Andmebaaside server

Ellen Eesti Kirjandusloolise Arhiivi käsikirjade andmebaas
Biblioserver Arhiivraamatukogu Bibliograafia osakonna artiklite andmebaas
Isik Arhiivraamatukogu Bibliograafia osakonna pseudonüümide andmebaas
Memoriaal Arhiivraamatukogu memoriaalkogude elektronkataloog
Kreutzwaldi sajand 19. sajandi vanema eesti kirjanduse, rahvusliku ärkamisaja sündmusi koondav kultuurilooline digitaalarhiiv
Erni Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 - 1925
Grafo Väike Digitaalraamatukogu Arhiivraamatukogu fondidest: Eesti Kroonikad, kalendrid, lasteraamatud, teatmeteosed