja nore rahwale Jummala rigi kaswatamisseks.

Leid. KM: A 5847; ÕES 643. RR: R/V 358, sissekirj. Hasselbladt Maholm. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1847


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1847 aasta peale ... / [Toim. Gustav Hasselblatt]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1846] ( : J. H. Gressel). – [48] lk. ; 16° 110 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: Weel monned luggemissed töeste sündinud asjadest wanna ja nore rahwa öppetusseks ja ussokinnitusseks.

Leid. KM: A 5847; ÕES 658. RR: R/V 359. TA: Eper 62A, pd. tl. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1848


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1848 aasta peale ... / [Toim. Gustav Hasselblatt]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1847] ( : J. H. Gressel). – [48] lk. ; 16° 110 × 86 (98 × 72) mm. – F.
Lisas: Weel monned luggemissed töeste sündinud asjadest wanna ja nore rahwale öppetusseks ja ussokinnitusseks ; Ue aasta laul.

Leid. KM: ÕES 677. RR: R/V 360. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1849


Eesti-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1849 aasta peäle ... / [Toim. Gustav Hasselblatt]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1848] ( : J. H. Gressel). – [48] lk. ; 16° 108 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: Kas sa olled kannatlik? ; Kas sa hallastad ka waeste peäle? ; Kas olled tru orri? ; Kas sa ellad kassinaste ja puhtaste?

Leid. KM: A 5847; ÕES 692. RR: R/V 361. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241. Läänemaa Muuseum: HM 4207. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.


Eesti-ma rahwa Kalender 1851


Eesti-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1851 aasta peäle ... / [Toim. Gustav Hasselblatt]. – Tallinn : [J. H. Gressel, tsens. 1850] ( : J. H. Gressel). – [48] lk. ; 16° 112 × 88 (96 × 72) mm. – F.
Lisas: Armas Ma-rahwas [luteri usu tulekust Eestisse ja eestikeelse kirikukirjanduse väljaandmisest].
Leid. KM: A 5847; ÕES 749. RR: R/V 363, sissekirj. Kust. Hasselblatt. TA: Eper 62A. TÜ: RA-22241. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-12. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 22.