Koolid

Nüpli suvekool toimub Juhan Liivi kodukohas Liivi muuseumis. Kutse:

Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse suvekool „Kirjanduse piirid“ 7.-8. juulil 2017 Liivi muuseumis

2017. aasta kirjandusteaduse suvekooli teemaks on kirjanduse piirid. Oodatud on käsitlused, mis kompavad ja käsitlevad kirjanduse žanrilisi, aga ka temaatilisi piire ja nende võimalikku ületamist ning esteetilisi väljendusvahendeid, nt transgressiivseid elemente kirjanduses, mis ähmastavad fiktsionaalse ja faktuaalse piire. Samuti on oodatud uurimused ja mõtisklused kirjanduse ja teiste kunstiliikide, aga ka kirjanduse ja pärimuse vahelistest piiridest või piirialadest. 

Loe kutset edasi...

Ettekande pikkus koos kommentaaride ja küsimustega on 30 minutit. Ettekande pealkirju ootame 22. maiks, teese 12. juuniks aadressile krista@kirmus.ee.

Korraldajad: Krista Ojasaar, Maarja Hollo, Aija Sakova