Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu fondidest.

Avalehekülg | Eesti kroonikad | Kalendrid | Lasteraamatud | Teatmeteosed | Vanaraamat | Väliseesti


Grafo abil on võimalik lehitseda vanemaid eestikeelseid raamatuid ja haruldasi kalendreid, milledest paljud on säilinud ainult arhiivraamatukogus. Lisaks on siin kättesaadavad ka mõned 30-ndate aastate teatmeteosed, lasteraamatud ja väliseesti trükised.

Otsida saab raamatu pealkirja, isiku- ja kohanime järgi. Isikuid ja kohti puudutavaid tekste saate otsida ka järgmiste väljaannete sisust: *Eesti avalikud tegelased*, *Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide*, *Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal*. Näiteks märksõna *Krimm* võib tähistada nii isiku- kui ka kohanime.

Andmebaasi ei täiendata! Grafo sisu on üle viidud infosüsteemi KIVIKE - http://kivike.kirmus.ee/

Otsing


Diakriitilise tähemärgi (näiteks š,ž) tähistamiseks kasutage alakriipsu "_" .
Näide: sõna "šamaanid" otsimiseks kasutage otsingufraasi "_amaanid".


Autoriõigused Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu 2006.
Loata kopeerimine muuks kui isiklikus otstarbeks on keelatud.
Andmebaasi edasilinkimine varustage algaadressiga. Materjalide kasutamisel viidake esilehe aadressile.