kompositsioon — (lad. k. compositio, koostamine, ülesehitus) kirjandusteose koostisosade süsteem, nende seostatus tervikuks vastavalt autori ideelis–kunstilisele kavatsusele ja üldistele kompositsiooni põhimõtetele, millest tähtsamad on ühtsuse-, kontrasti- ja gradatsiooniprintsiip. Formaalselt tähendab kompositsioon teose puhtvälist ülesehitust: liigendatust peatükkideks, vaatusteks, stroofideks. Kuid seegi seostub teose sisemise ehituse ehk struktuuriga. Tihti käsitletakse kompositsiooni osistena ka teose motiivistikku, süžee ülesehitust, tegelaskujude süsteemi.