Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide ÕES, EK 158, 13/4
Täisviide ÕES, EK 158, 13/4
Viite osad Kogu:ÕES, EKKöide:158LK1:13LK2:14Pala:
Kogumisaasta(d)
Teksti sisu
Objekti liik järv, sild, org
Tegelased hiid/kurat
Žanr muist
Jututüüp Koodiorus elavad paganad tahtnud üle Kariste järve ühe ööga silda teha, kuid kukk kirenud enne. Olnud ka ristiinimestega sõbrad. Vanapaganad elanud veel mitmes kohas - Viljandi orus, Heimtalis, Toris ja Karksis
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Kivivare
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Halliste
Täpsem asukoht Mõisa ja kasarmu vahel
Uus maakond Viljandi maakond
Koht 2
Objekti nimetus Kivivare
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Halliste
Täpsem asukoht Sõnni palvemaja taga
Uus maakond Viljandi maakond
Koht 3
Objekti nimetus Varepealsed
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Halliste
Vana küla Vana-Kariste
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Vana-Kariste
Koht 4
Objekti nimetus Vana-Kariste järv
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Halliste
Vana küla Vana-Kariste
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Vana-Kariste
Koht 5
Objekti nimetus Koodiorg
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Halliste
Vana küla Päigiste
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Päigiste
Koht 6
Objekti nimetus Karksi lossiorg
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Karksi
Vana küla Karksi
ERA kood Krk_Karksi-Nuia_02
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Karksi
Koht 7
Objekti nimetus Heimtali
Vana maakond Viljandimaa
Kihelkond Paistu
Vana küla Heimtali
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Heimtali
Koht 8
Objekti nimetus Viljandi
Vana maakond Viljandimaa
Kihelkond Viljandi
Vana küla Viljandi
Uus maakond Viljandi maakond
Uus küla Viljandi
Koht 9
Objekti nimetus Tori põrguhaud
Vana maakond Pärnumaa
Kihelkond Tori
Vana küla Tori
Uus maakond Pärnu maakond
Uus küla Tori
Tekst
Üks jutt paganate mägedest
Veel on praego seda rahvast, kes usuvad ja ütlevad: metspaganaid ehk poolristimata inimesi olevat, kes mägede-orgode koobaste sees peavad elama. Rääkisid meie vanemad meile ja ütlesid ennast oma vanematest kuulnud seda, et Vana-Kariste Koodioro mäe sees, kui alles suured metsad on olnud, paganad elanud ja mito kord ennast õhtusel ajal inimestele näitnud ja mito tempa inimestele, kes pärast päeva on käinud, teinud. Neid joobnuid käkkistand ja öökäijad metsa vedanud eksituses. On nemad ka muud märki teinud, mis praeko veel alles räägitav ja mõnes kohtas nähtav on. Üks neist tempudest on see, et nemad tahtnud Kariste järvest ühe ööga kivisilda üle teha nende tarvis, kes pärast päeva sest sillast üle käivad, siis sisse järve tarvis lükata, et hinged silla tegijale saavad. Nemad on siis kive, mis väga suuredki olnud, kokko korjanud, kahekeste, teine isane ja teine tema emane. Isane on kiva üles kaalunud ja emane on neid oma põllega järve sillaks kannud; isane on seni kui emane kaks korda oma põllega on viinud, jälle kaks vare kive valmis korjand. Kui veel kolmas kord oleks saanud viia, siis oleks karta, et sild oleks valmis saanud, aga õnneks, et kukk on laulnud ja ristiinimesed olid risti ette heitnud, siis on põllepanne katki läinud ja se sild poolikul jäänud, mis oli hakatud tegema. Aga need kivid, mis praego Kariste järves vee all silla viisil paistavad, hüidvad kalamehed Varepeälseks. Kaks vare on neid kive, mis isane seni kokko korjand, alles mõisa nurme peäl: teine vare on Sõnni palvemaja taga neli ehk viis vago maad, teine jälle mõisa ja kasarmi vahel, mis keik suured ja juurega kivid on. Need paganad ehk poolristimata inimesed on ka rääkinud ja mõne ristirahva seltsist eneste sõbraks pidanud, kes nende tahtmist on teinud.
Mõnele juhatand vana põlve raha maast üles, mõnele jälle pakkunud elamise ja varanduse õnne, kui aga võtaks teha, mis tahvad: inimest tappa või muud rasket patto teha, mis inimest hukka saadab. Neid poolkuradid neid om olnud mitme ja setme mägede sees: ninda kui Karksi vana linna, Viljandi ja Koodioro, ehk Eimtali ning ka Tori haude pääl, mis tänapäevani veel lahti seisvad. Ka nemad hüidnud üksteisi vadereks; Karksin, kui sääl orrun leiba teinud, siis küsinud Kariste orust leivalappid ja hõikanud:
\"Vader! heida mulle leivalappid!\" Siis seda on säält siia ära kuulnud ja siit sinna visatud. Ninda on ka Viljandi ja Koodioro vahel tehtud. Ka nemad on maja peäl poolemaamehed olnud, küs ristiinimene teise poole peäl, aga tema ikka rikkam, sest ta vahel lummutamisi nägemata teise omandust ja vilja ära järgsi riisunud, ning oma aita kokko vedanud. Tuleb üht ja teist veel neist tühjest kõnelda.
Redigeeritud tekst
Üks jutt paganate mägedest
Veel on praego seda rahvast, kes usuvad ja ütlevad: metspaganaid ehk poolristimata inimesi olevat, kes mägede-orgode koobaste sees peavad elama. Rääkisid meie vanemad meile ja ütlesid ennast oma vanematest kuulnud seda, et Vana-Kariste Koodioro mäe sees, kui alles suured metsad on olnud, paganad elanud ja mito kord ennast õhtusel ajal inimestele näitnud ja mito tempa inimestele, kes pärast päeva on käinud, teinud. Neid joobnuid käkkistand ja öökäijad metsa vedanud eksituses. On nemad ka muud märki teinud, mis praeko veel alles räägitav ja mõnes kohtas nähtav on. Üks neist tempudest on see, et nemad tahtnud Kariste järvest ühe ööga kivisilda üle teha nende tarvis, kes pärast päeva sest sillast üle käivad, siis sisse järve tarvis lükata, et hinged silla tegijale saavad. Nemad on siis kive, mis väga suuredki olnud, kokko korjanud, kahekeste, teine isane ja teine tema emane. Isane on kiva üles kaalunud ja emane on neid oma põllega järve sillaks kannud; isane on seni kui emane kaks korda oma põllega on viinud, jälle kaks vare kive valmis korjand. Kui veel kolmas kord oleks saanud viia, siis oleks karta, et sild oleks valmis saanud, aga õnneks, et kukk on laulnud ja ristiinimesed olid risti ette heitnud, siis on põllepanne katki läinud ja se sild poolikul jäänud, mis oli hakatud tegema. Aga need kivid, mis praego Kariste järves vee all silla viisil paistavad, hüidvad kalamehed Varepeälseks. Kaks vare on neid kive, mis isane seni kokko korjand, alles mõisa nurme peäl: teine vare on Sõnni palvemaja taga neli ehk viis vago maad, teine jälle mõisa ja kasarmi vahel, mis keik suured ja juurega kivid on. Need paganad ehk poolristimata inimesed on ka rääkinud ja mõne ristirahva seltsist eneste sõbraks pidanud, kes nende tahtmist on teinud.
Mõnele juhatand vana põlve raha maast üles, mõnele jälle pakkunud elamise ja varanduse õnne, kui aga võtaks teha, mis tahvad: inimest tappa või muud rasket patto teha, mis inimest hukka saadab. Neid poolkuradid neid om olnud mitme ja setme mägede sees: ninda kui Karksi vana linna, Viljandi ja Koodioro, ehk Eimtali ning ka Tori haude pääl, mis tänapäevani veel lahti seisvad. Ka nemad hüidnud üksteisi vadereks; Karksin, kui sääl orrun leiba teinud, siis küsinud Kariste orust leivalappid ja hõikanud:
\"Vader! heida mulle leivalappid!\" Siis seda on säält siia ära kuulnud ja siit sinna visatud. Ninda on ka Viljandi ja Koodioro vahel tehtud. Ka nemad on maja peäl poolemaamehed olnud, küs ristiinimene teise poole peäl, aga tema ikka rikkam, sest ta vahel lummutamisi nägemata teise omandust ja vilja ära järgsi riisunud, ning oma aita kokko vedanud. Tuleb üht ja teist veel neist tühjest kõnelda.
Lisaandmed
Sisu kommentaar Vp, Vp naine
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 33733
Sisestaja Reeli Reinaus
Sisestuskuupäev 27.09.2018
Lisatud 27.09.2018 22:25
Viimati muudetud 28.09.2018 15:19
Andmed Kivikeses
Säiliku viide ÕES, EK 158
Säilik
Pala