(EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog

Info

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (EKMAR) memoriaalkogude elektronkataloog sisaldab Richard Antiku, Paul Ariste, Hilda Dreseni, Kaarel Irdi, Ilmar Laabani ja Juhan Sütiste personaalkogude kirjeid. Kokku on käesolevas andmebaasis ligi 33 500 kirjet. Kataloogi põhieemärk on teadvustada ja tutvustada lugejatele arhiivraamatukogu memoriaalkogusid.
Memoriaalkogude elektronkataloogi on lingitud ka Enn Kippeli, Karl Menningu ja Igor Severjanini memoriaalkogude nimestikud elektronkataloogist ESTER. Kohaviitade alusel on siinse keskkonnaga seotud ka Johannes Aaviku, Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni, Oskar Looritsa, Jaan Roosi jmt. teised memoriaalkogud, mille sisestus ESTERisse on veel pooleli.

Idee memoriaalkogude elektronkataloogi loomiseks tekkis 2003 aasta suvel seoses EKMAR memoriaalkogudes leiduva teatrialase kirjanduse kataloogi loomisega. Teatrialane kataloog sisaldab kirjeid Kaarel Irdi, Karl Menningu ja Juhan Sütiste memoriaalkogudest. Teatrialane kirjandus on lisatud samuti käesolevasse andmebaasi. Oma praeguse kuju omandas aga memoriaalkogude elektronkataloog seoses Paul Ariste ja Ilmar Laabani memoriaalkogude töötlemisega.

Kuna memoriaalkogude korrastamine ja kataloogimine ei kuulu EKMAR igapäevaste tõõülesannete hulka, on memoriaalkogudes leiduvaid trükiseid sisestatud enamasti mitmesuguste projektide raames. Siinkohal tahaks tänu avaldada Eesti Kultuurkapitalile, kelle toetusel on läbi viidud suurem osa neist projektidest.

Kõik tähelepanekud, nõuanded ja kriitilised kommentaarid on teretulnud aadressil:

merike@kirmus.ee

(Memoriaalkogude sisestusega tegeles projektijuht Peeter.Piiri.001@mail.ee)