Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 577828
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


Grafo abil on võimalik lehitseda vanemaid eestikeelseid raamatuid ja haruldasi kalendreid, milledest paljud on säilinud ainult arhiivraamatukogus. Lisaks on siin kättesaadavad ka mõned 30-ndate aastate teatmeteosed, lasteraamatud ja väliseesti trükised.

Otsida saab raamatu pealkirja, isiku- ja kohanime järgi. Isikuid ja kohti puudutavaid tekste saate otsida ka järgmiste väljaannete sisust: „Eesti avalikud tegelased“, „Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide“, „Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal“. Näiteks märksõna „Krimm“ võib tähistada nii isiku- kui ka kohanime.

Andmebaasi ei täiendata! Grafo sisu on üle viidud infosüsteemi KIVIKE - http://kivike.kirmus.ee/Otsing


Autoriõigus Eesti Kirjandusmuuseum 2020. Loata kopeerimine muuks kui isiklikus otstarbeks on keelatud. Andmebaasi edasilinkimine varustage algaadressiga. Materjalide kasutamisel viidake esilehe aadressile.