Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide H II 48, 473/4 (4)
Täisviide H II 48, 473/4 (4) < Karksi khk. - J. Kivisäk (1895)
Viite osad Kogu:H IIKöide:48LK1:473LK2:474Pala:4
Kogumisaasta(d) 1895
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
Jaak Kivisäk
Pala kogumiskoht Pärnumaa, Karksi
Teksti sisu
Objekti liik talu
Tegelased röövel
Muud märksõnad tapmine
Žanr j
Jututüüp Sambla tallu tulnud pardiajaja, kes osutus naiseks ja kelle peremees tappis.
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Sambla talu
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Karksi
Vana küla Mäeküla
Vana talu Sambla
ERA kood Krk_Mäeküla_03
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Mäeküla
Tekst
Kudas üits Bardiaajaaja Karksi Samle talul surmai saii
Samla (Sambla) talu Karksivallan Mäeküla järve veeren uupi arvate otsekohe kümme versti Karksi lossi mant otsekohe hommukupool. Sinna olli ka üits Bardiaaja tullu raits hobese seillän Samle tare läve ette sõa rõõvastenna ja riisteena ja kõuten obese tareläve ette taras aija külgi kinni.
Muitugi tääda olive sell aal ku sõa kärä ja Bardiaaja mee maad laastive inime irmul mõtsan varjun sii kõrd ku si Bardiaaja tullu ollu üits inimene (mees) kodun leibakotsmen taren ahju suu ehen, tare ollu paksu suitsu täüs ja tõise ollu mõtsan varjun. Si mees kes ütsinte kodun ollu nännu tarest seest läbi suidsu vällä? Et üits Bardiaaja, vällan aija külgi hobest kinni kõutap! Mees kaenu siss ku üles ahju pääle varju saanu. Sis ollu ka külm Märdi ja Kadri päevä vaheaeg: Maa olla kangest külmanu ja lume rätsäkut tullu taevast maapääle maha ja kainus vali tuul puhanu vallän. Bardiaaja tullu siss kohe tare läävest sisse sõa rõõvin ja riisten. Et tall küilm ollu siss lännu ta ahju suu ette tule paistel. Tõmmanu rõõva eest üles ja akkanu reiiesit paistme: mees nännu ahju pääld varjust läbi süidsu et ta naisterahvas ollu ja mõtenu ahju pääl. Sieast litsiliru lase mia nüüd siia riisme tulla, mees võtten siss ahju päält kihist alu ja anten kuhalt Bardiaajal otsa ja lönu ta pooil surnus maha. Mees tullu siss ruttu ahju päält maha ja tapen temat seni aluge maha kui ta peris einge vällä eiten.
Kuda selle Bardiaaja ärä tapen olli, siis võtten ta ka selle Bardiaaja vardantuse mis temäl ligi olli kulda ja hõpet tall küll paillu ei ole ollu suguperäst siski ni peräntenu ta omal (entel) hobuse viinu ta järve veerte sügäve kotel veere päääle tapen ärä ja visanu vette rõõva ni visanu ta ahju tulle ja sõa riista viinu ta mõtsa matten maa ala et tõise Bardiaaja märgi ei saa kui na kõrd jälle juhtus Samle tulema.
Mees tennu siss leva ahju ja lännu mõtsa tõistel oma Samle talu rahval sedä sündinu lugu tääda andme kes siss mõtsan ollu rõõmse ja tullu kodu kui nemä kodu tullu seni ollu leva ahjun ära küdsanu na võten leva ahjust vällä ja hakanu suure isuge sööma söönu kõttu täus ja lännu jälle mõtsa varjun ja võten ülejäänu leva manu.
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 34311
Sisestaja Reeli Reinaus
Sisestuskuupäev 01.11.2018
Lisatud 01.11.2018 12:15
Viimati muudetud 01.11.2018 12:29
Andmed Kivikeses
Säiliku viide H II 48
Säilik
Pala