Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531121
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1830


Eesti-ma-rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1830 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1829] ( : Lindforsi pär.). - [64] lk. ; 16° 110 × 92 (95 × 73) mm. – F.
Lisas: Meie wäe söateud, mis 1828 ja 1829 aastal Julikuu 9 mast päwast tehtud ; Turgi rahwast, temma ussost ja ellowisidest.

Leid. KM: A 5848(1); A 5848(2), def.; ÕES 403. RR: R/V 375. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10.


Eesti-ma rahwa Kalender 1831


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1831 Aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn, [tsens. 1830] ( : Lindforsi pär.). - [64] lk. ; 16° 110 × 84 (96 × 74) mm. – F.
Lisas: Luggemissed [jutud] ; Öppetus kuida neile peab appi tötma, kes nenda häddase sattunu-d, et, kui warmalt abbi ei sa, surma luggu käes.

Leid. KM: A 5848(1); A 5848(2), def.; ÕES 3223. RR: R/V 376, pd. lk. [7–10], sissekirj. Henning. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1832


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1832 Aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1831] ( : Lindforsi pär.). - [64] lk. ; 16° 114 × 86 (96 × 74) mm. – F.
Lisas jutt: Keppike öppetab Lisut tööd teggema, ning töteggemissest römo tundma.

Leid. KM: A 5848, def.; ÕES 425. RR: R/V 377. TÜ: 5848, pd. kalendaarium. Vene Rahvusrmt-k.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1833


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1833 Aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1832] ( : Lindforsi pär.). - [64] lk. ; 16° 112 × 88 (98 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: Sanna neile, kes pattust hea melega tahtwad wabbaks sada ; Ühte soldati ärratakse meleparrandamissele ; Ühhe karjatse pöörminne ; Woib ka parramaks sada ; Issa saab omma pissokesse lapse läbbi häbbisse ; Üks tallopoeg ärkab.

Leid. KM: A 5848(1-2); A 5848(3). def.; ÕES 432. RR: R/V 378, sissekirj. Henning. TA: Eper 61A, tempel ÕES. Vene Rahvusrmtk.: Эсто. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1834


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1834 Aasta peäle ... / [Toim. Johann Heinrich Rosenplänter]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1833] ( : Lindforsi pär.). - [64] lk. ; 16° 113 × 88 (93 × 72) mm. – F.
Lisas: Melespiddamise wäert öppetused ; Perno-kihhelkonna Piibli-abbiseltsi Seadus.

Leid. KM: A 5848(1-3); A 5848(4), def.; ÕES 440(1-2). RR: R/V 379. TA: Eper 61A. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1835


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1835 Aasta peäle ... – Tallinn : [Lindforsi pär.], [tsens. 1834] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 112 × 88 (96 × 73) mm. – F.
Lisas: Üks mulne Leikuse-pühha jutlus ; Laulud.

Leid. KM: A 5848; ÕES 450. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1836


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1836 Aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1835] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 114 × 87 (100 × 72) mm. – F.
Lisas jutt: Rihho Hans Killar ja temma naene Ewa.

Leid. KM: A 5848; ÕES 457. RR: R/V 380. TA: Eper 61A, pd. esikaas. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.

Kirj. Paucker, H. R. Ehstlands Geistlichkeit, 1849, lk. 127 järgi oli G. H. Schüdlöffel kalendri koostaja 1836–1843. Inland, 1876, 29. I, nr. 3, vrg. 69.


Eesti-ma rahwa Kalender 1837


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1837 Aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1836] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 109 × 92 (100 × 73) mm. – F.
Lisas jutt: Hans Killar, waeste häddaliste ja waeste laste isa.

Leid. KM: A 5848, pd. kalendaarium; ÕES 476. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1838


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1838 Aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : Lindforsi pär., [tsens. 1837] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 108 × 88 (96 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: 1. Need önsad ; 2. Jehowa on üks pühha wihhaga Jummal, ja üks kättemaksja ; 3. Ölli-Lamp ; 4. Ühhe warga pöörminne.

Leid. KM: A 5848; ÕES 492. RR: R 381. TA: Eper 61A, kaaneta, kserok. lk. [35–36, 39–40, 57–60]; Eper 61A 2. eks. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.

Kirj. Knüpffer, C. M. Ueber die Ehstnischen Aufsätze in Lindfors Kalender 1838. Käsikiri
KM: KA ÕES MA 171:26.


Eesti-ma rahwa Kalender 1839


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1839 Aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1838] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 112 × 93 (100 × 73) mm. – F.
Lisas: Kirriko kellad ; Kadduw mailma lust ; Abbi hädda sees ; Suur küssiminne ; Wihhane wend ; Lapse rummalus ; Soudwa-mehhed.

Leid. KM: A 5848; ÕES 519. RR: R/V 382. TA: Eper 61A, pd. tagakaas, kserok. lk. [7–8]; Eper 61A 2. eks., kaaneta, köitmata lehed. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1840


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1840 Aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1839] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 112 × 89 (96 × 72) mm. – F.
Lisas jutud: Süddamelik patto kahhetseminne ja mele parrandaminne sadab römo ja rahho ; Mis kergitab surremisse tundi? ; Kindel lotus Jummala peäle ; Jummala näggematta armowallitsus ; Auusta issa ja emma, et sinno kässi hästi käib ; Wina-prukiminne maias kaub wahhelt järsko ja hölboga.

Leid. KM: A 5848; ÕES 534. RR: R/V 383, pd. lk. [1–9, 15–16]. TA: Eper 61A. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1844


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1844 aasta peäle ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1843] ( : Lindforsi pär.) [64] lk. ; 16° 112 × 89 (100 × 72) mm. – F.
Lisas jutt: Kust touseb tallorahwa hädda ja waesus?

Leid. KM: ÕES 609. TA: Eper 61A, kaaneta. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1845


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1845 aasta peale ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel?]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1844] ( : Lindforsi pär.) [36], 28 lk. ; 16° 114 × 88 (92 × 73) mm. – F.
Lisas jutud: Luggemised.

Leid. KM: A 5848; ÕES 627. RR: R/V 386. TA: Eper 61A. Läänemaa Muuseum: HM
4207:21. T. Kolk\\\'i kogu. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-10.


Eesti-ma rahwa Kalender 1846


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1846 aasta peale ... / [Toim. Ferdinand Ludwig Hörschelmann]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1845] ( : Lindforsi pär.) [36], 28 lk. ; 16° 112 × 92 (92 × 75) mm. – F.
Lisas jutud: Seitse leiwa-korwi, mis ial tühjaks ei lähhä ; Mis teeb, et iggas seisusses woib rahhul ja römus olla? ; Ellaw mötte Jesusse peäle waigistab wihha-waeno süddames ; Ewangeliummi joud ; Ollewiste kirriko errila-mängia, Joh. Aug. Hagen, annab teäda, et temma jures on Nodi-Ramatud sada.

Leid. KM: A 5848; ÕES 642. RR: R/V 387, sissekirj. Hörschelm. Matth. TÜ: RA-22206.
Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1847


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1847 aasta peale ... / [Toim. Ferdinand Ludwig Hörschelmann]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1846] ( : Lindforsi pär.) [36], 28 lk. ; 16° 109 × 88 (93 × 74) mm. – F.
Lisas jutud ja valm: Luggemissed ; Önsam on anda kui wötta.

Leid. KM: A 5848; ÕES 657. RR: R/V 388. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206. V. Rauna
kogu: 258, 44 lk. Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1848


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1848 aasta peale ... / [Toim. Gustav Heinrich Schüdlöffel]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1847] ( : Lindforsi pär.) [37], 27 lk. ; 16° 110 × 89 (96 × 74) mm. – F.
Lisas jutud: Luggemissed, I–II.

Leid. KM: A 5848; ÕES 676. RR: R/V 389; R 11144. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206.
Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1849


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1849 aasta peale ... / [Toim. Carl Eduard Anton Körber]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1848] ( :
Lindforsi pär.) [37], 27 lk. ; 16° 112 × 88 (96 × 74) mm. – F.
Lisas jutud: Üks wanna sanna, mis minno naber ei tahtnud töeks arwata ; Holas innimenne saab igga poolt head öppetust kätte ; Ühhe mehhe tunnistusse sannad temma meletuma ellamisse wisi pärrast ; Palwe Keisri eest [laul].

Leid. KM: A 5848; ÕES 691.; RR: R/V 390. TÜ: RA-22206.; Vene Rahvusrmtk.: Est. 1-10.; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1850


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1850 aasta peale ... / [Toim. Carl Eduard Anton Körber]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1849] ( :
Lindforsi pär.) [37], 26, [1] lk. ; 16° 110 × 90 (90 × 74) mm. – F.
Lisas jutud: Lada-kink ; Poeg, kes annab enneminne omma ello, kui omma emma au käest
ärra.

Leid. KM: A 5848; ÕES 716. RR: R/V 391. TÜ: RA-22206. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.


Eesti-ma rahwa Kalender 1851


Eesti-ma rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1851 aasta peale ... / [Toim. Carl Eduard Anton Körber]. – Tallinn : [Lindforsi pär., tsens. 1850] ( :
Lindforsi pär.) [37], 25, [2] lk. kuul. ; 16° 114 × 89 (92 × 73) mm. – F.
Lisas: Luggemissed [jutud] ; Keisri kroni-pannemisse päwal [laul] ; Johann August Hagen[i
noodiraamatute kuulutus].

Leid. KM: A 5848; ÕES 748. RR: R/V 392. TA: Eper 61A. TÜ: RA-22206. V. Rauna kogu: 287. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-10. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 23.