regivärss — läänemeresoomlaste vanema rahvalaulu eesti rahvapärane nimetus. Regivärsis kasutati alliteratsiooni ja parallelismi ning kvantiteedile toetuvat meetrumit. Regivärsi värss on normaalselt 8-silbiline ja selle moodustab neli trohheilist värsijalga.