Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531123
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Varasemaid raamatuharuldusi.

Arsti ramat, 1771

Peter Ernst Wilde

Arsti ramat nende juhhatamisseks kes tahtwad többed ärraarwada ning parrandada / [Peter Ernst Wilde; eesti keelde ümbertöötanud August Wilhelm Hupel]. Põltsamaa : W. J. v. Lauw, 1771 (Põltsamaa : W. J. v. Lauw). 162 lk. ; 80 168x102 mm.

Esimene meditsiiniliste nõuannetega raamat inimeste ja loomade haigustest, mille ainus teada olev eksemplar on säilinud Kirjandusmuusuemi Arhiivraamatukogus.


Hanso ja Mardi jut, 1739

[Hanso ja Mardi jut]. Tallinn : s. n., 1739 (Tallinn : J. J. Köler). 78 lk. ; 120 130x75 mm.

Kuna tiitelleht puudub, siis tuntakse raamatut ühe selles leiduva dialoogi järgi. Sisaldab Henrik Kuseni loo, järgnevad pietistlikud laulud, dialoog \"Üks hea jut, mis kaks tallopoega Hans ja Mart issekeskis aiawad\" ning Eberhard Gutsleffi \"Weel üks hea jut, mis üks wagga Öppetaja aiab ühe mehhe-eksiaga, Rein nimmi, kui ta tedd önsa surma wasto walmistab\".
Raamat on säilinud ainult Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus.


Reinowadder Rebbane, 1850

Friedrich Reinhold Kreutzwald

Reinowadder Rebbane : Üks ennemuistene jut / illustreerinud A. Daugell]. Tartu : H. Laakmann, tsens. 1850 (Tartu : H. Laakmann). [2], 42, 32, 67 lk. : ill., ill. kaas ; 8° 134x110 mm.

Autori nimi raamatus märkimata. Koondkd. \"Ma-rahwa Kassuline Kalender\" 1848, 1849 ja 1851 lisadest.
Säilinud ainult Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ÕES-i kogus.Täieline ABD-Ramat, 1823

Otto Wilhelm Masing

Täieline ABD-Ramat : kust makele luggemist õiete õppida / mis Otto Willem Masing wäljaandnud. Tartu : s. n., 1823 (Tartu : J. C. Schünmann). 40 lk. ; 80 189x107 mm.

Esmakordselt on tutvustatud õ-tähte, mida tuleb hääldada nagu hobuse ajamisel \"nõõ\" hüütakse, ja kasutatud palatalisatsiooni ning kolmanda välte märke. Raamat on säilinud Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus ja Vallo Rauna kogus.


Manuductio ad Linguam Oesthonicam..., 1660

Heinrich Göseken

Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung Zur Öhstnischen Sprache, Bestehend nicht alleine in etlichen praeceptis und observationibus, Sondern auch In Verdolmetschung vieler Teutschen Wörter. Der Öhstnischen Sprache Liebhabern mitgetheilet Von HENRICO GÖSEKENIO, Hannovera-Brunsvigo, Der Christlichen Gemeine zu Goldenberg in der Wyck Pastore, der umbliegenden Land Kirchen Praeposito, und des Königl. Consistorij zu Reval ordinario Assessore. – REVAL, Gedruckt und verlegt von Adolph Simon, Gymnasij Buchdr. Anno 1660.
aVIII–cII [36 lk.], 496, [16] lk. (AVIII–HhVIII) ; 8º 150 × 97 (128 × 77) mm. – F., a., kust., ehisjoon tl-l, vinj. lk. 75, 84 ja 496, päisliistud, viimane lk. tekstita, dedik. ja eessõna saksa k.

Sisaldab eesti keele grammatika lk. 1–84, saksa-(ladina)-eesti sõnastiku lk. [85]–496 ja lõpus täiendusi sõnastikule ja trükivead.


Tõlge:
Juhatus eesti keele juurde, mis koosneb mitte ainult mõnedest eeskirjadest ja tähelepanekutest, vaid ka paljudest saksa keele sõnade tõlkeist. Eesti keele sõpradele jaganud Heinrich Göseken, kristliku koguduse pastor Kullamaal Läänemaal, ümberkaudsete maakoguduste praost ja Tallinna kuningliku konsistooriumi ordinaarne assessor. – Tallinn, trükkinud ja kirjastanud Adolf Simon, gümnaasiumi trükkal aastal 1660.