Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531121
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Köhleri, Lindforsi ja Minuthi trükikoja Eesti-Ma Rahwa Kalender 1732–1800 on säilinud peamiselt ainult Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus. Kuigi kalender alustas ilmumist juba 1720. a., ei ole varasemaid aastakäike säilinud. Ka hilisemates aastakäikudes on lünki. Esimene kalendrisari omas eelkõige tähtsust kui teatmeteos, mis hõlbustas ajaarvamist, tõi teateid päeva pikkuse, aastaaegade saabumise, kuu- ja päikesevarjutuste kohta. Väga olulised olid kalendrilisad, kus avaldati ilukirjandust, mitmesuguseid õpetusi tervishoiu, kodu- ja põllumajanduse jm elualadelt.

Eesti-Ma Rahwa Kalender 1732


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1732. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köle [1731]. [48] lk. ; 16° 104×82 (96×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato algatus. Essimesse Mosesse Ramato 1.–6. Peatük.

Leid. KM: ÕES 55 (fotok. RR: R 3659).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1733


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1733. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köler [1732]. – [48] lk. ; 16° 100×78 (94×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato teised tükkid. Essimesse Mosesse Ramato Sest 7–22 Peatükkist.

Leid. KM: ÕES 56, pd. lk. 45–48 (fotok. RR: R 3660).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1734


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1734. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köler [1733]. – [48] lk. ; 16° 110×78 (96×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato teised tükkid. Essimesse Mosesse Ramato Sest 23–40 Peatükkist.

Leid. KM: ÕES 57 (fotok. RR: R 3661).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1735


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1735. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köler [1734]. – [48] lk. ; 16° 110×76 (94×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato teised tükkid. Essimesse Mosesse Ramato 40–50 Peatükkist.

Leid. KM: ÕES 63 (fotok. RR: R 3662).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1736


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1736. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köler [1735]. – [48] lk. ; 16° 110×82 (102×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato teised tükkid. Teisest Mosesse-Ramatust.

Leid. KM: ÕES 64, pd. lk. [47–48] (fotok. RR: R 3663).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1737


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1737. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Joan Köler [1736]. [48] lk. ; 16° 109×76 (100×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli-Ramato teised tükkid. Teisest ... Neljandamast Mosesse
Ramatust.

Leid. KM: ÕES 66 (fotok. RR: R 3664; TA: Eper 61A).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1738


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1738. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1737]. – [48] lk. ; 16° 110×82 (102×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Näljandamast Mosesse Ramatust.

Leid. KM: ÕES 67 (fotok. RR: R 3665).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1739


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1739. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1738]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Neljandamast Mosesse Ramatust ; Josaa [!] Ramatust.

Leid. KM: ÕES 70, (fotok. RR: R 3666).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1740


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1740. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joann Köler [1739]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Josua Ramatust.

Leid. KM: ÕES 72, pd. lk. [1–6, 27–34, 47–48] (fotok. RR: R 3667).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1741


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1741. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1740]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Need sündinud asjad, mis Josua ramatust ülleswoetud. Kohtomoistjatte ramatusse üllespandud ollemast.

Leid. KM: ÕES 73 (fotok. RR: R 3668).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1743


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1743. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1742]. – [47] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Neist sündinud asjust, mis Kohtomoistjatte ramatust ülleswoetud.

Leid. KM: ÕES 74, nurgad pd. (fotok. RR: R 3815).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1744


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1744. Aasta peale ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1743]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Neist sündinud asjust, mis Kohtomoistjatte ramatust ülleswoetud.

Leid. KM: ÕES 75, pd. lk. [1–8, 25–30] (fotok. RR: R 3816).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1745


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1745. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1744]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (87×64) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala Sanna ehk Piibli Ramato teised tükkid. Neist sündinud asjust, mis Kohtomoistjatte ramato wiest wiimsest peatükkist ülleswoetud.

Leid. KM: ÕES 76 (fotok. RR: R 3817).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1746


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1746. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1745]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (87×64) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Monned Piibli Ramato tükkid. Neist sündinud asjust, mis weel I Samueli Ramatusse üllespandud.

Leid. KM: ÕES 78 (fotok. RR: R 3818).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1748


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1748. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1747]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Piibli Ramato seest tulleb weel Kunningast Tawetist ülleswötta, mis meie loeme Essimesses Samueli Ramatus.

Leid. KM: ÕES 79 (fotok. RR: R 3819).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1749


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1749. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1748]. – [48] lk. ; 16° 100×78 (90×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Piibli Ramato Samueli wiimsist wiis peätükkist tulleb nüüd kunninga Sauli wiimne järg ja ots meile kulutada, ja mis seäl jures Tawetile on sündinud.

Leid. KM: ÕES 79a, pd. lk. [7-8, 25-26] (fotok. RR: R 3820).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1751


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1751. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köler [1750]. – [48] lk. ; 16° 100×75 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Piibli Ramat. Teise Samueli ramato kolmandamast peatükkist.

Leid. KM: ÕES 80, pd. lk. [31–48] (fotok. RR: R 3821).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1762


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1762. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köleri Lesk [1761]. – [46] lk. ; 16° 103×80 (90×67) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: I Kunningatte ramato teisest ja kolmandamast peatükkist ja II aia ramato essimessest peatükkist.

Leid. KM: ÕES 84 (fotok. RR: R 3822).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1763


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1763. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köleri Lesk [1762]. - [48] lk. ; 16° 130×80 (90×67) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Essimesse Kunninga ramato neljandamast peatükkist kümnemast salmist ja teise Aia ramato essimessest peatükkist ühheksamast sadik.

Leid. KM: A 5849, pd. lk. [37-38] (fotok. RR: R 3823), sissekirj. Mart Riis, Tori khk., Tori v., Jüritoa talu, 1912.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1766


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1766. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkis Jakob Joan Köleri Lesk [1765]. – [48] lk. ; 16° 103×80 (90×67) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Essimesse kunningatte ramato 14. ja 15. peatükkist ja teise aia ramato 12:15 peatükkist
sadik.

Leid. KM: ÕES 88, pd. lk. [1–2], [31–32] ja [45–48] (fotok. RR: R 3824).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1771


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1771. Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkitud Lindforsse kirjadega [1770]. – [64] lk. ; 16° 103×80 (90×67) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Armad Söbbrad! [Türgi riigi tekkimisest ja Vene-Türgi sõjast 1768–1774, ilm. jätkus kuni 1775] ; Waggade Jummala laste mällestussesanna sel uel aastal.

Leid. KM: ÕES 90, pd. lk. [63–64] (fotok. RR: R 4624).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1772


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1772 Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkitud Lindworsse kirjadega [1771]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×66) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Au ja kitus ... [Vene-Türgi sõjast, järg] ; Waggade Jummala laste mällestusse sanna sel
uel aastal.

Leid. KM: ÕES 91, pd. lk. [15–18], [35–38] ja [51–54] (fotok. RR: R 3669). TA: Eper 61A.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1773


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1773 Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkitud Lindworsse kirjadega [1772]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jehowa on öige söddamees [Vene-Türgi sõjast, järg].

Leid. KM: ÕES 93 (fotok. RR: R 3670).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1774


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1774 Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkitud Lindworsse kirjadega [1773]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Armad Söbrad! [Vene-Türgi sõjast, järg] ; Waggade Jummala laste mällestusse-Sanna sel uel aastal.

Leid. KM: A 5847; ÕES 96, pd. lk. [1–2], [31–32] ja [63–64] (fotok. RR: R 3671).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1775


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1775 Aasta peäle ... – Tallinnas Trükkitud Lindworsse kirjadega [1774]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Armad söbrad! [Vene-Türgi sõjast, järg] ; Kaks Waimolikkud Trööstimisse-Laulud ; Üks waimolik Pulma-Laul.

Leid. KM: ÕES 97 (fotok. RR: R 3672).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1776


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1776. Aasta peäle ... – Tallinnas, trükkitud Lindworsse kirjadega [1775]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surrest teggudest Innimeste heaks / Johann Kristow Henkel.
Piiblilood jätkasid ilmumist kalendrilisas kuni 1786. Täielikult ilmunud eraldi raamatuna 1.–3. jagu 1774, 1777 ja 1789.

Leid. KM: ÕES 98 (fotok. RR: R 3673).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1777


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1777 Aasta peäle ... – Tallinnas, trükkitud Lindworsse kirjadega [1776]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / Johann Kristow Henkel.

Leid. KM: ÕES 100 (fotok. RR: R 3808).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1778


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1778 Aasta peäle ... – Tallinnas, trükkitud Lindworsse kirjadega [1777]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / Johann Kristow Henkel.

Leid. KM: ÕES 102, pd. lk. [1–2] (fotok. RR: R 3809).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1779


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1779 Aasta peäle ... – Tallinnas, trükkitud Lindworsse kirjadega [1778]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (85×65) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.,
vinj. lk. [64].
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / Johann Kristow Henkel.

Leid. KM: ÕES 105 (fotok. RR: R 3810).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1780


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1780 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse kirjadega [1779]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: ÕES 106, sissekirj. Torri-walla mehhe Murro Jurri poea Andresse täht-ramat (fotok. RR: R 3811).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1781


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1781 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse kirjadega [1780]. – [64] lk. ; 16° 103×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / [ J. Chr. Henckel].

Leid. KM: A 5848; ÕES 108 (fotok. RR: R 3812).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1782


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1782 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1781]. – [52] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: ÕES 110 (fotok. RR: R 3813).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1783


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1783 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1782]. – [64] lk. ; 16° 103×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: ÕES 111 (fotok. RR: R 3814).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1784


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1784 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1783]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: ÕES 112 (fotok. RR: R 4625).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1785


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1785 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1784]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest teggudest Innimeste heaks [algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: A 5848; ÕES 113, pd. lk. 63–64 (fotok. RR: R 4626).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1786


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1786 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1785]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala surest Teggudest Mailma peäl [algus 1776] / [J. Chr. Henckel].

Leid. KM: ÕES 114 (fotok. RR: R 4627).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1787


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1787 Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1786]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Öppetus kuida keik ma rahwas woib, ilma sure waewata, linnopuud piddada, ja se läbbi rikkaks saada ; Moistatussed.
Äratr.: Willmann, Fr. W. v. Juttud ja Teggud, 1782.

Leid. KM: A 6144, def.; ÕES 117 (fotok. RR: R 4628).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1788


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1788. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindforsse Kirjadega [1787]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Monned kaunid Juttut: Härjad ning Hunt ; Kon ; Rebbane kes Laukoera auko jures on ;
Koer ; Warres ; Kas, mis lesseks saanud ; Se Pimme ; Konnad ; Lits ; Kaarn ning Rebbane ;
Hunt ning Kurg ; Kaks Hiirid ; Sälg ; Kaks koerad ; Koer ning warras ; Jummala öigus ;
Teekäibia ning Ingel ; Kurrat ja Tallopoeg.
Äratr.: Willmann, Fr. W. v. Juttud ja Teggud, 1782.

Leid. KM: ÕES 123 (fotok. RR: R 4629).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1789


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1789. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindforsse Kirjadega [1788]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Woisiko Josepi Ello, Öppetussed ja Könned.
Äratr.: Arvelius, Fr. G. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat, 2, 1787.

Leid. KM: ÕES 126 (fotok. RR: R 4630).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1790


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1790. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindforsse Kirjadega [1789]. – [64] lk. ; 16° 105×83 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Woisiko Josepi Ello, Öppetussed, ja Könned.
Äratr.: Arvelius, Fr. G. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat, 2, 1787.

Leid. KM: ÕES 132 (fotok. RR: R 463). Rakvere Muuseum: 754/Ar. 626, def.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1792


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1792. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindforsse Kirjadega [1791]. – [64] lk. ; 16° 105×83 (90×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [1, 40].
Lisas: Woisiko Josepi Ello, Öppetussed, ja Könnet: Neljas Jäggo. 1. Need rohhud mis hawad, paistetussed, muhhud, ning muud seddasuggust parrandawad ; 2. Kui naesel on Emmaga wigga ; 3. Paistetus ning Paised ; 4. Kui sul on Söja sörme küljes ; 5. Kui külm wottab Liikmed ärra.
Äratr.: Arvelius, Fr. G. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat, 2, 1787 (1–3); Wilde, P. E. Arsti ramat, 1771 (4–5).

Leid. KM: ÕES 140 (fotok. RR: R 4632). Helsingi Ülik. Rmtk.: S. 23.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1793


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1793. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindforsse Kirjadega [1792]. – [64] lk. ; 16° 105×83 (90×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [1, 28].
Lisas: Mis peab tehtama, et kui innimenne lähhäb surrema, et ta ei saaks maetud, enne kui ta wissist surnud on ; Mis innimestega, peab tehtama, kelle pärrast meie kahhe wahhel olleme, kas nemmad on surnud, ehk minnestand ; Mis innimestega peab teggema, kedda külm on wötnud nenda et nemmad näitwad surnud ollewad ; Mis Innimessega peab teggema kes Wees uppub.
Äratr.: Arvelius, Fr. G. Ramma Josepi Hädda-ja Abbi-Ramat, 1790.

Leid. KM: ÕES 146 (fotok. RR: R 4633).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1794


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1794. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworse Kirjadega [1793]. – [64] lk. ; 16° 100×80 (92×72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. tl-l.
Lisas: Lühhikenne Öppetus sestsinnatsest Mailmast ; Kuida laste eest peab hoolt kandma, kui nemmad ilmale on sündinud / [D. J. Chr. G. Ackermann, orig.: Ehst- Liefländischen Allmanach, 1786] ; Monned Juttud. 1. Üks Sisikesselind, ja üks Öpitk, 2. Wars, 3. Wilemon, 4. Teekäia, 5. Se waene Wanna, 6. Wallelik Hans, 7. Moses / [Fr. W. v. Willmann, orig.: Juttud ja Teggud, 1782] ; Neist hobbostest / [P. E. Wilde, orig.: Arsti ramat, 1771].

Leid. KM: ÕES 147 (fotok. RR: R 4634). RR: R 3259.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1795


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1795. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1794]. – [63] lk. ; 16° 105×83 (90×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. [1, 29, 61].
Lisas: Ühhe wagga Öppetaja Kirri on pärrast temma surma, temma Pabberitte seast leitud, ja temma on pallunud et se piddi trükkitud sama [Eestimaa pärisorjade põgenemistest].

Leid. KM: A 6144, pd. kalendaariumi osa; ÕES 151 (fotok. RR: R 4635).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1796


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1796. Aasta peäle ... / [Toim. Joachim Gottlieb Schwabe]. – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1795]. – [64] lk. ; 16° 105×83 (90×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas kolm juttu ja üks luuletus: 1. [Halliko Tomas] ; 2. [Kotti-Hanso poeg Jürri] ; 3. [Simona-Ado] ; 4. Laul.

Leid. KM: A 6144, pd. lk. [5–28] ja [63–64]; ÕES 158 (fotok. RR: R 4636).

Kirj. P. H. Schwabe kiri J. H. Rosenplänterile 23. II 1833, leid. KM: KA ÕES MA 135.


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1797


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1797. Aasta peäle ... / [Toim. Joachim Gottlieb Schwabe]. – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse
Kirjadega [1796]. – 60 lk. ; 16° 105×83 (90×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr., vinj. lk. 29 ja 60.
Lisas: Armas Eesti-ma-rahwas! ; 1. [Pitkasörme Maddis] ; 2. [Rio-Tönno] ; 3. Lapse uinutamisse Laul ; 4. [Laps hundi pesas].

Leid. KM: ÕES 160 (fotok. RR: R 4637).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1798


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1798. Aasta peäle ... / [Toim. Joachim Gottlieb Schwabe]. – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse
Kirjadega [1797]. – 63 lk. ; 16° 110×90 (98×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Monned tähhändamisse-juttud.
Äratr.: Willmann, Fr. W. Juttud ja Teggud, 1782.

Leid. KM: ÕES 161 (fotok. RR: R 4638).


Eesti-Ma Rahwa Kalender 1799


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1799. Aasta peäle ... – Tallinnas, Trükkitud Lindworsse Kirjadega [1798]. – [64] lk. ; 16° 110×90 (98×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Öppetus, kuida Keik ma rahwas woib, ilma sure waewata, linnopuud piddada ja se läbbi rikkaks sada ... Essimenne Peatük / [Fr. W. v. Willmann, orig.: Juttud ja Teggud, 1782] ; Ädikast ; Sest surrest kahjust, mis wiin teeb / [Fr. G. Arvelius, orig.: Ramma Josepi Hädda- ja
Abbi-Ramat].

Leid. KM: ÕES 163 (fotok. RR: R 4639).