— n.
Päevaleht, 24. III 1925, nr 80, lk 6
"Poeet ja idioot" arvustustules
Kirjanduse kõneõhtu

Tallinna Kirjanduse Seltsi pühapäevasel järjekordsel koosolekul luges Kusta Kirchbaum referaadi Fr. Tuglase uuema novelli "Poeedi ja idioodi" üle. Ta arvustas omas referaadis seda teost õige valjusti ja leidis temas esineva Ormussoni tüübi eluvõõra, raamatuliku, dekadentliku ja kahvatu olevat; see olevat meie kirjanduses väljasureva esteetitseja kuju. Ka teose enese kui novelli arvas referent nõrga olevat, kuigi teda otsitud võrdluste ja ütelustega olevat ehtida püütud. Novellis ettetoodud "kuradi apoloogia" arvab referent sellest tekkinud olevat, et internatsionaalne Jumal kahvatuks jäänud ja enam kedagi ei rahulda. Otsitavat rahvuslist Jumalat, kes lähem, konkreetsem ja armsam, kuigi vahest "inimlikkude" puudustega.

Referendile vaidlesid väga ägedalt vastu noored (Andreesen, Triik, Järv, Laarman j. t.) kui ka hra Linnasaar, kes Tuglase novelli "geniaalseks" nimetas. Üldiselt ütlesid nad "Poeedi ja idioodi" kohta väga palju kiitvat. Ühtlasi võtsid noored väga vaenuliku seisukoha "asuniku" vastu, keda mõned nooremad kirjanikud (Raud, Kivikas) idealiseerima ja viletsas vesteloolises stiilis kujutama hakanud, et laialisema lugejaskonna juures kergesti läbi lüüa.

Kuulajaid oli õige rohkesti.

Järgmine kirjandusõhtu on neljapäeval 2. aprillil linna naiskutsekooli ruumes Tui uul. nr. 12 (aias) kell 7 õhtul. Refereerib pr. J. Neggo-Võsalo Richard Rochti "Kurgsood".

-n.