Jaan Kärner
Üliõpilasleht 1924, nr 7, lk 100
Lõppsõna

Härra V. Adamsi vastus minule päälkirjaga "Ühele haavatud kuulsusele" "Üliõpilaslehes" nr. 6 näitab liigne kord, et ainult venelane eht "по матерному" oskab sõimata. Mina seda ei oska, seepärast — punkt. Puhake rahus oma "е. т. м–ga" ilustatud loorberitel, härra Vladimir Adams–Aleksandrovski! Ei ole kade.

Jaan Kärner.