Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531124
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


H. Laakmanni trükikoja kalendriseeria, hakkas ilmuma 1845. aastast Ma-rahwa Kassuline Kalender nime all. Aastail 1867–1915 kandis kalender pealkirja Eesti-rahwa Kasuline Kalender.

Ma-rahwa kassuline Kalender 1845


Ma-rahwa kassuline Kalender ehk Täht-ramat, ... 1845 aasta peale ... / [Toim. Nikolai David Hermann Mühlberg]. – Tarto : [H. Laakmann, tsens. 1844] ( : H. Laakmann). [72] lk. ; 16° 132 × 110 (115 × 82) mm. – 2600 eks. – F., 4 A. H. Schmid\'i puulõikeill.
Lisas: Martin Luther; Elefantist; Hüäne; Kameelid; [Raamatukuulutused].

Leid. KM: A 6098 3 eks. ÕES 630. TA: Eper 91A. TÜ: RA-19804.

Kirj. Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus, 1936, lk. 57.


Maa-rahwa kassuline Kalender 1846


Maa-rahwa kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1846 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tarto : [H. Laakmann, tsens. 1845] ( : H. Laakmann).
[72] lk. ; 16° 139 × 110 (116 × 88) mm. – 3000 eks. – F., 7 A. H. Schmid\\\\\\\'i puulõikeill. Fr. L. v. Maydelli joon. järgi.

Lisas jutud: Betti ja Tooms / [G. Nieritz\\\\\\\'i järgi] ;
Lambulise koer ; Daniel lõukoerte augus.

Leid. KM: A 6098 3 eks.; ÕES 645. TA: Eper 91A. TÜ: RA-19804.


Ma-rahwa kassuline Kalender 1847


Ma-rahwa kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1847 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tarto : [H. Laakmann, tsens. 1846] ( : H. Laakmann).
[64] lk. ; 16° 140 × 110 (120 × 88) mm. – 3500 eks. – F., 4 A. H. Schmid\\\'i puulõikeill.

Lisas: Üks koer toidab waesi-lapsi [jutt] ; Anna ja Jakob [jutt] ; Lühhikene öppetus ellawa lomadest: 1. Jäe- ehk walge-karru ; 2. Löu ehk loukoer ; 3. Tiiger ; [4.] Mets-ärg. Kotkas, kas
ja emis [valm].

Leid. KM: A 6098 3 eks.; ÕES 660. RR: ArM 31. TA: Eper 91A. TÜ: RA-19804.


Ma-rahwa Kassuline Kalender 1848


Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1848 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tarto : [H. Laakmann, tsens.
1847] ( : H. Laakmann). [32], 48 lk. ; 16° 136 × 110 (122 × 86) mm. – 3800 eks. – F., tl-l A. Daugelli puulõige Fr. L. v. Maydelli joon. järgi, tekstis 4 A. Daugelli puulõiget A. L. Richteri järgi.
Lisas: Reinowadder Rebbane. Üks ennemuistene jut ; Bambuse-pu.

Leid. KM: A 6098; ÕES 679. TA: Eper 91A 2 eks. TÜ: RA-19804.

Kirj. [Neus, A. H.] – Inland, 1848, nr. 5, vrg. 87–90. Laugaste, G. Fr. R. Kreutzwaldi osa rebasejuttude vahendajana. – TRÜ Toim., 77, 1959, lk. 69–95.


Ma-rahwa Kassuline Kalender 1849


Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1849 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tartu : [H. Laakmann, tsens. 1848] ( : H. Laakmann). [32], 32 lk. ; 16° 139 × 110 (122 × 86) mm. – 4000 eks. – F., tl-l A. Daugelli puulõige, tekstis 3 A. Daugelli puulõiget A. L. Richteri joon. järgi.

Lisas: Reinowadder Rebbane. Üks ennemuistene jut 4–6.

Leid. KM: A 6098 2 eks.; ÕES 694.; RR: ArM 31, pd. tl. ja kalendaarium.; TA: Eper 91A.; TÜ: RA-19804.


Ma-rahwa Kassuline Kalender 1850


Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1850 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tartu : [H. Laakmann, tsens. 1849] ( : H. Laakmann). [32], 32 lk. ; 16° 136 × 112 (124 × 86) mm. – 5000 eks. – F., vinj. tl-l, 12 ill. kalendaariumis ja A. Daugelli puulõikeill. lk. 29.
Lisas: Risti-söitjad ; Werre-laskmisest ; Boa ehk kuninga-maddo ; Lõppe-sõna luggejale.

Hakkasid ilmuma kuusalmikud.

Leid. KM: A 6098 4 eks.; ÕES 718; J. R. 1684. RR: ArM 31, pd. tl. ja kalendaarium. TA: Eper 91A 2 eks. TÜ: RA-19804.


Ma-rahwa Kassuline Kalender 1851


Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1851 aasta peale ... / [Toim. Friedrich Reinhold Kreutzwald]. – Tartu : [H. Laakmann, tsens. 1850] ( : H. Laakmann). [32], 48 lk. ; 16° 142 × 106 (124 × 86) mm. – 3925 eks. – F., tl-l ja lk. 1 A. Daugelli puulõige.
Lisas: Reinowadder Rebbane ; Teadaandmine [kirjastuskuul-d].

Leid. KM: A 6098 2 eks.; ÕES 751. RR: R 615, pd. tl., kalendaarium ja lk. 35–44; ArM 31, pd. tl. ja kalendaarium. TA: Eper 91A. TÜ: RA-19804


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1852


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1852 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1851]. – [32] 32. lk.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1853


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1853 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1852]. – [32], 32.lk., A. Daugelli puulõikeill., ill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1854


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1854 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1853]. – [32], 40. lk., A. Daugelli puulõikeill., ill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1855


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1855 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1854]. – [32], 32. lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1856


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1856 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1855]. – [32], 32. lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1857


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1857 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1856]. – 40. lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1858


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1855 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1854]. – 48 lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1859


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1859 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1858]. –[32], 32 lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1861


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1861 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1860]. – [32], 32. lk., puulõikeill. tl.


Maa-rahwa Kasuline Kalender 1862


Maa-rahwa Kasuline Kalender ehk Täht-raamat 1862 aasta peale. – Tartu : ( : H. Laakmann), [1861]. – [32], 32. lk., puulõikeill. tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1867


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1867 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1866]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1868


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1868 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1867]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1869


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1869 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1868]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1878


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1878 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1877]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1879


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1879 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1878]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1880


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1880. aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1879]. – 64 lk., puulõikeill., tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1881


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1881 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1880]. – 64 lk., puulõikeill. tl.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1882


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1881 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1880]. – 64 lk., puulõikeill.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1883


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1883 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1882]. – 64 lk., ill.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1884


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1884 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1883]. – 64 lk., ill.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1885


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1885 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1884]. – 64 lk., ill.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1886


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1886 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1885]. – 64 lk., ill.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1887


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1887 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1886]. – 64 lk.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1888


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1888 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1887]. – 64 lk., neist 1 kuul.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1889


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1889 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1888]. – 48 lk.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1890


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1890 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1889]. – 44 lk.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1891


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1891 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1890]. – 46 lk., [2] lk. kuul.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1892


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1892 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1891]. – 49 lk., [16] lk. kuul.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1893


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1893 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1892]. – 49 lk., [15] lk. kuul.


Eesti-rahwa Kasuline Kalender 1894


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1894 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1893]. – 56 lk.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1895


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1895 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1894]. – [2], 48 lk., 20 lk. kuul., puulõikeill. tl.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1896


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1896 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1895]. – 48 lk., 20 lk. kuul., puulõikeill. tl.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1897


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1897 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1896]. – 40 lk., [24] lk. kuul., puulõikeis kaaneill.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1898


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1898 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1897]. – 52 lk., [28] lk. kuul., puulõikeill. tl.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1899


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1899 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1898]. – 51 lk., [21] lk. kuul.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1900


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1900 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1989]. – 50 lk., [38] lk. kuul., puulõikeill. tl.


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1901


Eesti rahwa Kasuline Kalender 1901 aasta peale. Tartu : ( : H. Laakmann), [1900]. – 53 lk., [27] lk. kuul., puulõikeill. tl.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1902


Eesti rahva Kasuline Kalender 1902 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1901. – 29 lk., [19] lk. kuul., ill.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1903


Eesti rahva Kasuline Kalender 1903 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1902. – 39 lk., [25] lk. kuul., ill.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1904


Eesti rahva Kasuline Kalender 1904 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1903. – 38, [1] lk., [17] lk. kuul., ill.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1905


Eesti rahva Kasuline Kalender 1905 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1904. – 31 lk., [17] lk. kuul., ill.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1906


Eesti rahva Kasuline Kalender 1906 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1905. – 31 lk., [17] lk. kuul., ill.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1907


Eesti rahva Kasuline Kalender 1907 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1906. – 32 lk., [16] lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1908


Eesti rahva Kasuline Kalender 1908 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1907. – 31 lk., [17] lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1909


Eesti rahva Kasuline Kalender 1909 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1908. – 40 lk., neist 12 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1910


Eesti rahva Kasuline Kalender 1910 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1909. – 39, [1] lk., neist 10 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1911


Eesti rahva Kasuline Kalender 1911 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1910. – 40 lk., neist 9 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1912


Eesti rahva Kasuline Kalender 1912 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1911. – 40 lk., neist 10 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1913


Eesti rahva Kasuline Kalender 1913 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1912. – 40 lk., neist 12 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1914


Eesti rahva Kasuline Kalender 1914 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1913. – 40 lk., neist 12 lk. kuul.


Eesti rahva Kasuline Kalender 1915


Eesti rahva Kasuline Kalender 1913 aasta peale. Jurjev : ( : H. Laakmann), 1912. – 32 lk., neist 4 lk. kuul.