Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide E 54078
Täisviide E 54078 < Reigi khk. – E. Laid (1923)
Viite osad Kogu:EKöide:LK1:54078LK2:Pala:
Kogumisaasta(d) 1923
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
E. Laid
Pala kogumiskoht Läänemaa, Reigi
Teksti sisu
Objekti liik kalme, kivivare
Tegelased hiid/kurat, loom/lind/kala
Žanr arh, topon, andm
Jututüüp Kaks kivivaret, võimalikku kalmet, mida kutsutakse Tondi taskuvaredeks. Vanapagan vedanud kive, kuid kukk laulnud
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Tondi taskuvared
Vana maakond Läänemaa
Kihelkond Reigi
Vana küla Kõrgessaare
Täpsem asukoht mõisa maal
Uus maakond Lääne maakond
Uus küla Kõrgessaare
Tekst
Kivihunik Tondi taskuvare
Endise Isabella mõisa maal asunik Mihkel Klee kruntis, selle elumajast umb. 100 m loodes, aruheinamaal põldude ligi. Siin on kaks üksteisest umb. 1,5 m laia madala heinamaasoonega eraldet suuremat kõrgemat küngast, mis pealt kaet lahtiste suuremate ning vähemate raudkividega. Edelapoolsem neist, suurem, on edelast-kirdesse umb. 20 m pikk ja teisiti umb. 13 m lai, 1–1,5 m kõrge. Loodes paistab kink kaet olema nagu mingi lahtisest kivest koos seisva valliga. Siis on ka künka kalle ja kõrgus suurimad. Kagu ja kirde poole laskub vare vähe, on kaet mättakorraga ja langeb pikkamisi vastu heinamaad. Edelast kuni kirdeni paistab vare piirat olevat kraaviga, mille põhjas kive ja mida võib kõige selgemini praegu eraldada loodes. Läänes ja edelas on kraavi põhjas mingid kivimoodustused, mis võiksid ka hiljemalt sinna loobit olla. Lõunas on vare jalal vähe suurem kive täis varisend auk. Kagus on samuti 3 kuni 2 m laia sügavamat lameda põhjaga auku, mis vanad öeldakse olevat. Samasuguseid leidub veel varest vähe kaugemal läänes ja põhjas. Vähem, kirdepoolsem vare, on peaaegu ümmargune edelast-kirdesse umb. 11 m ja teisiti 8 m läbi mõõta, kaet pealt kaunis suurte lahtiste raudkividega. Kõrgus edelast, teise vare poolt umb. 60 cm, kirdest ainult 10 cm, kus varet piiravad samuti augud. Auke on ka vare idajalal. Osa neist, mis on suuremad ja asuvad – varest kaugemal, olevat vanad mõisa kartulikuhjade asemed. Rahvas tunneb varesid Tondi taskuvare nime all ja jutustab, et need Tondi taskust vood[r]i kärisedes langenud, kui see sealt mööda käind ja kukk Isabella mõisas kolmat korda laulnud. Kord, kui varest veet kibe aia jaoks, tulnud sellest pealuid välja. Vedamine jäet pooleli. Seda kuid keegi kindlast[i] tõendada ei tea. Harvalt räägitavat varedest rahva seas ka kui kabeliasemest. Muud rahvas selle kohta ei tea. Üldiselt on ta ümberkaudu elanikkude seas kaunis tuttav. Kuid mis otstarve tal on olnud, on raske öelda. Võib-olla on siia lihtsalt mõisa põllult kunagi kive kokku veet või on ta mõne omaaegse ehituse jäänud.
Redigeeritud tekst
Kivihunik Tondi taskuvare
Endise Isabella mõisa maal asunik Mihkel Klee kruntis, selle elumajast umb. 100 m loodes, aruheinamaal põldude ligi. Siin on kaks üksteisest umb. 1,5 m laia madala heinamaasoonega eraldet suuremat kõrgemat küngast, mis pealt kaet lahtiste suuremate ning vähemate raudkividega. Edelapoolsem neist, suurem, on edelast-kirdesse umb. 20 m pikk ja teisiti umb. 13 m lai, 1–1,5 m kõrge. Loodes paistab kink kaet olema nagu mingi lahtisest kivest koos seisva valliga. Siis on ka künka kalle ja kõrgus suurimad. Kagu ja kirde poole laskub vare vähe, on kaet mättakorraga ja langeb pikkamisi vastu heinamaad. Edelast kuni kirdeni paistab vare piirat olevat kraaviga, mille põhjas kive ja mida võib kõige selgemini praegu eraldada loodes. Läänes ja edelas on kraavi põhjas mingid kivimoodustused, mis võiksid ka hiljemalt sinna loobit olla. Lõunas on vare jalal vähe suurem kive täis varisend auk. Kagus on samuti 3 kuni 2 m laia sügavamat lameda põhjaga auku, mis vanad öeldakse olevat. Samasuguseid leidub veel varest vähe kaugemal läänes ja põhjas. Vähem, kirdepoolsem vare, on peaaegu ümmargune edelast-kirdesse umb. 11 m ja teisiti 8 m läbi mõõta, kaet pealt kaunis suurte lahtiste raudkividega. Kõrgus edelast, teise vare poolt umb. 60 cm, kirdest ainult 10 cm, kus varet piiravad samuti augud. Auke on ka vare idajalal. Osa neist, mis on suuremad ja asuvad – varest kaugemal, olevat vanad mõisa kartulikuhjade asemed. Rahvas tunneb varesid Tondi taskuvare nime all ja jutustab, et need Tondi taskust vood[r]i kärisedes langenud, kui see sealt mööda käind ja kukk Isabella mõisas kolmat korda laulnud. Kord, kui varest veet kibe aia jaoks, tulnud sellest pealuid välja. Vedamine jäet pooleli. Seda kuid keegi kindlast[i] tõendada ei tea. Harvalt räägitavat varedest rahva seas ka kui kabeliasemest. Muud rahvas selle kohta ei tea. Üldiselt on ta ümberkaudu elanikkude seas kaunis tuttav. Kuid mis otstarve tal on olnud, on raske öelda. Võib-olla on siia lihtsalt mõisa põllult kunagi kive kokku veet või on ta mõne omaaegse ehituse jäänud.
Lisaandmed
Kirjandus Sama: Eesti NSV TA Ajaloo Instituut, Arheoloogia sektori materjalid < Reigi khk. – E. Laid (1923)
Sisu kommentaar Vp
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 32494
Sisestaja Reeli Reinaus
Sisestuskuupäev 28.08.2018
Lisatud 28.08.2018 18:23
Viimati muudetud 29.08.2018 00:27
Andmed Kivikeses
Säiliku viide E
Säilik
Pala