realism — (lad. k. realis, tõeline, asine) kunstisuundumus, mis mimesist (jäljendust) rakendades kujutab elu tõepäraselt. Laiemas tähenduses tunnetuslik hoiak ehk üldine loometüüp, mis vastandina romantismile käsitleb eeskätt argielu ning väldib tegelikkuse idealiseerimist ja üleloomulikkust. Vaatleb inimest ajaloolis–poliitilistes ja sotsiaalsetes suhetes. Kirjanduses kinnistus realism 19. sajandi romaanis, seoses kodanliku elulaadi levimisega. Läbimurde teostas Stendhal romaaniga “Punane ja must” (1831). Tolleaegsele realismile on omane tugev ühiskonnakriitika ja eetiline hoiak (kriitiline realism). Objektiivsuse illusiooni loomiseks teoses kasutati kindlaid võtteid: tegevuse täpset ajalis–ruumilist määratlemist, põhjuse ja tagajärje seost ning tüüpilise rõhutamist.