paroodia — (kr. k. parodia) pilav jäljendus — pilav luule või proosateos, mis vormilt sarnaneb pilatava teose või selle osaga, ent moonutab (liialdab absurdini) selle sisuarendusi, erinedes sellega travestiast, mis teisendab vormi.