Albert Kivikas "Jaanipäev".

SisukokkuvõteAsunikuromaaniks nimetatud teos kirjeldab suure Saare talu allakäiku ja väikese asunikutalu ülesehitamist. Jaaniöö jooksul saab Saare talu krundil oleval Kaiemäel, kogu valla noorte kokkukäimise kohas, kokku Eesti Vabariigi algusaja külaühiskond: peremehed, asunikud, popsid, suveks maale sõitnud peremeeste pojukesed–korporandid, tütred–gümnasistid, taluteenijad ja sulased. Traditsioonilises Eesti külas käibiv aumõiste on veel kindlalt paigas: korralikul talul on korralik pärija, keda kasvatatakse oma rikkust ja võimu kasutama. Kuid juba murrab vanaperemeeste teadvusse sisse ebakindel tunne: nad ei tunneta oma poegade uusi pürgimusi ülikoolis. Laste koolitamine on olnud küll auasjaks, kuid peremeheks olemine talus on raske ja üksluine töö. Kerge elu tudengipõlves isa rahakoti peal ja raske töö talus, mis peaks sellele järgnema, ei vasta poegade ootustele. Konflikt sõlmub põvkondade vahel: noor inimene ei tunneta oma vanemate usku ja usaldust. Saare talus on inimeste omavaheline suhtemine väliselt korrektne, kuid sisemiselt külm, mis eriti lapsi (poega ja kahte tütart) valusalt puudutab. Koos perenaise surmaga murdub aruka, uhke, kindlameelse ja tõreda Saare Peedi sisemine tugevus: tema tardunud mõtisklused ja viinajoomine on allakäigu tunnused. Psühholoogiliselt huvitavalt on kirjeldatud Saare Peedi ja tema üliõpilasest poja Karla kahevõitlust päranduse jagamise pärast, kusjuures mõlemad tegelased jäävad sümpaatseks ja mõistetavaks. Romaani teine liin on seotud saunik Jõõgu üliõpilasest poja Ärni ja asunikust poja Tõnise eluga. Viimane tuleb Vabadussõjast, oskamata enesega midagi peale hakata, kuni saab asunikukoha, kus kohe tööd rügama asub, sepapaja ehitab ja naise võtab. Naiseks valib ta samast külast Tilluneeru talu peretütre Leena. Lugu lõpeb traagiliselt: pulmapeo ajal selgub, et Tilluneeru vanaperemees, Leena isa, on rikka talu viinapudeli vastu vahetanud ning selle hukka lasknud minna. Isa poob end joomahulluses üles. Tõnise hool ja armastus aitavad Leenal end uuesti leida. Niisama traagiline on Tõnise venna Ärni saatus, kes end Tartus ülikoolis õppides ja samal ajal töötades üle on pingutanud. Temagi tundub vaimset tasakaalu kaotavat, kuid venna toel suudab edasi elada.