vokaalharmoonia — sõna järgsilpide vokaalide omaduste sõltumine eessilbi vokaalist.