Teated 

Teade


Arhiiviandmed
Viide Ma-rahwa Kassuline Kalender..., 36/7
Täisviide Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1851, lk. 36—37.
Viite osad Kogu:Köide:LK1:LK2:Pala:
Kogumisaasta(d) 1851
Teksti sisu
Objekti liik jõgi, auk/lohk
Tegelased hiid
Žanr muist
Jututüüp Kalevipoeg ja raudmehed Koiva kaldal
Pärimuskohad
Koht 1
Objekti nimetus Koiva jõgi
Vana maakond Võrumaa
Kihelkond Hargla
Uus maakond Valga maakond
Tekst
[Kalevipoeg ja raudmehed Koiva kaldal]
A.
„Lühhidelt tahhan siin sõllest räkida. Sesinnane sõlg ei olnud õbbedast, waid ühhe ellaja luust tehtud, mis kallimaks arwatakse kui kulda. Se immeline ellajas ellab süggawal India maal, temmal on kenna kirju nahk ja wägga maggus ais, mis kõik lomad rõemsaks ja aiged terweks teeb. — Surreb ellajas, siis lähheb maggus ais luie sisse, kust ta ial ärra ei kau. Luust kunstlikult nikkertatud sõlg paistis läbbi kui klaas, liigas elledamast kui õbbe, walgemast kui lummi ja aises illusamast kui Maarja-rohhi. Sõlle wäljapole külle peale ollid kennad pildikujjud nikkerdatud, kujjude wahhel jooksid kuldwirud, sõrwad sinnised ja punnased. Keskpaika olli wägga kennast üllestehtud, kuida ennemuiste Kallewi-poeg Koiwa jõel wähhil olli ja kolm raudride mehhed temmale wõersi tullid. Kallewi-poeg istus kässi põsakil kaldal, üks juurtega tükkis maast ülleskistud kuusk olli södi wardaks, ja obbune södiks warda otsas. Raudride mehhed tahtsid Kallewi-poega endale abbimehheks palgata. Kallewi-poeg ütles: „Essiteks peame rammo katsuma, kas kokko sünnime? Ma ei wiitsi teie kõhhetumate pärrast üllestõusta. Tõmmake mo söda warras jõest wälja, et nähha saan, kas wähkesi külles on?“ Raudmehhed ei jõudnud warrast ligutada. Kallewi-poeg käskis neid liggemale astuda; tõstis neid siis kolmekeste omma pahhema käe pihhule, wõttis parrema käe sõrmedega essimese raudmehhe niudest kinni ja wiskas kät rabbades tedda mahha, et mehhike rinnuni ma sisse waus; teine waus suni, agga kolmandamale olli nisugguse matsu annud, et raudmees kaks sülda ma alla waus, ja auk weel tännapäwani Koewa jõe kaldal nähtawal on. Seal ei ussaldanud keddagi pikkemalt Kallewi-poeaga kaupa akkata sobbima. Sedda, mis sõnnaga täielikult ei jõua ärraselletada, olli pildi kombel illusast sõlle peale tehtud, ja kirri pildi ümber aitas luggu tähhentada.“
Redigeeritud tekst
„Lühhidelt tahhan siin sõllest räkida. Sesinnane sõlg ei olnud õbbedast, waid ühhe ellaja luust tehtud, mis kallimaks arwatakse kui kulda. Se immeline ellajas ellab süggawal India maal, temmal on kenna kirju nahk ja wägga maggus ais, mis kõik lomad rõemsaks ja aiged terweks teeb. — Surreb ellajas, siis lähheb maggus ais luie sisse, kust ta ial ärra ei kau. Luust kunstlikult nikkertatud sõlg paistis läbbi kui klaas, liigas elledamast kui õbbe, walgemast kui lummi ja aises illusamast kui Maarja-rohhi. Sõlle wäljapole külle peale ollid kennad pildikujjud nikkerdatud, kujjude wahhel jooksid kuldwirud, sõrwad sinnised ja punnased. Keskpaika olli wägga kennast üllestehtud, kuida ennemuiste Kallewi-poeg Koiwa jõel wähhil olli ja kolm raudride mehhed temmale wõersi tullid. Kallewi-poeg istus kässi põsakil kaldal, üks juurtega tükkis maast ülleskistud kuusk olli södi wardaks, ja obbune södiks warda otsas. Raudride mehhed tahtsid Kallewi-poega endale abbimehheks palgata. Kallewi-poeg ütles: „Essiteks peame rammo katsuma, kas kokko sünnime? Ma ei wiitsi teie kõhhetumate pärrast üllestõusta. Tõmmake mo söda warras jõest wälja, et nähha saan, kas wähkesi külles on?“ Raudmehhed ei jõudnud warrast ligutada. Kallewi-poeg käskis neid liggemale astuda; tõstis neid siis kolmekeste omma pahhema käe pihhule, wõttis parrema käe sõrmedega essimese raudmehhe niudest kinni ja wiskas kät rabbades tedda mahha, et mehhike rinnuni ma sisse waus; teine waus suni, agga kolmandamale olli nisugguse matsu annud, et raudmees kaks sülda ma alla waus, ja auk weel tännapäwani Koewa jõe kaldal nähtawal on. Seal ei ussaldanud keddagi pikkemalt Kallewi-poeaga kaupa akkata sobbima. Sedda, mis sõnnaga täielikult ei jõua ärraselletada, olli pildi kombel illusast sõlle peale tehtud, ja kirri pildi ümber aitas luggu tähhentada.“
Lisaandmed
Kirjandus = [Fr. R. Kreutzwald,] Reinowadder Rebbane, lk. 110—111; Muistendid Kalevipojast
Sisu kommentaar Kp
Tööprotsess
IDkood (Koobas) 31530
Sisestaja Pille Vahtmäe
Sisestuskuupäev 03.05.2018
Lisatud 03.05.2018 09:55
Viimati muudetud 13.08.2018 15:48
Andmed Kivikeses
Säiliku viide
Säilik
Pala