Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531121
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Schünmanni trükikoja Eesti-Ma Rahwa Kalender, Tarto-Ma Rahwa Kalender, Tarto- ja Wõrro-ma rahwa Kalender ja ÕES-i toimetatud Tarto- ja Wõrro-ma rahwa Kalender ning Ma-rahwa Kalender. 1855—1863 aasta kalendrid trükiti H. Laakmanni trükikojas.

Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1819


Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1819 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tarto : J. C. Schünmann, [1818] ( : J. C. Schünmann). 47 lk. ; 16° 112 × 92 (97 × 71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Päwa- ja ku-warjutamissist ; Pitksilmad ehk Kükrid [!] ; Kuud ; Ma ; Ilmust, mis täht-ramatud näitawad ; Tont ehk Pissohänd.

Leid. KM: A 5852, pd. lk. 41–44; ÕES 300 (filmik. RR: F 927p).

Kirj. Rosenplänter, J. H. – Beiträge, H. 16, 1823, lk. 50–54.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1820


Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1820 Aasta peäle ... – Tarto : J. C. Schünmann, [tsens. 1819] ( : J. C. Schünmann). [40] lk. ; 16° 110 × 92 (98 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud: Se Soldat ; Immelik kirri ; Esel ja Löwwi [valm] ; Kui armo pärrast abbet aetakse / [J. P. Hebbeli järgi] ; Üks paks ja ränk mees / [J. P. Hebeli järgi] ; Üks pissikene innimenne ; Hea wastus / [J. P. Hebeli järgi] ; Üks ennemuistne jutt ; Kurri laps.

Leid. KM: ÕES 316 (filmik. RR: F 927p).


Tarto ma-rahwa Kalender 1821


Tarto ma-rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1821 Ajastaja päle ... / [Toim. Johann Friedrich Heller]. – Tartu : J. C. Schünmann , [tsens. 1820] ( : J. C. Schünmann). - [40] lk. ; 16° 112 × 90 (96 × 70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Maa-ilmast [Maast ja Päikesest].

Leid. KM: ÕES 332 (filmik. RR: F 939p); TÜ: RA-36196.

Kirj. Recke-Napiersky, Bd. 2, 1829, lk. 222.


Tarto ma-rahwa Kalender 1822


Tarto ma-rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1822 Ajastaja päle ... / [Toim. Gustav Adolph Oldekop]. – Tartu : J. C. Schünmann, [1821] ( : J. C. Schünmann). [40] lk. ; 16° 108 × 97 (98 × 78) mm. – F.
Lisas: Oppus, mes tetta et pumberi nink uipu suggu kandwa ; Oppus mes tetta et waggla pu küllen kurja ei te ; Oppus mil wisil kartohwlidega peat läbbendit möskma nink plekima ; Haina laul. Wiis: Auf und trinkt, Brüder trinkt.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 172.

Leid. KM: ÕES 3215 (filmik. RR: F939p


Tarto ma-rahwa Kalender 1827


Tarto ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1827 Ajastaja päle ... / [Toim. Gustav Adolph Oldekop]. – Tartu : J. C. Schünmann, [1826] ( : J. C. Schünmann). [48] lk. ; 16° 108 × 97 (98 × 78) mm. – F.
Lisas: Monni sönna zuklemissest ; Leibapu ; Kihwtpu ; Üts hä nouw sut häetada ; Tütre kaibdus emma perra [luul., viisil] Hinterm Meeres Strande / [G. A. Oldekop].

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 290.

Leid. KM: A 6130 (filmik. RR: F939p); ÕES 385. TA: Eper 84A. TÜ: RA-36196.


Tarto ma-rahwa Kalender 1829


Tarto ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1829 Ajastaja päle ... / [Toim. Gustav Adolph Oldekop]. – Tartu : J. C. Schünmann, [tsens. 1828] ( : J. C. Schünmann). [48] ; 16° 114 × 92 (96 × 82) mm. – F.
Lisas: Mes ilma perrast om tähhele pantu nink mes näütap märatse ilma sawa.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 338.

Leid. KM: ÕES 393 (filmik. RR: F 939p). Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 156.


Tarto ma-rahwa Kalender 1834


Tarto ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1834 Ajastaja päle ... / [Toim. Gustav Adolph Oldekop]. – Tartu : J. C. Schünmann, [tsens. 1833] ( : J. C.
Schünmann). – [48] lk. ; 16° 114 × 96 (98 × 84) mm. – F.

Lisas: Oppus, mes tetta, et waggla pu küllen kurja ei te ; Ütte hännilasse suur emma hool.

Leid. KM: ÕES 442 (filmik. RR: F 939p). Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 156.


Tarto ma-rahwa Kalender 1836


Tarto ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1836 Ajastaja päle ... – Tartu : J. C. Schünmann, [tsens. 1835] ( : J. C. Schünmann). – [48] lk. ; 16° 118 × 98 (98 × 83) mm. – F.

Lisas: Wilja-puid kussi-kuklaiste nink usside eest ärrä-hoita ; Maarja-ea, üts hä tulle-kistotamisse assi ; Kuse-kukku- ehk käbjä parkmisse tarbis pruki ; Willu sinnitses wärwi ommin heen ; Kige parremb wiis, lihha sisse-solada nink suitsutada ; Oppetus, mil wisil karthowli- ehk maubbina häste ja rohkeste sigginewa ; Üts hä wiis, karthowlit kawwemba aja päle hukkaminnemisse eest ärrä-hoita ; Üts kaunis assi, puid puhtas tetta ussidest, maokeisist nink mardikkist ; Künnapä- ehk jallaka-pu, üts hä assi, pikse-lögi eest henda hoita ; Kapstid pääs kaswatada ; Lammaste wannaus ; Langa nink linnast-reiwast walgembas keta ja lühhembal ajal pleki, kui se enne om sündinu ; Rohhi elläjide kopso-köhhimisse wasta.

Leid. KM: A 6130. RR: R 3319. TÜ: RA-36196. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 156.

Kirj. Inland, 1836, nr. 11, vrg. 179.


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1837


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender ehk Tähtramat 1837. Ajastaja päle ... / [Toim. Friedrich Ferdinand Meyer, Friedrich Ernst Moritz, Friedrich Heinrich Sellheim ja Carl Gottlieb Reinthal]. – Tartu :[Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, 1836] ( : J. C. Schünmann). – 48 lk. ; 8° 220 × 120 (164 × 100) mm. – 2400 eks. – F.
1837–1847 kalender trükiti Liivimaa Üldkasuliku ja Majandusliku Seltsi kulul.

Lisas: Lühhikenne arwoandminne Lihwlandi-maast [rahvastikust] ; Kui üts reisja Jummala-sönna kulutaja ütte tallopoja mannu om tulnu, ja mes temma sääl könnelnu [kosmograafiast puulõikes taevakaardiga] ; Selle majale om önsus johtonu ; Möistukönne ja tähhendamisse ; Ne säitse latsekest ; Kuis mörsja kaddonu peigmihhega kokkosaije / [J. P. Hebel] ; Siil ja müt ; Katte künni-rawwa ; Kaarna ; Sussi ja rebbane ; Rebbane ja sissask ; Kaarna ja rebbane ; Tarkusse sönna.

Leid. KM: A 6078 (3) (filmik. RR: F 1928p); ÕES 478; J. R. 2640V. R. 591; TA: Eper 93B. TÜ:
RA-12713. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.

Kirj. Bruiningk, K. – Dörptsche Zeitung, 1836, nr. 136, 18. XI, lk. 892. Napiersky, Beiträge, H. 3, Th. 2, 1851, lk. 75–76, 81; H. 4, Th. 3, 1852, lk. 10–11, 47.


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1838


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1838. Ajastaja päle, perran Issanda Jesusse Kristusse sündimist / [Toim. Friedrich Ferdinand Meyer, Friedrich Ernst Moritz, Friedrich Heinrich Sellheim]. – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, 1837] ( : J. C. Schünmann). – 60 lk., [2] l. G. F. Schlateri kivitr. ill. E. Hau joon. järgi ; 8° 190 × 118 (173 × 98) mm. – F.

Lisas: Tarto- ja Wörro-maa kihhelkonna [elanikkonna statistikat] ; Kuis se reisja Jummala-
sönna kulutaja, kedda minewatse ajasta kalendrin könnelti tallupoja mannu tulnu ollewat, sinna taggasi om tulnu, ja mes temma sääl könnelnu ; Unni ja surm, möllemba wellitse ; Armo mälletus ; Wars ; Penni ja warras ; Tekäüja ja tamme pu ; Kon nink warres ; Oppusse sönna.

Leid. KM: A 6078, pappkd. (filmik. RR: F 1928p); ÕES 494; V. R. 591. TÜ: RA-12713. V. Rauna kogu: 181. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.

Kirj. Napiersky, Beiträge, H. 3, Th. 2, 1851, lk. 76, 81; H. 4, Th. 3, 1852, lk. 47. Tassa, A. Kivitrükikunstist, 1951, lk. 240.


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1839


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1839. Ajastaja päle .. / [Toim. Friedrich Ferdinand Meyer, Friedrich Ernst Moritz, Friedrich
Heinrich Sellheim]. – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1838] ( : J. CSchünmann).
62 lk., [1] l. kivitr. kaart. ; 8° 198 × 115 (156 ×88) mm. – F.

Lisas: Täht-ramato höikamisse hääl ; Kreisrihti kohhus ; Kihhelkonna kohhus. 1. Tarto- ja Wörromaal ; 2. Pärno- ja Willandi-maal ; 1837. aastal ... [statistikat] ; Kuis koolmeister Jaapühhapäiwa öddangul rahwale etteluggi ennitsist asjust, mes meie Liwlandi maal omma sündinu ; Könneltas nüüd ka weel middake neist asjust, mes meie päiwil sündinu ; Kats warblast ; Härg ja mehhilanne ; Oppuse sönna ; [Liivimaa kaart, esimene eestikeelne trükitud kaart].

Leid. KM: A 6078; V. R. 591; ÕES 521. RR: R 3168, pappkd. TA: Eper 93B, tempel ÕES, pd. kaart. V. Rauna kogu: 186. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.

Kirj. Napiersky, Beiträge, H. 3, Th. 2, 1851, lk. 75–76, 81; H. 4, Th. 3, 1852, lk. 47.


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1840


Tarto- ja Wõrro-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1840. Ajastaja päle ... 1. [ak.] / [Toim. Carl Heinrich Constantin Gehewe, Rudolf Gustav Hollmann, Carl Gottfried Gustav Masing]. – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1839] ( : J. C. Schün-mann). 64 lk., 1 l. puulõikes front. ; 8° 192 × 116 (142 × 88) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Kalendri toimetamist juhtis 1840. a-st Õpetatud Eesti Selts.
Lisas: Sinna, ilma-wallitseja [luul.] / G. M[asing] ; Tarto-lina Kirko / [C. H.] G[ehewe] ; Rõuge- ehk nõstme-tõbbest / R. F[aehlmann] ; Kuida süggelissi kolme päwaga suttumatta ärra kautada, nenda et ihho terwisele sest mingisuggust kahju ei sünni / D. J[ürgenson] ; Järwa-ma wanna-mehhe õppetussed / F. F[aehlmann] ; Koddo-laul wastsen tarren ehk wastsen ello-paigan / F. H[eller] ; Laul poimo-ajal / F. H[eller] ; Höbbe nink wask-rahha selletaminne / [C. H.] G[ehewe] ; Front.: [Vaade Tartu Maarja kirikule] / [Fr. L. v. Maydelli joon. järgi A. O. Gerni puulõige].

Leid. KM: A 6078 (filmik. RR: F 1928p); ÕES 536; V. R. 591.; TA: Eper 93B.; TÜ: RA-12713.; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.

Kirj. Tassa, A. Puulõikekunstist, 1948, lk. 26.


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1841


Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1841 ajastaja päle ... 2. [ak.] / [Toim. Friedrich Robert Faehlmann, Carl Gottfried Gustav
Masing, Nikolai David Hermann Mühlberg]. – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1840] ( : Schünmanni lesk). 64 lk., 1 l. front. ; 8° 182 × 112 (142 × 88) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F.
Lisas: Wastsel ajastajal [laul] / G. M[asing] ; Laul Tallo-rahwa saisusest / F. H[eller] ; Tallo-rahwa maja-piddaminne / [K. Bruiningk] ; Rõmustus kaddonu ommatse surma ülle [laul] / G. M[asing] ; Punnetus, Skarlati tõbbi, Saksa kele Scharlach / F. F[aehlmann ; eesti k. tlk. D. H. Jürgenson] ; Tark nõuw, mis wanna kubjas Jaan omma pojale andis / [C.] R[einthal] ; Innemisse ausussest [laul] / G. M[asing] ; Tarto linna Uniwersität / Mbg [N. D. H. Mühlberg] ; Front.: Tarto suur Uniwersiteti maja / [Fr. L. v. Maydelli joon. järgi, A. O. Gerni puulõige].

Leid. KM: A 6078; ÕES 552; V. R. 591 koondkd. 5.; V. R. 595.; RR: R 677; R 1897.; TA:
Eper 93B 2 eks.; TÜ: RA-12713.; V. Rauna kogu: 209.; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.

Kirj. Tassa, A. Puulõikekunstist, 1948, lk. 26.


Tarto- ja Wõrroma Kalender 1842


Tarto- ja Wõrroma Kalender ehk Täht-ramat 1842 ajastaja päle ... 3. [ak.] / [Toim. Friedrich Robert Faehlmann, Carl Gottfried Gustav Masing ja kapten Hehn]. – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1841] ( : Schünmanni lesk). 88 lk., 1 l. front., 1 l. kaart. (37 × 43 mm); 8° 190 × 114 (136 × 88) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F.
Lisas: Mõnne sündinu asja mälletus ja arw / Mbg. [N. D. H. Mühlberg] ; Armastetu ma-rahwas
/ [K.] Br[uiningk] ; Leiwast ja leiwa-jätkust / F. K[reutzwald] ; Tühhi jut, tühhi lorri, tühhi assi,
tühhi kõik / [Fr. R. Faehlmann] ; Mõnnest ilmlikku säedussest [tähistaeva joon. tekstis ja kaart eraldi lehel] / Mbg. [N. D. H. Mühlberg] ; Innemisse aususest / G. M[asing] ; Front.: Tarto Uniwersitäti Tähttorn / [Fr. L. v. Maydelli joon. järgi A. O. Gerni puulõige].

Leid. KM: A 6078; ÕES 572; V. R. 591 koondkd. 6.; RR: R 3169, pappkd.; TA: Eper 93B 2 eks., 1. eks. tempel Eesti Kirjanduse Seltsi raamatukogu.; V. Rauna kogu: 214. ; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 153.; Lundi Ülik. Rmtk.: Fin.-ugr. Estn. Litt.

Kirj. Inland, 1840, vrg. 748.; Tassa, A. Puulõikekunstist, 1948, lk. 26.


Ma-rahwa Kalender 1843


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1843 Ajastaja päle ... 7. [ak.] – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1840] ( : Schünmanni lesk). – 52 lk., 1 l. puulõikes front. ; 8° 182 × 114 (142 × 88) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse ajastaja laul / G. M[asing] ; Kost käup tühja jutto te? / -m- [R. G. Hollmann?] ;
Leina-laul ühhe wagga tüttarlapse järrel / F. K[reutzwald] ; Õue-ajast ja kedo-wilja prukimisest / F. K[reutzwald] ; Tenno Jummala õnnistusse eest[laul] / G. M[asing] ; Eselist ja lõwwist / -n. [Fr. R. Faehlmann] ; Moistatusse / -m- [R. G. Hollmann] ; Wannambide kohhus [laul] / G. M[asing] ; Teda-andminne [kirjastuskuulutus] / J. F. Heller ; Front.: Eselist ja Lõwwist / [A. O. Gerni puulõige Fr. L. v. Maydelli joon. järgi].

Leid. KM: A 6076; ÕES 589; V. R. 591 koondkd. 7. TA: Eper 93B. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.

Kirj. Tassa, A. Puulõikekunstist, 1948, lk. 26.


Ma-rahwa Kalender 1844


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1844 Ajastaja päle ... 8. [ak.] – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1843] ( : Schünmanni lesk). 42 lk., 1 l. puulõikes front. ; 8° 186 × 108 (142 × 98) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse-ajastaja-laul / J. F. Heller ; Ema jõggi / F. K[reutzwald] ; Tähtsä andispalleminne / [J. P. Hebeli järgi] G. M[asing] ; Muistine jut / [J. P. Hebeli järgi] G. M[asing] ; Surm ja tema abbimehhed <Üks mõisto-jut> / F. K[reutzwald] ; Waine Lazarus <Üks mõistukõnne> / J. F. H[eller] ; Front.: Tarto auro-laew Juliana Klementina / G. Kally puulõige.

Leid. KM: A 6076 4 eks.; ÕES 611; J. R. 1666. RR: R 3170, pappkd. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1845


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1845 Ajastaja päle ... 9. [ak.] – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1844] ( : Schünmanni lesk). – 54 lk., 1 l. puulõikes front. ; 12° 178 × 106 (152 × 92) mm. – 2600 eks. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Õnsa Martin Lutheruse kindel lotuse laul ... / F. K[reutzwald] ; Armas rahwas! [Piibli juubelist] ; Põllo-tö ja maiapiddamisse jäotamissest / G. M. Knüpffer ; Tee-juhhataja [luul.] / C. R[einthal] ; Europa madest ning rikidest / Fr. K[reutzwald] ; Kribus-Krabus / [Fr. R.] F[aehlmann J. P. Hebeli järgi] ; Front.: Doctor Martin Luther.

Leid. KM: A 6076 4 eks.; ÕES 629; V. R. 595 koondkd. 2.; J. R. 1667. TA: Eper 93B. V. Rauna kogu: 242, pd. lk. 43–54. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.

Kirj. Winkler, H. J. Der Dörpt-Estnische Kalender pro 1845. – Inland, 1848, nr. 18, vrg. 291–298.


Ma-rahwa Kalender 1846


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1846 Ajastaja päle ... 10. [ak.] – Tartu : [Liivimaa Üldkasulik ja Majanduslik Selts, tsens. 1845] ( : Schünmanni lesk). 54 lk., 1 l. front. ; 12° 178 × 110 (152 × 90) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F. – Uues kirjaviisis, \\\\\\\"Kalendriteggija\\\\\\\" vanas.

Lisas: Wastsel ajastajal [laul] / C. R[einthal] ; Abi-elo / C. R[einthal] ; Wene-riigist / F. K[reutzwald] ; Piibo jut / [Fr. R.] F[aehlmann] ; Kalendriteggija kimbus / [Fr. R.] F[aehlmann] ; Front.: Kui surm sis teidke nõwwap ... / A. Daugelli puulõige.

Leid. KM: A 6076 3 eks.; ÕES 644; V. R. 595; J. R. 1668. RR: R 1805. TA: Eper 93B. TÜ: RA-12713. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1847


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1847 Ajastaja päle ... 11 [ak.] / [Toim. Carl Gottlieb Reinthal]. –Tartu : [Schünmanni lesk, 1846] ( : Schünmanni lesk). 36 lk., 1 l. A. Daugelli puulõikes front. ; 12° 176 × 105 (161 × 88) mm. – 3500 eks. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse-ajastaja laul / C. R[einthal] ; Tonikurrest / F. H[eller] ; Kiwwi, mes saggede paigalt ligutetas, ei kaswata sammelt / E. v. R. ; Oppus tenimisest nink tenija saisusest / C. R[einthal] ; Lühhikese oppuse majatarbiduses ;Mällestuse sönna / C. R[einthal].

Leid. KM: A 6076 5 eks.; ÕES 659; V. R. 595; J. R. 1669. TÜ: RA-12713. V. Rauna kogu: 259. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1848


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1848 Ajastaja päle ... 12. [ak.] / [Toim. Carl Gottlieb Reinthal]. – Tartu : [Schünmanni lesk, tsens. 1847] ( : Schünmanni lesk). 48 lk., 1 l. puulõikes front. ; 12° 178 × 108 (152 × 90) mm. – 3800 eks. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse ajastaja laul / C. R[einthal] ; Rahha otsmisest, hoitmisest nink kaswatamisest / C. R[einthal] ; Ma-ubbina ehk kartohwli rikkest / W. v. H. ; Narrilased / F. K[reutzwald] ; Tarto linna kiwwi-sild / [Fr. R.] F[aehlmann] ; Front.: Tarto linna kiwwi-sild / [A. Daugell].

Leid. KM: A 6076 2 eks.; ÕES 678; V. R. 391; J. R. 1670. RR: R 3157. TA: Eper 93B. TÜ: RA-12713. V. Rauna kogu: 265, pd. front. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1849


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1849 Ajastaja päle ... 13. [ak.] / [Toim. Carl Gottlieb Reinthal]. – Tartu : [Schünmanni lesk, tsens. 1848] ( :Schünmanni lesk). 64 lk., 1 l. puulõikes front. ; 12° 175 × 102 (152 × 90) mm. – 4000 eks. – Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse-ajastaja laul / G. M[asing] ; Tarto- nink Wõrro-makond [mõisate ja kihelkondade nimestik, inimeste arv, mõisnike ja pastorite nimed] ; Kalendriteggija tõrrelep / F. H[eller] ; Ärge tõrrelke [raha hoiustamisest] / Carl Reinthal ; Weel üts wastne hä assi [Ma-tullu-nõudja-seltsi teadaanne loomakasvatajate premeerimisest] / F. H[eller] ; Oppetedu rästas / F. H[eller] ; Tarto-lina ärrapallanu tomikirriko wanna pärrajänu müri kanno / C. R[einthal] ; Front.: Tarto-lina ärrapallanu tomikirriko wa°a pärrajänu müri kanno / T. Sapotzky puulõige.

Leid. KM: A 6076 3 eks.; ÕES 693; J. R. 1671. RR: R 5212; R 9127, käsikirjas vahelehtedega. TA: Eper 93B, pd. lk. 57–64. TÜ: RA-12713. V. Rauna kogu: 272. Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1850


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1848 Ajastaja päle ... 12. [ak.] /
[Toim. Carl Gottlieb Reinthal]. – Tartu : [Schünmanni lesk, tsens. 1847] (
: Schünmanni lesk).

48 lk., 1 l. puulõikes front. ; 12° 178 × 108 (152 × 90) mm. – 3800 eks. –
Köidetult 10 hõbekop. – F.

Lisas: Wastse ajastaja laul / C. R[einthal] ; Rahha otsmisest, hoitmisest nink kaswatamisest /
C. R[einthal] ; Ma-ubbina ehk kartohwli rikkest / W. v. H. ; Narrilased / F. K[reutzwald] ;
Tarto linna kiwwi-sild / [Fr. R.] F[aehlmann] ; Front.: Tarto linna kiwwi-sild / [A. Daugell].

Leid. KM: A 6076 2 eks.; ÕES 678; V. R. 391; J. R. 1670. # RR: R 3157. # TA: Eper 93B.
# TÜ: RA-12713. # V. Rauna kogu: 265, pd. front. # Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1851


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1851 Ajastaja päle ... 15. [ak.] – Tartu : [Schünmanni lesk, tsens. 1850] ( : Schünmanni lesk). - 40 lk. ; 8° 175 × 104 (154 × 90) mm. – Köidetult 10 hõbekop. – F.
Lisas: Wastseajastaja Laul / G. M[asing] ; Kõhhu-tõbbest / F. K[reutzwald] ; Ennemuistine tammepu sild meie maal [Uue-Kariste v.] ; Pikse wallitsus ; Rumal mees ja tark kuk ; Üks jut naisterahwa pilkamiseks ; Ramato kulutaja / [C. Reinthal] ; Liiwlandima maja- nink mapiddamise asju eddesisaatmise koggodus Tarto linan.

Leid. KM: A 6076 3 eks.; ÕES 750; V. R. 386; J. R. 1673; RR: R 9131; R 10222; TA: Eper 93B; TÜ: RA-12713; Helsingi Ülik. Rmtk.: Est. S 87.


Ma-rahwa Kalender 1852


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1852 Ajjastaja päle / Bearb. von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. - Tartu : [J. C. Schünmanni lesk ja C. Mattiesen, [1851]. - 48 lk., [1] l. puulõikeill.


Ma-rahwa Kalender 1853


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1853 Ajjastaja päle. – Tartu : [J.C: Schünmanni lesk ja C. Mattiesen], [1852]. – 36 lk. : puulõikeill.


Ma-rahwa Kalender 1854


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1854 Ajjastaja päle. – Tartu : [J.C: Schünmanni lesk ja C. Mattiesen], [1853]. – 50, [1] lk. : puulõikeill.


Ma-rahwa Kalender 1855


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1855 Ajjastaja päle / Bearb. von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. - Tartu : H. Laakmann, 1854. - 48 lk. : puulõikeill.


Ma-rahwa Kalender 1856


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1856 Ajjastaja päle / Bearb. von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. - Tartu : H. Laakmann, [1855]. - 56 lk. : puulõikeill.


Ma-rahwa Kalender 1857


Ma-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1857. Ajjastaja päle. – Tartu : [H. Laakmann], [1856]. – 54 lk. : puulõikeill.


Maa-rahwa Kalender 1858


Maa-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1858. Ajastaja pääle. – Tartu : [H. Laakmann], [1857]. – 42 lk. : puulõikeill.


Maa-rahwa Kalender 1859


Maa-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1859. Ajastaja pääle. – Tartu : [H. Laakmann], [1858]. – 42 lk. : puulõikeill.


Maa-rahwa Kalender 1860


Maa-rahwa Kalender ehk Täht-raamat 1860. Ajastaja pääle. – Tartu : [H. Laakmann], [1859]. – 42 lk. : puulõikeill.