Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531120
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Esimese kalendrisarja Eesti-Ma Rahwa Kalender väljaandjaks 1821—1829 oli Dullo trükikoda.

Eesti-Ma Rahwa Kalender 1821


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1821 Aasta peäle ... – Tallinn : [P. C. G. Dullo, tsens. 1820] ( : P. C. G. Dullo). - [48] lk. ; 16° 109 × 90 (98 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Wenne-rigist / [A. Chr. Gaspari raamatust \"Lehrbuch der Erdbeschreibung\", 1793 ; tlk. A. Holter].
Esimene pikem geograafiaalane ülevaade.

Leid. KM: ÕES 330(1); ÕES(2), def. (fotok. RR: R 4596). TA: Eper 61A. V. Rauna kogu, lisa.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1822


Eesti-ma-rahwa Kalender, ehk Täht-ramat 1822 aasta peäle ... – Tallinn : P. C. G. Dullo, [1821] ( : P. C. G. Dullo). - [40] lk. ; 16° 110 × 90 (92 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Jummala sanna laulud.

Leid. KM: ÕES 342 (fotok. RR: R 4597). TA: Eper 61A.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1823


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1823 aasta peäle ... – Tallinn : P. C. G. Dullo, [tsens. 1822] ( : P. C. G. Dullo). - [48] lk. ; 16° 107 × 90 (90 × 71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas jutud. laulud ja valmid: Pärrandus ; Hiirid ; Waene mees ; Üks waimolik Pulma-Laul ; Wäetima Lapse Palwe ; Sömaaja Palwe ; Talkuse Laul ; Moistlik Emma.
Äratr.: Willmann, Fr. W. Juttud ja Moistatussed, 1804.

Leid. KM: ÕES 3216 (fotok. RR: R 4598; kserok. TA: Eper 61A).

Kirj. Marahwa Näddala-Leht, 1823, 21. III, nr. 12, lk. 95. # Ostsee-Provinzen-Blatt, 1824, 18. III, nr. 12, lk. 48.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1824


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1824 aasta peäle ... – Tallinn : P. C. G. Dullo, [tsens. 1823] ( : P. C. G. Dullo). - [48] lk. ; 16° 106 × 88 (93 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitrükis.
Lisas jutud ja laulud: Üks tark Mees ; Unnenäggeminne ; Kaks Waimolikkud Trööstimisse-Laulud ; Poeg kes woera maale olnud.
Osalt äratr.: Willmann, Fr. W. v. Juttud ja Moistatussed, 1804.

Leid. KM: A 5850(1); A 5850(2), def.; ÕES 359 fotok. RR: R 4599). TA: Eper 61A. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1825


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1825 aasta peäle ... / [Toim. Carl Matthias Henning]. – Tallinn : P. C. G. Dullo, [1824] ( : P. C. G. Dullo). - [48] lk. ; 16° 108 × 90 (90 × 72) mm. – F. Lisas jutud: Öiged ristirahwas leitakse mittokord seältki, kust ep olle ükski neid otsinud ; Kuida monni wihhamelelinne wahhest saab häbbenema ; Moseri ja temma abbiseltsi terwekssaminne.

Leid. KM: A 5850, pd. kalendaarium; ÕES 370(1-2).(fotok. RR: R 4600). TA: Eper 61A. TLA: VI-33/1825. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.

Kirj. O. W. Masingu kiri K. G. Sonntagile 28. dets. 1824. – KM EKLA, koopiad B 105:115. [Masing, O. W.] – Ostsee-Provinzen-Blatt, 1825, nr. 9, lk. 35 Masing, O. W. – Marahwa Näddala-Leht, 1825, nr. 10, lk. 73–76; nr. 37, lk. 293–295.


Eesti-Ma Rahwa kalender 1826


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1826 aasta peäle ... / [Toim. Jacob Johann Anton Hirschhausen]. – Tallinn : P. C. G. Dullo, [1825] ( : P. C. G. Dullo). - [48] lk. ; 16° 107 × 91 (98 × 73) mm. – F.
Lisas: Wilitska linna lodud suur kiwwisola warrandus ; Mis suur kasso sest, kui wannemad oskawad ommad lapsed sannakuulmissele öppetada ning hea töle juhhatada.
Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 260.

Leid. KM: A 5850(1-2), def.; ÕES 376(1-2) (fotok. RR: R 4601). Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.

Kirj. Bemerkungen zu den Erzählungen in Dulloschen Kalender von 1826. Käsikiri TA: Msc F 723.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1827


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1827 Aasta peäle ... / [Toim. Jacob Johann Anton Hirschhausen]. – Tallinn : P. C. G. Dullo, [tsens. 1826] ( : P. C. G. Dullo). - [52] lk. ; 16° 107 × 91 (98 × 73) mm. – F.
Lisas: Önsa Lutherusse aupääw, mil omma usso pärrast kohto ees tunnistust teggi.
Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 290, l. 1–8.

Leid. KM: A 5850(1-2); A 5850(3), def.; ÕES 383(1-3) (fotok. RR: R 4602). TA: Eper 61A, tempel ÕES. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.

Kirj. [Masing, O. W.] – Literärischer Begleiter des Зrovinzialblattes, 1828, nr. 3, lk. 11. [Rosenplänter, J. H.] – Litterärische Supplemente zum Ostsee-Provinzen-Blatt, 1827, nr. 2, lk. 7–8.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1828


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1828 Aasta peäle ... – Tallinn : P. C. G. Dullo, [tsens. 1827] ( : P. C. G. Dullo). - [52] lk. ; 16° 108 × 88 (92 × 73) mm. – F.
Lisas jutud: So woitlemist omma pattude wasto moistab Jesus sulle kergitada ; Sedda head, mis sa teisele teed, sedda tassub Jummal kätte ; Üks tallopoeg ärkab ommast patto unnest ; Head lapsed ; Liig ei te ial head.
Äratr.: Luce, J. W. L. Sarema Jutto ramat, 1807.

Leid. KM: A 5850(1); A 5850(2-3), def.; ÕES 387(1-2) (fotok. RR: R 4003). TA: Eper 61A 2 eks. TLA: VI-33/1828. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.

Kirj. Masing, O. W – Literärischer Begleiter des Provinzialblattes, 1828, nr. 3, lk. 11.


Eesti-ma-rahwa Kalender 1829


Eesti-ma-rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1829 Aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tallinn : P. C. G. Dullo, [tsens. 1828] ( : P. C. G. Dullo). - [50] lk. ; 16° 109 × 93 (93 × 73) mm. – Toim. nimi teksti lõpus. – F.
Lisas: Monned omma maa teädused [Eesti- ja Liivimaast] ; Sündimisest ja surremisest, mis 1827 aastal olnud [Eesti- ja Liivimaal] ; Minnewast suwwest tulleb mällestada ; Krünspan kelab hobbost muhho-többesse surremast ; Huntidest ; Muud teädused ; [Rahulepingust pärslastega ja sõja algamisest türklastega].
Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 328, l. 15–20.

Leid. KM: 5850, def.; ÕES 391(1-3) (fotok. RR: R 4604). TA: Eper 61A, pd. lk. [49–50]. Vene Rahvusrmtk.: Эст. 1-11.