Kirjanikkude liidu peakoosolek
Postimees, 25. IX 1923, nr 255, lk 3–4
Kirjanikkude liidu peakoosolek

Pühapäeval peeti Tallinnas ära kirjanikkude liidu peakoosolek, millest osa võtsid 12 kirjanikku. Juhatajaks valiti J. Semper, sekretäriks H. Raudsepp.

Peakoosolek algab k. 11 e. l.

Esimesena tulevad aruanded.
 

Liidu juhatuse tegevuse aruanne.

Ed. Hubel, kes aruande ette kannab, konstateerib, et aastapikkune tegevus on näidanud, et kirjanikkude liit elujõulisem on teiste vaimukultuuri alal töötajate hulgas.

Liidu juhatuse tähtsam samm on ajakirja "Loomingu" käimapanemine.

Rohkesti tööd andis ilmakirjanduse tööde tõlkimise korraldamine. Sellega loodi kirjanikkudele võimalus tööd leida ja hoiti ära, et tõlked juhusliste isikute teha ei jääks, mille all tõlke väärtus kannataks.

Peeti läbirääkimisi haridusministeeriumiga kirjanikkude toetusraha määramise asjus, ilma et selles asjas soovitud järeldusi oleks saadud.

Ka kultuurkapitali ja kirjanikkude ja kunstnikkude toetamise kapitali seaduse asjus.

Kirjandus nädalat kavatseti korraldada, kuid see ei läinud korda, olgugi, et läbirääkimist peeti raamatukogude seltsiga ja kirjastajate liiduga.

Läbirääkimistel avaldavad Barbarus ja Adson imestust, et kirjanikkude liitu elujõulisemaks teistest nimetati. Adson tähendab, et liit ei ole suutnud oma ettepanekuid läbi viia, kuna kunstnikud seda suutsid.
 

Liidu kassa aruande

kannab ette A. Adson.

Sisse on tulnud 23 isiku liikme maks 6900 m. Välja läks 3469 m. Peale selle on olemas veel "matuse kassa" summad 50.000 m., selle prots. 2750 m. 50 p. ja Fr. Tuglase käes olev summa 7500 m. "Matuse kassa" summadest on ühele haigele liidu liikmele ilma tähtajata laenud antud 30.000 m.
 

Ajakirja "Looming" aruanne.

Aruande kannab ette Fr. Tuglas.

Liidu poolt rahasummasid ei ole saadud. Opereeriti haridusministeeriumist saadud 750.000 margaga. 1. septembrini on kaastöö arvel makstud 289.009 m., trükitööde arvel 141.533 m., paberi arvel 166.459 m., kantselei kulud 5955 m., postikulud 11.171 m. 50 p., toimetaja palga arvel 6 kuu jooksul 90.000 m., "Noor-Eestile" müügi protsendid 3 kuu eest 1925 m. Trükiti nummert 2300 ja järgmisi 2000 eks.

Müügist on sisse tulnud 152.428 m. Ajakiri on laiali läinud I nr. 950 eks. II nr. 1021 eks. III nr. 830 eks. IV nr. 664 eks.

Iga üksik nummer läheb maksma keskmiselt 160.000 m. Nii ei saa 750.000 m. ja müügist saadava rahaga käesolevat aastat mitte lõpuni viia.

Läbirääkimistel leitakse, et "Loomingu" laialilaotamiseks väga vähe on tehtud. Peaks rohkem tema müügile saatmise eest hoolitsema.

Võetakse lõpuks vastu sooviavaldus, millega tulevasele juhatusele võimalus antakse ajakirja toimetajat vabastada ärilise külje korraldamisest ja korrektuuri tegemisest; selleks võib juhatuse väljaminekuid suurendada.
 

Kultuurkapitali ja kirjanikkude ja kunstnikkude
toetamise kapitali seaduse eelnõud

jäeti üksikasjalisemalt läbi harutamata, sest et need vab. valitsuse poolt riigikogust tagasi on võetud uuesti ümbertöötamiseks. Kuna teada ei ole, missugused muudatused ette võetakse, jättis ka kirjanikkude liidu peakoosolek oma otsused esialgul tegemata.
 

Valimised.

Liidu juhatuse valiti endises koosseisus tagasi. Ka ajakirja "Loomingu" toimetuse kommisjon jäi endiseks peale A. Kitzbergi, kelle asemele A. Alle valiti.

Peakoosolek lõppes k. 7 p. l.