Henrik Visnapuu
Postimees, 21. IX 1924, nr 255, lk 7
Toimetusele saadetud kiri

V. a. herra toimetaja!

"Postimehes" nr. 244. herra Mart Raud'i allkirjaga varustatud kirjutuses "Väike märkus Visnapuust ja arvustusest" leidub järgmine lause: "või koguni ise oma raamatule arvustuse kirjutab, nagu Visnapuu omal ajal oma "Amores'e" üle ja laseb sõbral (käesoleval korral Richard Roht'il) vaid alla kirjutada..."

Tõrjun kategooriliselt tagasi herra Mart Raud'i süüdistuse võltsimises ning teatan, et olen astunud samme herra Mart Raud'i kohtulikule vastutusele võtmises.

 Tartus, 20. sept. 1924. a.

Kõige austusega Henrik Visnapuu.