Sisukord Märksõnad

Märksõnad

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z T U V W Õ Ö Y Ð Ü/Ÿ Nr
Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal, 1918 lk
Karula
Kudrowo
Kuljuwa
Kaibola
Kattila
Kudrina
Kubanitsa
Klopitsa
Kikerino
Kaporje
Kolpino
Katarina 38
Kulowo
Kamenka 35, 46
Kiwisaare
Koidula 52
Kiiew
Kiwijärwe
Krimmi Huutor 34
Korsilka 36
Kurakino 36
Knäsewo-Estonia 38
Kaseküla 45, 42, 38, 49, 50
Kowalewa 41
Karbosak 46
Kabritski 57
Krestjanski 57
Kipelowo 58
Krutoi 58
Kontshi-Schawwa 62
Kabbõle 79
Kislowodsk 79
Kajaki küla 45
Kalatshinskaja 42
Kasakowa
Kassawitsa
Krihnowo
Koltowo
Koltsowo 53
Kroonlinn
Kruksina
Kuldorg 51

Leiti 42 kirjet