Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide TA LK komisjoni materjalid
Täisviide TA Looduskaitse Komisioni materjalid < Rõngu khk – V. Mägi
Viite osad Kogu:Köide:LK1:LK2:Pala:
Kogumisaasta(d)
Kogujad
Nimi Sünniaasta Märkus
V. Mägi
Teksti sisu
Objekti liik järv, kivi
Tegelased hiid/kurat, hiid
Žanr topon, muist
Jututüüp Tondikivi ja allikas. Tondikivi visatud sortsi poolt. Läheduses teine kivi, millest enamus maa all
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Kikerpere soo
Koht 2
Objekti nimetus Võrtsjärv
Koht 3
Objekti nimetus Peipsi järv
Koht 4
Objekti nimetus Tondikivi
Vana maakond Tartumaa
Kihelkond Rõngu
Vana küla Koruste
Vana talu Juka
Uus maakond Tartu maakond
Uus küla Koruste
GPS-x 6446407.10
GPS-y 626351.64
Koht 5
Objekti nimetus Liimikmägi
Vana maakond Tartumaa
Kihelkond Rõngu
Uus maakond Tartu maakond
Uus küla Koruste
Koht 6
Objekti nimetus Tondikivi allikas
Vana maakond Tartumaa
Kihelkond Rõngu
Vana talu Juka
Uus maakond Tartu maakond
Uus küla Koruste
GPS-x 6446407.10
GPS-y 626351.64
Koht 7
Objekti nimetus Kivi
Vana maakond Tartumaa
Kihelkond Rõngu
Vana talu Juka
Uus maakond Tartu maakond
Uus küla Koruste
Tekst
Kõnesolev Tondikivi asub Lõuna-Tartumaal Rõngu kihelkonnas Rõngu vallas Juka talu karjamaal. Ta asub ühe vee uuristatud ürgse oru nõlvakul. Nimetatud ürgorg ühineb ühe suurema oruga, mis suubub Võrtsjärve madalikku. Tondikivi ligiduses on kõrgem küngas, mida rahvas Liimikmäeks nimetab. See küngas on ümbruskonna kõrgeim koht. Orust ida poole on mets, kuna läänepoolne orunõlv ja Liimikmägi on kannustikune karjamaa.
Otse Tondikivi ääre alt voolab välja allikas ja moodustab väikese ojakese. Tähelepanuvääriv on see, et nimetatud ojake umbes 50 m pikkuse salaoja moodustab. Vihmastel suvedel on nimetatud allikas veerikas, kuid kuivadel aegadel kuivab ta peaaegu ära. Tondikivi on hallist graniidist, läbi põimunud üksikute punaste ränikivikihtidega. Ka mõned mustad kihid tulevad nähtavale. Kivi pikkus on 7 meetrit, laius päält 3 meetrit ja kõrgus 2,5 meetrit. Ta päälmine pind on sile ja moodustab tasase ovaalse platvormi. Ühes otsas on tal isesugune väljaulatuv osa, mis talle annab auto või omnibuse välimise kuju. Küljed on tasased ja veidi kumeras. Üks külgedest on pooleldi kalda sees, kuna teine täiesti näha. Tähelepandavad on vaod kivi küljel. Neid on lehvikukujuliselt ja neid,on kolm. Nad algavad kivi alt ja lähevad kivi küljel kokku. Nende vagude sügavus on 5 cm ja laius umbes sama. Vagude põhjad on kaetud isesuguste mustade ja ränikivikristallidega. Kas ka teisel küljel niisuguseid vagusid on, seda ei tea, sest see külg on maa sees. Üldse tekitavad need vaod niisugust muljet, nagu oleks seda kivi linguga visatud ja siis on lingu nöörid need vaod sinna sisse surunud. Praegu avaldab kivi pealt lagunemise tundemärke, ta päälmine pind on täis väikesi praokesi. Päälmine ja ka külgpind on osaliselt kaetud samblaga, kuna ühe suurema prao vahel kasvab väike kuusk ja mõned vaarikad.
Mõnikümmend meetrit Tondikivist lõuna pool asub teine, väiksem kivi, mis rahva jutu järele olevat Tondikivist veelgi suurem ja ainult üks osa asuvat temast maa peal. Peale nimetatute on sääl ümbruses veel palju väiksemaid kive. Kohapääl liiguvad Tondikivi kohta igasugused jutud. Räägitakse, et see olevat seesama kivi, mille Sorts või Vetevaim Kikerpere soo äärest linguga heitnud, kui nad Kalevipojaga võitlesid ja Vetevaim kivi Võrtsjärve äärde ja Kalevipoeg Peipsi äärde viskas. Peale selle olevat Tondikivi juures nõiatuld nähtud ja tondid olla sääl raha keetnud. Ka minevat kivi juurest käik maa alla, sellepärast kaduvatki allikavesi ära. Pikseilmaga välk lööb tihti sinna orgu ja inimesed ütlevad: \"Näe, kui otsib Vanapaganat.\"
Redigeeritud tekst
Kõnesolev Tondikivi asub Lõuna-Tartumaal Rõngu kihelkonnas Rõngu vallas Juka talu karjamaal. Ta asub ühe vee uuristatud ürgse oru nõlvakul. Nimetatud ürgorg ühineb ühe suurema oruga, mis suubub Võrtsjärve madalikku. Tondikivi ligiduses on kõrgem küngas, mida rahvas Liimikmäeks nimetab. See küngas on ümbruskonna kõrgeim koht. Orust ida poole on mets, kuna läänepoolne orunõlv ja Liimikmägi on kannustikune karjamaa.
Otse Tondikivi ääre alt voolab välja allikas ja moodustab väikese ojakese. Tähelepanuvääriv on see, et nimetatud ojake umbes 50 m pikkuse salaoja moodustab. Vihmastel suvedel on nimetatud allikas veerikas, kuid kuivadel aegadel kuivab ta peaaegu ära. Tondikivi on hallist graniidist, läbi põimunud üksikute punaste ränikivikihtidega. Ka mõned mustad kihid tulevad nähtavale. Kivi pikkus on 7 meetrit, laius päält 3 meetrit ja kõrgus 2,5 meetrit. Ta päälmine pind on sile ja moodustab tasase ovaalse platvormi. Ühes otsas on tal isesugune väljaulatuv osa, mis talle annab auto või omnibuse välimise kuju. Küljed on tasased ja veidi kumeras. Üks külgedest on pooleldi kalda sees, kuna teine täiesti näha. Tähelepandavad on vaod kivi küljel. Neid on lehvikukujuliselt ja neid,on kolm. Nad algavad kivi alt ja lähevad kivi küljel kokku. Nende vagude sügavus on 5 cm ja laius umbes sama. Vagude põhjad on kaetud isesuguste mustade ja ränikivikristallidega. Kas ka teisel küljel niisuguseid vagusid on, seda ei tea, sest see külg on maa sees. Üldse tekitavad need vaod niisugust muljet, nagu oleks seda kivi linguga visatud ja siis on lingu nöörid need vaod sinna sisse surunud. Praegu avaldab kivi pealt lagunemise tundemärke, ta päälmine pind on täis väikesi praokesi. Päälmine ja ka külgpind on osaliselt kaetud samblaga, kuna ühe suurema prao vahel kasvab väike kuusk ja mõned vaarikad.
Mõnikümmend meetrit Tondikivist lõuna pool asub teine, väiksem kivi, mis rahva jutu järele olevat Tondikivist veelgi suurem ja ainult üks osa asuvat temast maa peal. Peale nimetatute on sääl ümbruses veel palju väiksemaid kive. Kohapääl liiguvad Tondikivi kohta igasugused jutud. Räägitakse, et see olevat seesama kivi, mille Sorts või Vetevaim Kikerpere soo äärest linguga heitnud, kui nad Kalevipojaga võitlesid ja Vetevaim kivi Võrtsjärve äärde ja Kalevipoeg Peipsi äärde viskas. Peale selle olevat Tondikivi juures nõiatuld nähtud ja tondid olla sääl raha keetnud. Ka minevat kivi juurest käik maa alla, sellepärast kaduvatki allikavesi ära. Pikseilmaga välk lööb tihti sinna orgu ja inimesed ütlevad: \"Näe, kui otsib Vanapaganat.\"
Lisaandmed
Tekstimärkus Ilmunud: \"Muistendid Vanapaganast\"
Sisu kommentaar Vp, Kp
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 32243
Sisestaja Reeli Reinaus
Sisestuskuupäev 17.08.2018
Lisatud 16.08.2018 19:32
Viimati muudetud 17.08.2018 15:38
Andmed Kivikeses
Säiliku viide
Säilik
Pala