Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531122
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


30-ndate aastate teatmeteoseid.

Eesti avalikud tegelased, 1932

Eesti avalikud tegelased : eluloolisi andmeid / toimetanud R. Kleis. Tartus : Eesti Kirjanduse Selts, 1932 (Tartu : Postimees). XII, 412 lk. ; 23 cm.


Eesti biograafiline leksikon, 1926-1929

Eesti biograafiline leksikon / toimetus: A. R. Cederberg jt. Tartus : Loodus, 1926-1929 (Tartu : H. Laakmann). 4 annet (XVIII, 643, [1] lk.) ; 24 cm. (Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetused = Academicae Societatis Historicae scripta ; 2).


Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide, 1940

Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide / toimetus: P. Tarvel, H. Kruus, J. Olvet. Tartu ; Tallinn : Loodus, 1940. – XII, 404 lk. ; 24 cm. – (Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetised = Academicae Societatis Historicae Scripta ; 10)


Tartu

Tartu : [koguteos] / Tartu linna-uurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud. Tartus : Tartu linnavalitsus, 1927 (Tartu : Postimees).
XII, 728 lk., 1 l. kaart, 1 murtud l. kaart : fot., kaart, plaan ; 28 + Tartu kaardid, plaanid, tabelid (17 murtud l.)


Tartu lisa

Tartu lisa : Kaardid, plaanid, tabelid.
Tartu : [Tartu linnavalitsus], 1927.
1 atlas (17 lehte) : mitmevärv. ; 27 cm

Koguteose Tartu lisa.
Sisaldab 8 kaarti ja plaani ning 9 statistilist tabelit.


Tartu I

Tartu I : Linnavalitsuse tegevuse ülevaade 1919-1930. Statistika 1919-1930. Korteriolud 1927 / toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo.
Tartu [Linnavalitsus], 1933 (Tartu: Postimees)
343, [2]lk., 8 l. fot.; 24 cm
Sisaldab registrit

Saatesõnast: käesolev on 1927.a. ilmunud koguteose \"Tartu\" kui väga üldise linnauuringu jätkuks konkreetselt linnavalitsuse tegevuse tutvustamiseks


Tartu II

Tartu II : Linnavalitsuse tegevuse ülevaade ja statistikat 1931-1933. Jooni Tartu ajaloost / toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo.
Tartu [Linnavalitsus], 1935 (Tartu: Postimees)
XVI, 265, [2] lk., 1 murtud l. joon: fot., kaart; 24 cm
Sisaldab registrit. Bibliograafia joonealustes märkustes

Sisus ka: Tartu asutamise ümber / H. Moora. Tartu raekojad Poola ja Rootsi ajal / E. Tender

Osa teksti prantsuse keeles


Tartu III

Tartu III : Linnavalitsuse 1934./35.a tegevuse ülevaade. Jooni Tartu ajaloost ja statistikat / toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo
Tartu [Linnavalitsus], 1936 (Tartu: Ilutrükk)
XV, 224, [1]lk., 2 l.ill., 1 murtud l.ill.: fot., joon.; 24cm
Sisaldab registrit. Bibliograafia artiklite lõpus ja joonealustes märkustes.

Sisus ka: Tartu linna pitsatist, vapist ja lipust; Tartu turg 1682. aastal; Jooni Tartu tuletõrjenduse ajaloost/E. Tender

Osa teksti prantsuse keeles


Tartu IV

Tartu IV : Ülevaade linnavalitsuse tegevusest 1935./36.a. Tartu rahvastikust ja ärilast. Statistikat / toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo
Tartu [Linnavalitsus], 1937 (Tartu:Ilutrükk)
283 lk, 3 murtud l.joon: kaart; 21 cm

Sisaldab registrit. Bibliograafia joonealustes märkustes

Sisus ka: Mõnda Tartu ärilast ja äridest / E. Klausson; Rahvastikutiheduse levingust ja selle muudatusist Tartus / Prof. Edg. KantTartu : statistilisi andmeid ja analüüse.


Tartu V

Tartu V : Ülevaade linnavalitsuse tegevusest 1936./37.a.. Jooni Tartu ajaloost ja kaubandusest. Statistikat/toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo. Tartu linn, 1938 (Tartu: Ilutrükk)
XIV, 268 lk., 4 l. skeem.: fot.; 24 cm
Sisaldab registrit. Bibliograafia joonealustes märkustes.

Sisus ka: Ehitusoludest ja tuletõrjendusest Tartus Rootsi ajal/E. Tender; Tartu ja tema abitsentraalide hulgikaubanduslikud minemialad / E. Kareda

Osa teksti prantsuse keeles.


Tartu VI

Tartu VI : Ülevaade linnavalitsuse tegevusest 1937./38.a. Jooni Tartu ajaloost ja rahvastikust. Statistikat / toimetanud Tartu Linna Statistikabüroo. Tartu [Linnavalitsus], 1939 (Tartu: Postimees)
XIV, 280, [1]lk, 1 murtud l.joon: kaart, 21 cm. Sisaldab registrit

Sisus ka: Tartu vallutamine venelaste poolt 1656. aasta l/ E. Tender; Tartu üliõpilaskonna kevadpidustused / Fr. Puksoo; Etüüde siserännete ruumiküsimusist Eesti linnade rändealadest, eriti Tartu rändkonnast /Edg. Kant


Tartumaa

Eesti I, Tartumaa : maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus / toimetus: J. Rumma, J. G. Granö, J. V. Veski. Tartus : Eesti Kirjanduse Selts, 1925 (Tartu : Postimees).
XVI, 740 lk., 19 murtud l. kaart : ill. ; 24 cm

Eesti Kirjanduse Seltsi kodu-uurimise toimkonna väljaanne ; nr. 6


Eesti kroonika 1932

Eesti kroonika 1932 / H. Tammer, E. Ein, E. Poom jt. ; [kaas: R. Kivit]. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1933. – 114, [2] lk. (Elav teadus ; nr. 16)


Eesti kroonika 1933

Eesti kroonika 1933 / kaastöölised: H. Tammer, J. Taklaja, A. Elango, O. Ugart. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1934. – 103, [1] lk. (Elav teadus ; nr. 28)


Eesti kroonika 1934

Eesti kroonika 1934 / kaastöölised: H. Tammer, J. Taklaja, A. Elango, O. Urgart ; [kaas: Mihkelsoo]. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1935. – 99, [1] lk. (Elav teadus ; nr. 39)


Eesti kroonika 1935

Eesti kroonika 1935 / kaastöölised: H. Tammer, J. Janusson, H. Reiman ... [jt.]. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1936. – 130, [2] lk. (Elav teadus ; nr. 50)


Eesti kroonika 1936

Eesti kroonika 1936 / kaastöölised: H. Tammer, J. Janusson, A. Kalamees... [jt.]. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1937. – 145, [3] lk. (Elav teadus ; nr. 62)


Eesti kroonika 1937

Eesti kroonika 1937 / kaastöölised: H. Tammer, J. Taklaja, A. Kalamees jt. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1938. – 120 lk. (Elav teadus ; nr. 75)


Eesti kroonika 1938

Eesti kroonika 1938 / kaastöölised: J. Paabo, A. Piip, A. Randalu jt. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1939. – 120 lk. (Elav teadus ; nr. 87).


Eesti kroonika 1939

Eesti kroonika 1939 / kaastöölised: H. Tammer, J. Taklaja, J. Käis ... [jt.] Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1940. – 118, [2] lk. (Elav teadus ; nr. 98 ; Eesti Kirjanduse Seltsi populaarteaduslik seeria ; 1940, nr. 2 )