Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531125
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


19. sajandil jätkas ilmumist senine Tallinna, alates 1799. a. C. J. G. Minuthi trükikoja kalender.

Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1800


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1800. Aasta peäle ... / [Toim. Joachim Gottlieb Schwabe]. – Talli°nas, Trükkitud Minuthi Kirjadega [1799]. – [60] lk. ; 16° 103×89 (83×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [31].
Lisas: 1. Hobbose-többist ; 2. Soolast ; 3. Rauast ; 4. Heeringitest.

Leid. KM: ÕES 167 (fotok. RR: R 4605). TÜ: RA-42647, 18 def. lehte rest., ülejäänud kserok.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1801


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1801. Aasta peäle ... – Tallinn, [1800] ( : C. J. G. Minuth). - [44] lk. ; 16° 103×80 (87×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Neist messilastest. – Äratr. A. Thor Helle grammatikast \"Kurtzgefaszte Anweisung Zur Ehstnischen Sprache\", 1732.

Leid. KM: A 5851; ÕES 169 (fotok. RR: R 4606).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1802


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1802. Aasta peäle ... – Tallinn, [1801] ( : C. J. G. Minuth). [40] lk. ; 16° 103×80 (87×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Roberti Jut.

Leid. KM: ÕES 174 (fotok. RR: R 4607).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1803


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1803. Aasta peäle ... – Tallinn, [1802] ( : C. J. G. Minuth). [40] lk. ; 16° 103×80 (87×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud: Kaptein Praun ; Wagga waese ön.

Leid. KM: A 5851; ÕES 180 (fotok. RR: R 4608).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1804


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1804 Aasta peäle ... – Tallinn: [C. J. G. Minuth], 1803 ( : C. J. G. Minuth). - [40] lk. ; 16° 102×86 (92×71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Lühhikenne Öppetus, kuida Innimenne äkkilisse Surma- ja mu hädda sees woib aidetud sada. I. Kuida innimest peab ellusse aitma, kes uppund on ; II. Mis innimessega tulleb tehha, kedda külm on wötnud, nenda et temma näitab surnud ollewad ; III. Kuida innimest peab ellusse aitma, kes üllespodud ehk kägistud on.
1804.–1806. a. kalendrilisa orig.: Dyrsen, J. H. Noth- und Hülfs-Tafel, erhaltend die Rettungsmittel in plötzlichen Lebens-Gefahren und andern Zufällen zum Gebrauch des Landvolks. – Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen ökonomischen Societät, 1. Theil, 1802, lk. 161–177.

Leid. KM: A 5851; ÕES 188 (fotok. RR: R 4609)


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1805


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1805 Aasta peäle ... – Tallinn, [C. J. G. Minuth, 1804] ( : C. J. G. Minuth). - [43] lk. ; 18° 102×86 (92×71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
1804. a. kalendri lisa järg: IV. Kuida neile peab abbi tehtama, kes wingust ärralämmatatud on ; V. Neid, kedda pitkne mahhalönud peab katsma ellusse aidata nendasammoti, kui nende pärrast öppetud on, kedda wing ärralämmatas ; VI. Mis sellega tulleb tehha, kes hopi pähhä sanud, nenda et temma näitab surnud ollewad ; VII. Kuida last, mis ilmale tulles nago surnud on, peab ellusse aitma ; VIII. Kuida sedda, kes alwatud on, peab aidetama ; IX. Mis nendega tulleb ettewötta, kes liaste wina jonud ja selle pärrast surma hädda sees on ; X. Sellel, kelle peäle minnestus ehk nörgastus tulnud, sada seddawisi abbi.

Leid. KM: ÕES 191 (fotok. RR: R 4610).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1806


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1806 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1805] ( : C. J. G. Minuth). - [44] lk. ; 16° 102 × 86 (92 × 71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
1804. ja 1805. a. kalendri lisa järg: XI. Mis peab teggema, kui hul koer innimest on hammustanud ; XII. Mis nendega tulleb tehha, kes on juhtnud surma-rohto ehk kihwti sisse wötma ; XIII. Mis tehha, kui kegi neidsuggu asjo ehk riisto alla nelanud, mis temmale waewa teggewad? ; XIV. Kuida innimest peab aitma, kelle werri wolaste jookseb ; XV. Polletamissest ; XVI. Hawa-dest ; XVII. Kui üks like assemelt ärra ehk nikkastud on, ehk kui kegi rasket hopi sanud.

Leid. KM: ÕES 196, lisa lehed segamini köidetud (fotok. RR: R 4611).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1807


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1807 Aasta peäle ... –Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1806] ( : C. J. G. Minuth). [48] lk. ; 16° 102 × 86 (92 × 71)mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisa 1794. a. kalendrist: Lühhikenne Öppetus sestsinnatsest Ma-ilmast ; Kuida laste eest peab
hoolt kandma, kui nemmad ilmale on sündinud ; Ilma e°ne arwada.

Leid. KM: ÕES 207 (filmik. RR: R 4612).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1808


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1808 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1807] ( : C. J. G. Minuth). [48] lk. ; 16° 102 × 86 (92 × 71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud J. W. L. v. Luce \\\"Sarema Jutto ramatust\\\" (1807): Wanna Mats ; Saksa-oun ;Kossilane.

Leid. KM: ÕES 209 (fotok. RR: R 4613). # TA: Eper 61A, 2 eks.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1809


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1809 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1808] ( : C. J. G. Minuth). [51] lk. ; 16° 105 × 88 (94 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisa Fr. G. Arveliuse ja J. W. L. v. Luce 1782 ja 1807 ilmunud raamatutest: Sest surest kahjust, mis wiin teeb ; Head Öppetussed Orjadele ; Head lapsed.

Leid. KM: ÕES 213 (fotok. RR: R 4614).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1810


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1810 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1809] ( : C. J. G. Minuth). [46] lk. ; 16° 105 × 88 (94 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutt: Jummala kartus sadab keikile asjadele kasso.

Leid. KM: ÕES 218 (fotok. RR: R 4615).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1811


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1811 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1810] ( : C. J. G. Minuth). [47] lk. ; 16° 105 × 88 (94 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Igga hing heitko ennast üllematte alla [kokkuvõtteid talurahvale avaldatud keeldudest
ja käskudest].

Leid. KM: A 5851 (defektne, kalendaarium puudu); ÕES 222 (fotok. RR: R 4616).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1812


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1812 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1811] ( : C. J. G. Minuth). [48] lk. ; 16° 105 × 88 (94 × 70)mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Mihkli Marti maenitsus Eesti-Ma tallo-rahwale, ue rubbide ehk Rougede pannemisse pärrast.
Ilmunud ka M. G. Grenziuse 1812. a. kalendris ja J. W. L. v. Luce \\\\\\\"Terwisse Katekismusse Ramatus\\\\\\\", 1816.

Leid. KM: ÕES 230 (fotok. RR: R 4617).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1813


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1813 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, 1812] ( : C. J. G. Minuth). [39] lk. ; 16° 105 × 88 (94 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutt J. W. L. v. Luce \"Sarema Jutto ramatust\", 1807: Leitud rahha.

Leid. KM: ÕES 237 (fotok. RR: R 4618).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1816


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1816 Aasta peäle ... – Tallinn : [C. J. G. Minuth, tsens. 1815] ( : C. J. G. Minuth). [39] lk. ; 16° 108 × 83 (90 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas laulud: Ue aasta essimenne Hommiko ; Wanna aasta wiimne Öhto / .

Leid. KM: ÕES 263 (fotok. RR: R 4619).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1817


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1817 Aasta peäle ... – Tallinn : [Minuthi lesk, tsens. 1816] ( : Minuthi lesk). [54] lk. ; 16° 108 × 83 (90 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Suur Palwe ; Sure Rede hommikul / ; Sure Rede öhtul ; Kedda Öppetus juhhatab, tedda nuhtlus ei su°ni [pärisorjuse kaotamisest].

Leid. KM: A 5851 (2), inv. nr. 38252 täielik, inv. nr. 27374 pd. kalendaarium; ÕES 275 (fotok. RR: R 4620).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1818


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1818 Aasta peäle ... – Tallinn : [Minuthi lesk, tsens. 1817] ( : Minuthi lesk). [47] lk. ; 16° 108 × 83 (90 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Wölglane ; Issa, kes wangis on [jutud] / [Fr. W. Willmann] ; Laste Laul / [Fr. G. Arvelius] ; Üks Laul Tio tassane ja elde.

Leid. KM: A 5851; ÕES 288 (fotok. RR: R 4621).

Kirj. Beiträge, H. 16, 1823, lk. 49–50.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1819


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1819 Aasta peäle ... – Tallinn : [Minuthi lesk, tsens. 1818] ( : Minuthi lesk).

[46] lk. ; 16° 108 × 83 (90 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Rahwa hulgast ma-ilma peäle ; Lihhawette Hommikul / ; Monned sannad weel.

Leid. KM: A 5851; ÕES 298 (fotok. RR: R 4622).

Kirj. Rosenplänter, J. H. – Beiträge, H. 16, 1823, lk. 49–50.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1820


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1820 Aasta peäle ... – Tallinn : [Minuthi lesk, tsens. 1819] ( : Minuthi lesk). [48] lk. ; 16° 108 × 90 (9 × 73) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.

Lisas: Lihhawette Öhtul / Nach Witschel ; Kül haud on järsk ; Nutto laul ; Nore lapse matmisse-päwa hommikul ; Tähtramat jääb aasta otsani kätte ... öppetussed.

Leid. KM: A 5851; ÕES 314 (fotok. RR: R 4623). # TA: Eper 61A.