metafoor — kõnekujund, milles ühe nähtuse omadused on kantud teisele üle sarnasuse alusel; varjatud võrdlus, milles on ära jäetud sidesõnad 'või', 'nagu' ning võrdlusalus.