sündmustik — ilukirjandusliku teose sündmused kahel tasandil. Sündmuste kausaalne (põhjus–tagajärg, ajaline lineaarsus) järjestus moodustab teose faabula. Faabula annab sündmused edasi vastavuses tegelikkusega. Kuid sageli ei pea kirjanik sündmuste arendamisel kinni faabulast ja esitab neid kunstikavatsuslikest eesmärkidest lähtuvalt hoopis teises jadas. Näiteks võib teoses tagajärg eelneda põhjusele, võib esineda ajalisi nihkeid ja ümbertõsteid. Sellist sündmuste tinglikku arendust nimetatakse süžeeks.