Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide AES MT 13, 1/4 (1)
Täisviide AES MT 13, 1/4 (1) < Tarvastu khk. – J. Rõks < Ell Ronimus (1925)
Viite osad Kogu:AES MTKöide:13LK1:1LK2:4Pala:1
Kogumisaasta(d) 1925
Esitajad
Nimi Isikumärkus Elukoht Päritolu Päritolumärkus Vanus Sünniaasta
Ell Ronimus Viljandimaa, Tarvastu
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
J. Rõks
Teksti sisu
Objekti liik saun
Tegelased hiid/kurat
Žanr j
Jututüüp Keerd Antsu saun, mis olnud Vanapagana teeraja peal. Viimaks Ants sundinud Vp see mujale viima
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Keerd Antsu sauna vare
Vana maakond Viljandimaa
Kihelkond Tarvastu
Uus maakond Viljandi maakond
Tekst
Vana Keerd Ansu sann
Va Keerd Ansul ol´l järve veeren sann. Ja eläs’ oma naesega pal´t kategese sääl ja kaits last ol´l. Ja sõs egä üü käis üits vana mees ja küsib iki: "Kas Keerd kodun om?" Naesele oll õpetet, et peab ütlema: "Keerd om kodun." Nüt tuleb jälle, küsib: "Kas Keerd kodun om?" Ja naene ütel: "Om kodun."
Aga nüüd oliva üits seitse aasta ärä elänu sääl sannan – va Keerd Ants oma Liisuga. Aga nüt tuli ommetegi üits innemene, kes tahab kor´tenise sinna sanna, üits lesknaene. Aga Keerd Ants ütleb: "Ma’i saa võtta, sa ütled ärä, ku mind kodun ei ole, et mind ei ole. Siin peab alati ütlema, et ole kodun." Lesk jäi sinna selle tingimisega, et ütleb egä kord, et Ants om kodun. Temä oll sääl ärä elänu üits kaits-kolm aastat ja nüt tul´l jälle üüisi see vana mees ja küsk: "Kas Keerd om kodun?" Aga lesknaene ütel: "Ei ole." Ja nüt tuli vana mees sissi, näe – ja Ansu naene tääsi, et see ei ole õige mees, ja läits ahju oma kate latsega ja sõs kolm kadajast risti suu ette. Aga lesenaese pitsit’ ta ära, sest selle Keerd Ansu sann oll Vanapagana teeraa pääl. Selleberäst ta tedä äräde ai egä üü. Aga sai sedasi – ja vana Keerd Ants mõtel, mis nüid saab. Ärade pea minema, aga ma tee üte tüki, et ta peab minu esi ärä viima. Ütel naesele sedasi: "Ku ta nüd jälle tuleb, sõs ütle, et ei ole kodun." Aga esi oll kodun küll. Sõs tuli sissi, kui üteld oll ja nüid võtt vana Keerd Ants ta käsile. Ja sõs võt´t ta kinni, an´d üte hää kehakuuma ja ütel: "Kui ma su teeraa pääl een ole, sõs vii mu tõese kota pääle, aga kui mitte, sõs ma anna sulle tõese nahatavve veel." No nüt tedä ähvardedi, ta läits ära. Aga tõene jälle tagasi, küsib: "Kas Keerd kodun om?" Üteldi, et ei ole kodun. Kuida sissi jälle tuli ja Keerd oll kodun, sõs võeti ta jälle kinni ja sõs tedä vemmeldedi nõnda paelu sõnigui Vanapagan nakas’ Keerd Antsu paluma, Ants ütel: "Vii mu ära, aga kurja ei tohi tetä, et sa mu vette paned, aga ää maa pääle pead mu panema." Ta lubasi. Aga nüt tuleb kolmas üü, heidäb vana Keerd magama ja es tule vana meest küs´kma. Aga nüd vana Keerd tunneb, et säng nakab liikma. Naene heränü ülesse ja vana Keerd mõtel: "No nüta mu viib, saab näta." Aga nüüd viis taga (Võrtsjärve põhja pool otsan om sääl Saba nõnakärk) järve veere sissi ja sääl om pirilda järve veere sehen vana Keerd Ansu sanna vare näta. Ja kuida ära oll viinu, sõs oll säält sissi ütelnu, kus ta egä üü küs´k, et nüüd ole ma su ärä toonu hää kota pääle. Ja sõs jätt ta vana Keerd Ansu rahu, see eläs sääl oma eluaja ja asi kuulutap sedä juttu veel.
Redigeeritud tekst
Vana Keerd Ansu sann
Va Keerd Ansul ol´l järve veeren sann. Ja eläs’ oma naesega pal´t kategese sääl ja kaits last ol´l. Ja sõs egä üü käis üits vana mees ja küsib iki: "Kas Keerd kodun om?" Naesele oll õpetet, et peab ütlema: "Keerd om kodun." Nüt tuleb jälle, küsib: "Kas Keerd kodun om?" Ja naene ütel: "Om kodun."
Aga nüüd oliva üits seitse aasta ärä elänu sääl sannan – va Keerd Ants oma Liisuga. Aga nüt tuli ommetegi üits innemene, kes tahab kor´tenise sinna sanna, üits lesknaene. Aga Keerd Ants ütleb: "Ma’i saa võtta, sa ütled ärä, ku mind kodun ei ole, et mind ei ole. Siin peab alati ütlema, et ole kodun." Lesk jäi sinna selle tingimisega, et ütleb egä kord, et Ants om kodun. Temä oll sääl ärä elänu üits kaits-kolm aastat ja nüt tul´l jälle üüisi see vana mees ja küsk: "Kas Keerd om kodun?" Aga lesknaene ütel: "Ei ole." Ja nüt tuli vana mees sissi, näe – ja Ansu naene tääsi, et see ei ole õige mees, ja läits ahju oma kate latsega ja sõs kolm kadajast risti suu ette. Aga lesenaese pitsit’ ta ära, sest selle Keerd Ansu sann oll Vanapagana teeraa pääl. Selleberäst ta tedä äräde ai egä üü. Aga sai sedasi – ja vana Keerd Ants mõtel, mis nüid saab. Ärade pea minema, aga ma tee üte tüki, et ta peab minu esi ärä viima. Ütel naesele sedasi: "Ku ta nüd jälle tuleb, sõs ütle, et ei ole kodun." Aga esi oll kodun küll. Sõs tuli sissi, kui üteld oll ja nüid võtt vana Keerd Ants ta käsile. Ja sõs võt´t ta kinni, an´d üte hää kehakuuma ja ütel: "Kui ma su teeraa pääl een ole, sõs vii mu tõese kota pääle, aga kui mitte, sõs ma anna sulle tõese nahatavve veel." No nüt tedä ähvardedi, ta läits ära. Aga tõene jälle tagasi, küsib: "Kas Keerd kodun om?" Üteldi, et ei ole kodun. Kuida sissi jälle tuli ja Keerd oll kodun, sõs võeti ta jälle kinni ja sõs tedä vemmeldedi nõnda paelu sõnigui Vanapagan nakas’ Keerd Antsu paluma, Ants ütel: "Vii mu ära, aga kurja ei tohi tetä, et sa mu vette paned, aga ää maa pääle pead mu panema." Ta lubasi. Aga nüt tuleb kolmas üü, heidäb vana Keerd magama ja es tule vana meest küs´kma. Aga nüd vana Keerd tunneb, et säng nakab liikma. Naene heränü ülesse ja vana Keerd mõtel: "No nüta mu viib, saab näta." Aga nüüd viis taga (Võrtsjärve põhja pool otsan om sääl Saba nõnakärk) järve veere sissi ja sääl om pirilda järve veere sehen vana Keerd Ansu sanna vare näta. Ja kuida ära oll viinu, sõs oll säält sissi ütelnu, kus ta egä üü küs´k, et nüüd ole ma su ärä toonu hää kota pääle. Ja sõs jätt ta vana Keerd Ansu rahu, see eläs sääl oma eluaja ja asi kuulutap sedä juttu veel.
Lisaandmed
Sisu kommentaar Vp
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 33735
Sisestaja Reeli Reinaus
Sisestuskuupäev 27.09.2018
Lisatud 27.09.2018 23:27
Viimati muudetud 27.09.2018 23:27
Andmed Kivikeses
Säiliku viide AES MT 13
Säilik
Pala