Koolid

Eesti Kirjandusmuuseumi VIII kirjandusteaduse suvekool

RAHVUSLUS JA RAHVUSMÕTE

15.-16. juunil 2018 Juhan Liivi muuseumis

2018. aasta on mitmel moel juubelite aasta. Peale Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistab oma 80.
asutamisaastat Eesti Teadust Akadeemia. 60 aastat möödus ajakirja Keel ja Kirjandus aluse panemisest
(veebruaris ilmus topeltnumber „Humanitaaria ja rahvuslus“). Kirjandusringkonnad tähistasid
A. H. Tammsaare 140. sünniaastat ning järgmisel aastal tähistatakse... Loe kutset edasi