Kirjanik M. Raud laimduse pärast 3 kuuks aresti
Päevaleht, 17. II 1925, nr 46, lk 4
Kirjanik M. Raud laimduse pärast 3 kuuks aresti

10. septembril 1924. a. ilmus "Postimehes" nr. 244 Märt Raud'i kirjutus pealkirja all: "Väikesed märkused Visnapuust ja arvustused". Nimetatud kirjutuses on kirjanik Visnapuu kohta järgmised laimavad ja teotavad ütelused: "Henrik Visnapuu kohviku kultuuri eriteadlane või koguni ise oma raamatu arvustuse kirjutaja, nagu Visnapuu omal ajal "Amorese" üle ja laseb oma sõbral (käesoleval korral R. Roht) vaid alla kirjutada." Need eeltoodud asjaolud olid Visnapuu kohta ebaõiged ja sisaldasid avalikku laimu ja teotust, mispärast viimane Tartu-Võru rahukogule Märt Raud'i vastu erakaebtuse sisse andis.

14. skp. oli asi nimetatud rahukogus harutusel. Tunnistajatena olid kohtusse ilmunud kirjanikud F. Tuglas, A. Gailit, H. Kruus ja R. Roht.

Tunnistaja Roht seletab, et "Amores'e" arvustuse kohta on tal Visnapuuga läbirääkimisi olnud, kuid arvustuse kirjutanud ta, Roht, iseseisvalt, ilma, et keegi talle selleks näpunäiteid oleks annud. Tuglas seletab, et sel ajal kui "Amorese" arvustus ilmus, oli tema "Postimehe" kirjanduslise osakonna toimetaja ja "Amorese" arvustus pidi tingimata Rohti käega ja Rohti stiilis olema kirjutatud, sest vastasel korral ei oleks ta seda trükkida lasknud. Tunnistaja Kruus seletab, et arvustuse "väiksed märkused" kohta olnud vahekohus, kus otsustatud, et Raud pidi end avalikult vabandama. Kuid Raud protesteerinud vahekohtu otsuse peale, mis peale vahekohus pooltele tegevuse vabaduse jättis.

Süüalune seletab, et kirjanduse stiili iseäralduste tõttu on temal veendumus, et "Amorese" arvustus on Visnapuu enese vaimusünnitus.

Ka seda erakaebtust toetas vann. adv. Grau ja palus kaebealusele kõrgemat trahvi silmas pidades, et isegi kohtu ees süüalune omi laimdusi ei jäta.

 Kohus otsustas Märt Raud'i 3 kuuks aresti mõista.