dramaatika — (kr. k. drama, tegevus) üks ilukirjanduse kolmest põhiliigist. Draamateoses kujutatakse dialoogi vormis (vastuoludest ja konfliktidest lähtuvalt) tegevust olevikus toimuvate sündmuste jadana. Teos on määratud laval esitamiseks. Lavalisuse nõue tingib teose struktuuri: sündmuste keskendatuse, tihendatuse, dünaamika, jaotuse vaatusteks, piltideks ja stseenideks. Peamised draamažanrid on komöödia, tragöödia ja draama. Draama on tõsise konflikti ja mitmekülgsete tegelastega näidend, mis sisaldab nii traagilist kui ka koomilist. Komöödia ja tragöödia on antiikset algupära, draama tekkis aga 18. sajandi keskel seoses valgustusega.