Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531122
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Bormi trükikoja Ma-rahwa Kalender 1845-1869, Eesti-rahwa Kalender 1870-1878, Pärnu Eesti-rahva Kalender 1879-1892.

Ma-rahwa Kalender 1845


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1845 aasta peale ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1844] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 116 × 90 (100 × 72) mm. – F., kaas ja kalendaarium kahevärvitr. – Jätkas ilmumist kuni 1869.
Lisas: Ma-ilma sündused enne ja pärrast Kristust ; Kuida rahholikult ellada ; Pühhapäwa pühhitsemin-e ; Tark wastus ; Ükski riist ei te issi tööd ; Armsaks piddaminne ; Wabbandamine peab aitama ; Issi mõtte ; Polle warra, polle waenlasid ; Õigus ei olle melitamise kaup ; Kauba assi ; Kon-wu-tse õntsaks kiitmised ; [Anekdoodid].

Leid. KM: A 6145; ÕES 631; TA: Eper 53B; TÜ: A 36194, def.

Kirj. Napiersky, Beiträge, H. 4, Th. 3, 1852, lk. 19.


Ma-rahwa Kalender 1846


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1846 aasta peale ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1845] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 116 × 92 (100 × 73) mm. – F., kaas ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud: Ma-ilma sündused enne ja pärrast Kristust ; Magnet ; Peaks ommeti linnoke laulma ; Solkimese sohk ; Jodik ; Te, te poeg, kül sa eest leiad ; Kelle kinkija on surnud? ; Wastamisi wead [anekdoodid].

Leid. KM: A 6145; ÕES 646; RR: R 1005, def.; TA: Eper 53B; TÜ: A 36194; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 86.


Ma-rahwa Kalender 1847


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1847 aasta peale ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1846] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 113 × 86 (98 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Ma-ilma sündused enne ja pärrast Kristust ; [Jutud:] Jummalat peame ülle kõige innimeste kartma ; Wahwus ; Usso nõdrus ; Usso-õppetuse wõim ; Head wisid üllendawad ; Pettust ustakse ikka ; Winajook katsub silme peale ; Kanged joma-aead ; Ahne sööb silmega.

Leid. KM: A 6145; ÕES 661; RR: R 1006, def.; TA: Eper 53B; TÜ: A 36194; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 86.


Ma-rahwa Kalender 1849


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1849 aasta peale ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1848] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 109 × 86 (100 × 74) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Ma-ilma sündussed enne ja pärrast Kristust ; Aeg [laul] / [C. W. Freundlich] ; Kuida sa pühhapäwa pühhitsed? ; Iggatse Jummala sanna õppetust ; Teni ka wõera usso keskes omma Jummalat ; Rahha tarkus ; Orjawitsa õis ; Õnsad on need, kes sellega rahul on, mis Jummal teeb ; Ärra te lomale liga ; Warri aia mõõt ; Kas waenlassed on sulle waenlasseks? ; Kes mõistab ennam ; Wahhemees peab ikka walwama ; Siggadel lussikas.

Leid. KM: 6145; ÕES 695; RR: R 1008, lahtised lehed, tempel Arhiivraamatukogu H. Leoke; R 6686; TÜ: RA-36194; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 86.


Ma-rahwa Kalender 1850


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1850 aasta peale ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1849] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 110 × 98 (98 × 74) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Kirriko pühhade selletus ; Ello öppetussed ; Kes teisele hauko kaewab, se isse sisse langeb [jutt] / [C. W. Freundlich] ; Kõnne jätkud [anekdoodid].

Leid. KM: A 6145; ÕES 719; RR: R 1009, pd. tagakaas, lahtised lehed, tempel Arhiivraamatukogu H. Leoke; TÜ: 36194; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 86.


Ma-rahwa Kalender 1851


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1851 aasta peale ... – Pernu : F. W. Borm, [tsens. 1850] ( : F. W. Borm). - [64] lk. ; 16° 112 × 88 (104 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Wenne rigi sündussed ; Kes teise waewast wässib? ; Ahne ei holi teisest [anekdoodid].

Leid. KM: A 6145; ÕES 752; RR: R 1010, pd. kaaned ja lk. [1–2], lahtised lehed, tempel Arhiivraamatukogu H. Leoke; R 10888, kaaneta, pd. lk. [1–4] ja [63–64]; TÜ: A 36194; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 86.


Ma-rahwa Kalender 1852


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1852 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1851]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1853


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1853 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1852]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1854


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1854 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1853]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1855


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1855 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1854]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1856


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1856 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1855]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1857


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1857 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1856]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1858


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1858 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1857]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1859


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1859 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1858]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1860


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1860 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1859]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1861


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1861 aasta peale. - Pärnu: W. Borm, [1860]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1862


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1862 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1861]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1863


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1863 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1862]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1864


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1864 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1863]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1865


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1865 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1864]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1866


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1866 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1865]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1867


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1867 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1866]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1868


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1868 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1867]. - [64] lk.


Ma-rahwa Kalender 1869


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1869 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1868]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1870


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1870 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1869]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1871


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1871 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1870]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1872


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1872 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1871]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1873


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1873 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1872]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1874


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1874 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1873]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1875


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1875 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1874]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1876


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1876 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1875]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1877


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1877 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1876]. - [64] lk.


Eesti-rahwa Kalender 1878


Eesti-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1878 aasta peale. - Pärnu : W. Borm, [1877]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1879


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1879 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1878]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1880


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1880 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1879]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1881


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1881 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1880]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1882


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1882 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1881]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1885


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1885 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1884]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1886


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1886 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1885]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1888


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1888 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1887]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1889


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1889 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1888]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1890


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1890 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1889]. - [64] lk.


Pärnu Eesti-rahva Kalender 1892


Pärnu Eesti-rahva Kalender ehk Täht-raamat 1892 aasta pääle. - Pärnu : [W. Borm, 1891]. - [64] lk.