tagasi

I autor

  1. Millised sotsiaalsed ideaalid olid EV-le omased nii 1905. aasta revolutsiooni päevil kui hiljem, mil needsamad aated olid kaotanud juba aktuaalsuse ja sära suurrahvaste ajaloo karmuses?

II raamat

"Tabamata ime"

  1. Loe läbi kõigepealt EV eessõna. Ta lõpetab oma kommentaari kuulsa sententsiga: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis" (Ajad muutuvad ja meie koos ajaga). Mida tahab kirjanik sellega öelda?

  2. Maailmakirjandus ja -kino armastab kujutada ühes teoses kõrvuti kahe erineva iseloomuga kangelasi. Too näiteid! Millised kontrastsed tegelased astuvad lavalaudadele "Tabamata imes"? Meenuta eesti kirjandusest romaane kunstnike-kirjanike kohta. Kuidas lahendab EV probleemi loovinimeste keskpärasusest või geniaalsusest?

III kriitika

M.Sillaots "Eduard Vilde naistüübid"

  1. Milles seisneb Marta Sillaotsa paradoksaalne suhtumine EV draama kangelannadesse?

IV keel & stiil

  1. Iseloomusta 20. sajandi alguse eesti haritlaste kõnepruuki. Võrdle Lilli Ellerti ja Eva Marlandi kõnet. Kuidas väljendub nn "päikesenaine", kuidas "must madu"? Kelle kõne on Sinu jaoks veenvam?

V loovülesanne

  1. 1913. aastal oli EV teos Tartu kultuuritegelastele liiga skandaalne. Mõtiskle, millised kirjandusega seotud probleemid võiksid 20.sajandi lõpus — 21. sajandi alguses olla Eesti Vabariigi kultuuritegelastele liiga skandaalsed? Kirjuta sellest dramatiseering ühe stseeni kohta (omal valikul) Vilde näidendi tegelastega teemal "21.sajandi Eesti tabamata ime".

VI tegevusülesanne

  1. Mängige oma klassis parimaid kohti EV "Tabamata imest" (Lilli–Leo contra Eva Marland) ja "Pisuhännast" (Sander–Matilde contra Laura) kui feministlikke stseene.