Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide H II 14, 179/80 (1)
Täisviide H II 14, 179/80 (1) < Ambla khk - J. Ney (1889)
Viite osad Kogu:H IIKöide:14LK1:179LK2:180Pala:1
Kogumisaasta(d) 1889
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
J. Ney
Pala kogumiskoht Järvamaa, Ambla
Teksti sisu
Objekti liik kaev, mägi, hiis
Žanr j
Jututüüp Karkuse Hiiemägi ja Hiiekaev, kus alati vesi - mäe ränd heinamaale. Vormel \\\\\\\"Eest ära, hiis tuleb!\\\\\\\"
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Iie kaev
Vana maakond Järvamaa
Kihelkond Ambla
Vana küla Karkuse
ERA kood Amb_Karkuse_02
Uus maakond Järva maakond
Uus vald Ambla vald
Uus küla Karkuse
Märkus Kaitsealune muistis
Koht 2
Objekti nimetus Iiemägi
Vana maakond Järvamaa
Kihelkond Ambla
Vana küla Karkuse
ERA kood Amb_Jootme_03
Uus maakond Lääne-Viru maakond
Uus küla Karkuse
Tekst
Karkuse mõisast vierand verst õhta puool on üks kaunis kõrrge ja pik mää seilandik järsku suoo mua sies. Praegu kasvavad sial pial sarapuud ja mõnes kohas kua kuused ja uaved. Mää sisemus on selge kruus, väga ia tie sillutamiseks, milleks teda kua siin ümber kaudu pruugitakse. sellest määst riagib rahhvasuu, et seda siin enne põle olld, vaid kusgilt olla tulld. Ühel kenal einaaegsel pääval olld rahvas sial kohal parajalt einu kuivatamas, kui korraga ilm mustaks lüöönd ja üks vali jaal üünd: \\\\\\\\\\\\\\\"Oidke iest, Iies tuleb, oidke iest, Iies tuleb!\\\\\\\\\\\\\\\" kõik juost niipailu kui kiegi jõund, iest ära, ja kui pärast vuatama läind, seist kõrrge mägi just einamua pial. Sest akgatud siis kua mäge \\\\\\\\\\\\\\\"Ie määks\\\\\\\\\\\\\\\" üüdma, mis nime ta tänapäävani kannab. kas sial vanast Iiedele ohverdud on, seda ei tia rahvas riakida.
Karkuse puool mäe jääres on üks kaheksa jala sügavune kaev väga ia viega, mis kua kõiige kuivemalgi ajal vet ei kauuta. Sialt suab kua Karkuse küla alati suuremalt jault oma vietarvituse. Kuival aegadel aga viiakse sialt kua mujale, nagu nimelt Koiiki, vett. Kaeevu üütakse kua Iie kaevuks.
Redigeeritud tekst
Karkuse mõisast vierand versta õhta puol on üks kaunis kõrge ja pikk määseilandik järsku suomua sies. Praegu kasvavad sial pial sarapuud ja mõnes kohas kua kuused ja uaved. Mää sisemus on selge kruus, väga ia tie sillutamiseks, milleks teda kua siin ümberkaudu pruugitakse. sellest määst riagib rahvasuu, et seda siin enne põle old, vaid kusagilt olla tuld. Ühel kenal einaaegsel pääval old rahvas sial kohal parajalt einu kuivatamas, kui korraga ilm mustaks löönd ja üks vali jaal üünd: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Oidke iest, Iies tuleb, oidke iest, Iies tuleb!\\\\\\\\\\\\\\\" kõik juost niipailu kui kiegi jõund, iest ära, ja kui pärast vuatama läind, seist kõrge mägi just einamua pial. Sest akatud siis kua mäge \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ie määks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" üüdma, mis nime ta tänapäävani kannab. kas sial vanast Iiedele ohverdud on, seda ei tia rahvas riakida.
Karkuse puol mäe jääres on üks kaheksa jala sügavune kaev väga ia viega, mis kua kõige kuivemalgi ajal vett ei kauta. Sialt suab kua Karkuse küla alati suuremalt jault oma vietarvituse. Kuival aegadel aga viiakse sialt kua mujale, nagu nimelt Koiki, vett. Kaevu üütakse kua Iie kaevuks.
Lisaandmed
Kirjandus Remmel, M.-A. 1998 Hiie ase. Hiis eesti rahvapärimuses, lk 134/135
Kaasik, A. 2017 Pühapaikade teejuht. lk 163
Sisu kommentaar pp MR
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 36319
Sisestaja Mari-Ann Remmel
Sisestuskuupäev 23.11.2021
Lisatud 20.06.2012 17:18
Viimati muudetud 23.11.2021 14:14
Andmed Kivikeses
Säiliku viide H II 14
Säilik
Pala