alliteratsioon — sama kaashääliku kordumine värsis või lauses kahe või enama sõna alguses. Alliteratsiooni kasutatakse regivärsis ja vanasõnades ning kõnekäändudes. Nt. panna põngerjate pähe (H. Runnel).