1924

1. D/aniel/ Palgi. Kirjanduse lugemisest. 
     "Üliõpilasleht" 1924, nr 3/4, lk 40, 42-46. 
2. J/ohannes/ Semper. Kunsti kaitseks. 
     "Vaba Maa" 2. XII 1924, nr 279, lk 6. 
3. Henrik Visnapuu. "Looming" I poolaasta 1924. 
     "Postimees" 4. IX 1924, nr 238, lk 2 ja 5. IX 1924, nr 239, lk 5. 
4. Henrik Visnapuu. Albert Kivikas: Jaanipäev. 
     "Looming" 1924, nr 9, lk 710-713. 
5. J/ohannes Vares–/Barbarus. Meie kirjandusloomingulik staatus quo. 
     "Lilulii" 1924, nr 1, lk 3-5. 
6. Arthur Roose. Juhan Jaik: Rõuge kiriku kell. 
     "Eesti Kirjandus" 1924, nr 12, lk 545-550. 
7. August Alle. Juhan Jaik: Võrumaa jutud. 
     "Looming" 1924, nr 10, lk 808-810. 
8. V/almar/ Adams. J. Kärneri romaani "Bianka ja Ruth" puhul. 
     "Üliõpilasleht" 1924, nr 3/4, lk 35-40. 
9. N/igol/ A/ndresen/. August Gailiti "Purpurne surm". 
     "Päevaleht" 17. V 1924, nr 131, lk 7. 
10. Ado Kalamees /Ernst Raudsepp/. Hoia Ronk. 1914. a. reisipildid. 198 lk. Oskar Luts. Tulilill. Veste. 116 lk.  
     "Agu" 27. IX 1924, nr 39, lk 1326-1328. 
11. Fr/iedebert/ Tuglas. Natuke kirjaniku aust. 
     "Agu" 9. VIII 1924, nr 32, lk 1081-1085. 
 

1925 

1. A/ugust/ Anni/st/. Eesti luule 1924. 
     "Eesti Kirjandus"1925, nr 5, lk 164-171. 
2. Ago Liigolta /August Koern/. Näokatted on heidetud, kinnas visatud. 
     "Päevaleht" 19. II 1925, nr 48, lk 4. 
3. K/arl/ A/ugust/ Hindrey. August Alle: Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust. 
     "Looming"1925, nr 10, lk 834-838. 
4. A/ugust/ Alle. Luulehalp. 
     "Kratt" 1925, nr 4, lk 25 ja 27. 
5. A/rthur/ Roose. Vilmar Adams: Suudlus lumme. 
     "Eesti Kirjandus" 1925, nr 5, lk 204-207. 
6. Joh/annes/ Schwalbe /Johannes Silvet/. Veel kord "Suudlusest lumme", perversiteedist ja uusriimist. 
     "Postimees" 12. I 1925, nr 11, lk 8. 
7. A/do/ Kalamees / Ernst Raudsepp/. Kriitika kriitikast. 
     "Üliõpilasleht" 1925, nr 10, lk 219-221. 
8. A/nts/ Oras. Mart Raudi luuletuskogu "Kangastused" arvustus. 
     "Agu" 7. II 1925, nr 3, lk 84-85. 
9. R/ichard/ Roht. Kirjandusest ja arvustusest. 
     "Agu" 29. V 1925, nr 10, lk 284-285 
10. M/arta/ Sillaots. "Tabamata ime" naistegelased. 
       Rmt: "Eduard Vilde naistüübid." Tartu, 1925, lk 29-37. 
11. A/rthur/ R/oose/. Fr. Tuglas: Poeet ja idioot - Hingede rändamine. 
     "Päevaleht" 4. VIII 1925, nr 207, lk 5.