Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531124
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Grenziuse trükikojas välja antud kalendrid.

Eesti-Ma Rahwa Kalender 1798


Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1798 aasta peäle ... – Tarto-Linnas, Trükkitud ja müa Grentsiusse jures [1797]. [48] lk. ; 16° 112×90 (92×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Monnest heast innimestest, kenne mällestus meil kallis olgo ; Aasta-Tö, mis Tallo-Rahwal eggal Kuul tullep hoolt kandma ; Monned terwidusse öppetussed ; Läätse többest.

Leid. KM: A 7620, pd. kalendaarium; ÕES 162, sissekirj. Lillasvere küla Toikvere valla Torma khk. Toma Jurri Jakob (filmik. RR: F 640p).

Kirj. [Steingrüber, W. Fr.] – Beiträge, H. 12, 1818, lk. 113


Tarto-Ma Rahwa Kalender 1799


Tarto-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1799 ajastaja päle ... – Tarto-Linan, Trikkitu ja müwwa Grenziusse man [1798]. - [48] lk. ; 16° 110×90 (91×68) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Kuis wahhest se kike süwwemb Kawwalus nink sallaja kurjus läbbi Jummala Sönna nink söäme teedmisse awwalikkus saap ; Oppetus, kuitao Ma Rahwas peap omma Töprat hoidma, et nemmä többitses ei sa ; Rebbäne ; Ilwes ; Saarme ; Nuggisse.

Leid. KM: ÕES 164 (filmik. RR: F 641p).


Tarto-Ma Rahwa Kalender 1800


Tarto-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1800 ajastaja peäle ... / [Toim. Gustav Adolph Oldekop]. – Tarto-Linan, Trikkitu ja müwwa Grenziusse man [1799]. - [48] lk. ; 16° 110×90 (91×68) mm. – F.
Lisas: Kuida wisi neid mardikud nink kissud kappusta lomade nink wössade päelt woip ärrahäwitada ; Weel monni nou mittme hobboste wiggaduste wasta ; Kuida Kussiliste Ätikat woip tehha ; Kuida ka pimast woip ätigat tehha ; Kuida neid Herned woip hoida, et Linnud neid ärrä ei sö ; Sest surest kahjust mis Wiin innimessel teep / [Fr. G. Arvelius].

Leid. KM: ÕES 168 (filmik. RR: F 642p).


Tarto-Ma-Rahwa Kalender 1801


Tarto-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1801 Aasta peäle ... / Selle J. C. D. Mülleri Issanda Ria-Linan Saksa Kalendri pärra, mis sure Keiserliko Peterburgi Ramato-Kohto lubbaga trükkitu om, sanna sanna järrele Tarto-Ma-kele sisse om äärratelkitu. – Tarto, [1800] ( : Trükkitud ja müa Grenziusse jures). – [32], 56 lk. ; 8° 156×110 (130×74) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisa: *Oppus mondesuggutse asja sissen mes majapiddamisse man tarwis tullewa, Eesti-Ma rahwa tullus ülles pantu. – Trükkitu Rija lina sure Maijapiddamisse-kohto armo läbbi, ja rahha eest, M. G. Grenziussist, Säetu Tarto lina ramato trükkiast [1800]. – 56 lk.

Lisa ei ole säilinud. On levitatud ka iseseisva raamatuna. Selles on juhatused kanepivartest lina tegemise, aedvilja kuivatamise ja pikemalt kartuli kasvatamise ning kasutamise kohta. Teatatakse ka auhindadest, mida antakse eduka kartuli- ja kapsakasvatamise eest. Avaldati Liivimaa Üldkasuliku ja Majandusliku Seltsi kulul ja levitati tasuta.
Orig.: Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen ökonomischen Societät, Th. 1, 1802, lk. 193–212, 235–242.

Leid. KM: ÕES 170, ainult kalendri osa


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1803


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1803. aasta peäle ... / [Toim. Franz Gotthilf Friedrich Asverus]. – Tarto, [1802] ( : Trükkitud ja müa Grenziusse jures). - [48] lk. ; 16° 113×90 (98×70) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Üts jutt Simo Adami nink temma wenna poja Kareli wahhel [Tartu ülikoolist] ; Hinriki Willem saab tutwaks ühhe targa tallopojaga woöral maal.

Leid. KM: ÕES 181 (filmik. RR: F 644p).

Kirj. [Steingrüber, Fr. W.] – Beiträge, H. 12, 1818, lk. 119.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1805


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1805 aasta peäle ... – Tarto, [1804] ( : Trükkitud ja müa Grenziusse jures). - [48] lk. ; 16° 105×90 (90×68) mm. – 6 kop. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: [Linnade ja postijaamade vahekaugused] ; Üks ärra katsutud nou, kuitao need kewwade külwatud kapsta taimed martikude ja muu mattaste eest woib ärra hoitud sada ; Oppetussed ja hea nou, tallorahwadele antud, kuitao maale tulle-kahjo pea woib ärrakustutud sada / Tarto saksa kirk-issandast, wannast Lenzist, maa rahwade heaks üllespantud ; Mis suur au ühhel maa tüddrukkul on sanud.

Leid. KM: ÕES 193 (filmik. RR: F 645p).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1806


Eesti-Ma-Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1806 aasta peäle ... / [Toim. Franz Gotthilf Friedrich Asverus]. – Tarto : M. G. Grenzius, [1805] ( : M. G. Grenzius). - [48] lk. ; 16° 107 × 90 (90 × 68) mm. – 6 kop. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Üks jutt, mis üks tark ja moistlik issa omma pojaga ajas, neist mitmesuggutsist tähhedest, mis taewa peäl nähha on ; Üks hea nou messiliste istmisse wasto ; Kuida neid sibbolid woip wäega sureks kaswatada ; Teäda andminne kahhest maa kele ramatudest ; Se Nekrut, Külla Andressi poeg Iwan / [G. G. Marpurg].

Leid. KM: ÕES 198 (filmik. RR: F 645p).

Kirj. [Steingrüber, W. Fr.] – Beiträge, H. 12, 1818, lk. 120–121.


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1808


Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1808 aasta peale ... / [Toim. Franz Gotthilf Friedrich Asverus]. – Tarto : M. G. Grenzius, [1807] ( : M.
G. Grenzius). - [48] lk. ; 16° 110 × 90 (90 × 68) mm. – 7 kop. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Neist asjust, mis neil Wenne-Matrositele sündisid, kennest meije minnewa aasta Kalendri sees olleme juttustanud ; I. Wenna-armastus ; II. Oppetus. Mis leiba assemel sögiks woip wotta ja mil wisil sedda wiljast jahho mä osa maks [!] woip tehha, ja pitkendada, ning ennamaks tehha ; III. Öppetus. Kuitao neid karthowlid mitto aastad ärramäddanemisse eest woip ärrahoida ; IV. Öppetus. Kuitao kitsed ma-rahwadele tullusamaks woiwad sada.

Leid. KM: ÕES 211 (filmik. RR: F 645p).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1812


Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1812 Aasta peale ... / [Toim. Johann Wilhelm Ludwig v. Luce]. – Tarto : M. G. Grenzius, [tsens. 1811] ( : M. G. Grentsius). - [48] lk. ; 16° 115 × 93 (92 × 71) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Moisnik omma pojaga [luul.] ; Sussi nink lammas ; Mihkli Marti maenitsus Eesti-Ma tallo-rahwale ue rubbide-pannemisse pärrast.

Leid. KM: ÕES 232 (filmik. RR: F 646p).

Kirj. [Steingrüber, W. Fr.] – Beiträge, H. 12, 1818, lk. 124–125.Esti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1815 Aasta peäle ... – Tarto : M. G. Grenzius, [1814] ( : M. G. Grenzius). - [48] lk. ; 16° 111 × 85 (98 × 70). – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Löwwi ja Rebbane ; Löwwi, Karro, Sussi ehk Hunt ja Rebbane ; Karja töppra kopso többest ; Üts hä möistlik juttokenne.

Leid. KM: ÕES 247 (filmik. RR: F 646p).


Esti-Ma-Rahwa Kalender 1815


Esti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1815 Aasta peäle ... – Tarto : M. G. Grenzius, [1814] ( : M. G. Grenzius). - [48] lk. ; 16° 111 × 85 (98 × 70). – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Löwwi ja Rebbane ; Löwwi, Karro, Sussi ehk Hunt ja Rebbane ; Karja töppra kopso többest ; Üts hä möistlik juttokenne.

Leid. KM: ÕES 247 (filmik. RR: F 646p).


Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1817


Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1817 Aasta peäle ... – Tarto : M. G. Grenzius, [tsens. 1816] ( : M. G. Grenzius). - [48] lk. ; 16° 116 × 86 (105 × 72) mm. – F., tl. ja kalendaarium kahevärvitr.
Lisas: Wenne rahwa tark kawwalus ja Petsenegi rahwa tuim ja rummal meel ; Tark Pimme / [F. W. v. Willmann] ; Kats Tekäüjat nink Karro ; Armsa Luggeja! [300 aastat M. Lutheri õpetuse algusest] / [F. G. Fr. Asverus].

Leid. KM: ÕES 277 (filmik. RR: F 646p). Läti Akadeemiline Rmtk.: L (R 14672).

Kirj. Issakov, S. Nõukogudemaa rahvaste kirjanduse eesti keelde tõlkimise ajaloost. – Lng., 1974, nr. 2, lk. 319 (319–334).