Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide E 16544/8 (3)
Täisviide E 16544/8 (3) < Kronstat < Vaivara - D. F. Roosipuu (1895)
Viite osad Kogu:EKöide:LK1:16544LK2:16548Pala:3
Kogumisaasta(d) 1895
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
D. F. Roosipuu
Pala päritolukoht Virumaa, Vaivara
Teksti sisu
Objekti liik hiis, mägi, kalme
Muud märksõnad sõda
Žanr j, uk, arh
Jututüüp Ohvripidustused ja põletatud inimohvrid pärast sõjakäiku Hiiekaldal ja Salamäel (kirjanduslik); puudel leitud vaskvõrusid ja paelu; läheduses kalmekoht, palju leide
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Salamägi
Vana maakond Virumaa
Kihelkond Vaivara
Vana küla Repniku
ERA kood Vai_Hiiemetsa_07
Uus maakond Ida-Viru maakond
Uus küla Hiiemetsa
Koht 2
Objekti nimetus Hiiekallas
Vana maakond Virumaa
Kihelkond Vaivara
Vana küla Repniku
ERA kood Vai_Hiiemetsa_03
Uus maakond Ida-Viru maakond
Uus küla Hiiemetsa
Tekst
Vaenlastega Kokku puutumine ja õnnelik võit.
Vara homiku oli juba sõja väe hulkas liikumine lahti, terve suur Maleva sai Keik ridadese säätud, ja vanem Aulane astus enne minekud terve sõja väe ette, ja ütles: \\\\\\\"Vennad, meie läheme nüüd ühe vahva vaenlase vastu, Kes väga kaval on, ja tugev tehtavuses, Teie ise olete Keik kuulnud, mis sugused hirmsad teod ta on jällegi meie maal teinud.../---pikk kirjanduslik sõjakäigu kirjeldus mitu lk/
pag 16547
/---/
Nüüd astus Estlaste vanem jälle oma Maleeva keskele ja ütles: \\\\\\\"Vahvad Eesti ja Soome vennad! Meie oleme oma vaenlasele täielikul mõedul võinud kätte tasuda, ja näitada, et meie vahvus, ei ole veel mitte sugugi vähenenud, vaid valitseb veel praegu Eestis vahva ja mehinee meel. Neid oli peale kahe kümme tuhande, peaegu poole rohkem kui meid, aga meie jäime võitjaks. Vahvad kallid Soome vennad Keige suurem tehtavus sai teie läbi korda saadetud, nüüd on terve Eesti maa teile suure tänu võlga, ja meie ei jõua seda Teile millgi viisil ära tasuda. Sõja saagi anname meie tervelt teile ja tahame Teile suured pidud Täie venaliku armastuse, ja suure hea soovi eesti pidada, nüüd palume Teid keiki: \\\\\\\"Lähme meie püha hiiele, ja pidagem sääl ühes koos suurt rõõmu pidu!\\\\\\\" - pag 16548 -
Nüüd rutati jälle püha hiie Künkale, et rahva hulk otsata suur oli, selleperast ei mahtunud Keik püha hiie künkale, vaid mõned hulgad jäivad Sala mäele, keige esmalt toodi jumalatele ohvrid, et jumalad nende sõja Käiki olivad hästi õnnistand. Hulk põletamise ohvrid, Keige sugust varandusest, ja ka saaki mis sõja käigil oli saadud, toodi jumalatele Kümmist. Ka mittu inimest sai prii tahtlikult ohvri tules ära põletud. Vana Eestlaste sääduse järele sai rahvale teada antud, kes tahtsivad priitahtlikuld ennast ohvriks anda jumalatele, siis saivad nad ohvritules jumalatele ohvriks ära põletatud. Niisugused ohvrid oli selle korra ohverdamise ajal õige palju, ja selleperast saigi sell korral õige suured põletamise ohvrid jumalatele ohverdud, ja rahvas olivad rõõmsad, et neil jumalatele nii suurt ohvert tuua oli. Perast ohvrite toomist algas rõõmu pidu, otsata rõõmuga. Keik rahvas /h?/äidetud, pidasivad lauldes ja õiskades suuri rõõmu päävi terve nädal. Keik igapäised tööd ja tegemised olivad kõrvale pandud ja muud tegemist ei olnud, Kui üksi pidud, ja pidude toimetus. Kui pidud olivad otsa lõpenud, siis hakasivad Soomlased kodu minema, enne minemist tegivad Eesti neiud keige Soome sõja meestele uhked Krantsid, mitme sugustest lilledest ja Kroonisivad neid tänu tunnistuse kingitusega ilusaste, nüüd hakasivad Soomlased mere randa oma laevade peale astuma. Terve Eesti rahvas oli neid saatmas, keik soovisivad neile head õnne kodu jõuda, hura hüüdmistega hakasivad toredad Soome laevad sadamast minema.

Püha hiie Kallas on vee täna pääv Eesti rahvale tuntud, räägitakse rahva hulkas, et nüüd hilja aegu olla hiie kalda ligidald metsast leitud vanu kasvavaid puid, kus vask võrud olla ümber pandud, ja mõnes kohas veel vana/se? ge?/ rahvas rääkinud, et on mitmel puul leitud paelad ümber seotud. Nendest Keigest võib tunistust saada, et see koht Eesti rahval on muistsel ajal püha ja au sees hoitud saanud, nüüdse aja elanikud pruugivad seda künka harja iga aasta Jaani tule tegemise paigaks, ja tuletavad Jaani tule juures aega viites vana aegsid juhtumisi meele, mille üle sääl nurgas mõni vana mees hästi tubliste mõistab, ja teab juttu puhuda. Jaani tulel olen minagi seda juttu ja aja lugu ühe vana elatanud isakese suust kuulnud, ja et see väärt on olen seda kirja pannud, ja soovin igale luule armastajale teada saada, meie Eesti rahva mineviku juhtumisi ja elu ning olemist.
Uuemal ajal on hiie Kalda ligidald leitud ühe vana Kalmu koha, kust Kaevamise juures on hirmus palju surnu luid ja mitme sugusid vanaaegseid asju lagele tulnud, nii kui vana aegseid vasest tehtud vaagnaid, suuri vask rõngaid ja mitmed vanad mõegad, mis sääl nurga vanematel elanikudel alles praegu on.

Lisaandmed
Sisu kommentaar pp MR 2018
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 34364
Sisestaja Mari-Ann Remmel
Sisestuskuupäev 01.06.2018
Lisatud 01.06.2018 11:58
Viimati muudetud 09.11.2018 13:57
Andmed Kivikeses
Säiliku viide E
Säilik
Pala