mõtestik — ilukirjandusliku teose tähendusväljad. Iga teos koosneb kahest põhimõttelisest osast: meelelisest reaalsusest ja selle tähendustest. Sama võib tähele panna ka kunstiteose väikseima osise, kujundi puhul. Kujund on tähendusega “pilt” ja väga oluline on, et need mõlemad osised on teineteist tingivad ja tasakaalus. Lugeja ja kirjandusteadlase põhiliseks ülesandeks teosega töötamisel on analüüsida ja interpreteerida kujundite tähendusi ja struktuuri.