epiteet — (kr. k. epitheton, lisand, juurde lisatu) kirjeldav ja kaunistav sõna; poeetiline täiend, mis väljendab tunnust, omadust, luulelist varjundit või siis kõneleja suhtumist ja kuulub nimisõna ja pärisnime juurde. Eristatakse kinnisepiteete, kirjeldavaid, kaunistavaid, metafoorilisi, metonüümilisi ja personifitseerivaid epiteete.