võrdlus — kõnekujund, milles nähtusi kõrvutatakse otseselt kasutades sidesõnu 'kui', 'otsekui', 'nagu' või siis olevat käänet.