daktül — (kr. k. daktylos, sõrm) värsijalg, milles pikale (rõhulisele) silbile järgnevad kaks lühikest (rõhuta) silpi. Nt. Vaikides akna sa avasid, ... (G.Suits).