KOOBAS: kohapärimuse andmebaas

 

Koobas  on Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse andmebaas.

Kohapärimus on koha(nime)keskne, enamasti proosatekstina esitatud folkloor, mille hulka kuuluvad (koha)muistendid ja kohtadega seotud uskumused, kombekirjeldused, ajalooline pärimus, mälestused jm. Rohkem infot kohapärimusest: http://www.folklore.ee/era/teema/kohad.htm

Alates 1998. aastast on kohapärimustekste sisestatud andmebaasivormi, alates 2012. aasta suvest on andmebaas kättesaadav veebikeskkonnas. Andmebaasi Koobas pole jõudnud kaugeltki kogu eesti kohapärimus: temaatiline ja piirkondlik jaotus on seotud konkreetsete uurimisprojektide ja huvidega. Sestap saab andmebaasis väheesindatud piirkondade kohta juurde otsida juba Eesti Rahvaluule Arhiivi kartoteekide ja registrite abil.

Andmebaas on sünkroniseeritud Kirjandusmuuseumi arhiiviinfosüsteemi ja failihoidlaga Kivike ja kohtade koondandmebaasiga Muistised ja Pärimuspaigad Kultuurimälestiste riiklikus registris (ainult sisselogitud kasutajale), mis koondab Eest Rahvaluule Arhiivi k, Looduslike Pühapaikade Keskuse ja Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti materjale.

Avalikule kasutajale on andmebaasist hetkel kättesaadav vaid murdosa, sisestatud tekste on üle 20 000. Kui aga mõni teema või piirkond suuremat huvi pakub, soovitame ühendust võtta Eesti Rahvaluule Arhiiviga era[ät]folklore.ee või otse ERA kohapärimuse töörühmaga era.kohaparimus[ät]gmail.com

 

Otsinguabi:

Ilma täpsemate filtriteta toimib lihtne otsing, mille tegemiseks tuleb lihtsalt trükkida kasti „otsisõna“. Säärane otsing käib läbi need lahtrid, mis avanevad tabelivaates: ID-kood, viide, jututüüp ja kihelkond. Filtrite lisamisel (kliki „Täpsem filter“, nupust „Lisa“ saab otsingufiltrite hulka suurendada) saab otsida ka teistelt väljadelt ning erinevaid otsingukriteeriume kombineerida, kui huvitavad näiteks ainult ühe kihelkonna kohanimelood või muistendid, mõne jutustaja või konkreetse objektiga seotud materjalid.

Kohaandmed on võimalusel esitatud kogumisaegse ja tänapäevase haldusjaotuse järgi, üldjaotuse aluseks on kihelkonnad (vt kihelkondade kaart ja loend: http://www.folklore.ee/rl/folkte/kk/maps/map.htm)

 

Materjalide kasutamine:

Andmebaasis leiduvate tekstide ja andmete kasutamine on vaba teadus- ja õppetöö eesmärkidel. Materjalide kasutamisel tuleb lisada nende korrektne arhiiviviide, nt:

ERA II 192, 374/5 (10) < Jüri khk., Rae v., Lagedi k., Kooli t. – Rudolf Põldmäe < Jüri Maar, 78 a. (1938)

Viite saab kopeerida pala kirjelduse lahtrist „täisviide“, kui täisviite lahter on tühi, siis saab viite algusosa lahtrist „viide“ ning teise osa ise koostada teiste lahtrite abil: esitaja päritolukoht, esitaja elukoht, koguja nimi, esitaja nimi ja sünniaasta (või vanus), kogumisaasta. Täpsem viitamisjuhend ning ERA kogude seletus:

http://www.folklore.ee/era/leidmine/

 

Küsimused ja täiendused:

Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, 51003 Tartu

Telefon: 7 377 730;

Fax: 7 377 706

E-post: era[ät]folklore.ee, era.kohaparimus[ät]gmail.com

Koduleht: www.folklore.ee/era

 

Toetajad

Kohapärimuse andmebaasi loomine ja täiendamine on toimunud mitmete projektide toel, toetajateks on riikliku programmi  "Eesti keel ja kultuurimälu" raames läbi viidud projekt "Eesti kohapärimuse andmebaas ja piirkondlikud publikatsioonid" (2009-2013) ning sihtfinantseeritav teadusteema "Folkloor ja folkloorikogud kultuurimuutuste mõjuväljas: ideoloogiad, kohanemine, kasutuskontekst" (SF0030180s08, 2008-2013), sünkroniseerimismooduliga veebikeskkond on loodud projekti "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030180s08 raames" toel. Andmebaasi tehniline teostaja on AS Piksel.

Kohapärimuse andmebaasi loomise juures on varasematel perioodidel finantseerijateks olnud veel riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt "Eesti kohapärimuse sariväljaanded ja elektrooniline andmebaas" (2005-2008), Eesti Teadusfondi toetusel läbi viidud projekt "Kohapärimus rahvajuttudes" (1999-2002) ning Avatud Ühiskonna Toetusfondi grant "Muistised ja kohapärimus Eestis ja Soomes" (1998-2000).

 

Huvitavaid avastusi!